Гуманізація освіти – це… Значення та поняття процесу

Важливі аспекти

Гуманізація освіти – це система, для реалізації якої необхідно складання навчальних програм, підбір книг, посібників. Вона передбачає оформлення планування по кожній галузі наукових знань.

Гуманізація освіти – це підхід, що передбачає зміну ставлення до професійної діяльності у педагогів. Вони перестають бути авторитарними особистостями, стають для своїх вихованців наставниками.

В даний час в російському шкільній освіті у педагога є право при складанні програми використовувати варіативність змісту матеріалу. Це дозволяє вчителям надавати дітям право вибору на різних етапах освітньої діяльності, можливість особистісного зростання.

Наприклад, вибравши авторський підручник з хімії, педагог вносить в нього додатково блок, спрямований на розвиток і вдосконалення практичних навичок.

Особливим видом гуманістичного навчання є створення ситуації спілкування. Під нею мається на увазі спільна діяльність вихователя і вихованця. Подібна психолого-педагогічна середовище сприяє становленню особистості.

Діалог – це варіант вербального спілкування, у результаті якого здійснюється саморозвиток, самоактуалізація дитини.

Навчання вибудовується так, щоб створювалася атмосфера творчого пошуку, учні мали «право на помилку», обмінювалися досвідом, знаходили оптимальний варіант рішення завдання.