Індивідуалізм – це… Поняття, ідея і принципи індивідуалізму

По закінченні дев’ятого класу середньої загальноосвітньої школи учням в рамках підсумкового іспиту пропонується написати виклад. Часто для таких завдань вибираються тексти на різні актуальні теми, наприклад, про те, як в суспільстві культивується ідея індивідуалізму. Не володіючи достатніми знаннями з даного питання, виконати цю роботу буває набагато складніше, ніж якщо заздалегідь підготуватися до її написання. Дану статтю можна використовувати в якості додаткового матеріалу для вивчення теми перед здачею іспиту.

Індивідуалізм – це одна з характеристик, яка може бути властива як людської спільноти в цілому, так і окремим індивідам. Питання про його сутності та ролі в житті людей вже не перший рік вивчається в рамках цілої низки дисциплін, які носять загальну назву поведінкових. До них можна віднести такі галузі знання, як психологія, філософія, педагогіка, соціологія та багато інших.

Перші згадки

Як правило, два терміна — індивідуалізм і колективізм – протиставляються один одному. Якщо поглянути на самі ранні наукові роботи, в яких були згадані дані явища, то можна помітити, що їх автори, як правило, давали однозначну оцінку цим характеристикам.

В античній філософії і в середньовічних трактатах найчастіше не було і натяку на те, щоб розглядати особистість з точки зору її ставлення до норм суспільної моралі, звичаям і традиціям соціуму.

Британський учений Адам Сміт (портрет дивіться на ілюстрації вище) і француз Алексіс Токвіль були першими творцями окремих наукових робіт, присвячених цій темі. Вони дотримувалися думки, що індивідуалізм – це єдиний суспільний і особистісний світогляд, яке веде до прогресу.

Говорячи про це, вони приводили в приклад доісторичні суспільства, що існували при так званому общинному ладі. В цих соціумах панувала колективістська форма свідомості.