Чим відрізняється країна від держави: визначення та приклади

Більшість людей схильні до розмовної мови ототожнювати поняття «країна» і «держава», навіть не замислюючись, одне й те ж являють собою ці терміни. Звичайно, вони мають щось спільне, але й різняться дуже значно. Далі в статті розглянемо, чим відрізняється країна від держави та їх основні риси.

Визначення

Терміном «країна» називають географічний регіон, який має чітко визначені кордони, користується державним суверенітетом або знаходиться під юрисдикцією іншої держави, являючись його колонією. На її території проживає сукупність людей, звана суспільством.

Чим держава відрізняється від країни, розглянемо далі.

Визначення цього терміна включає в себе особливу організацію людей, що об’єднані загальними соціокультурними інтересами. Воно займає певну територію, володіє власною системою управління і має внутрішній і зовнішній суверенітет. Термін “держава” використовується, як правило, у соціальному і політичному або правовому контексті. Зараз на планеті налічується близько двохсот таких формувань.

Відмітні ознаки держави

Щоб описати простими словами, чим відрізняється держава від країни, досить зазначити, що воно є відокремленою управлінською структурою і відрізняється від останньої наступними ознаками:

 • має чітко організований механізм, спрямований на здійснення правової влади;
 • володіє структурованої діючою системою законів і правових норм;
 • за територіальним поділом може мати конфедеративну, федеративну чи унітарну форму;
 • йому притаманні різні системи правління;
 • розрізняють наступні форми державного устрою: авторитарна (єдиновладдя, монархія), диктаторська тоталітарна, демократичні вільні форми (народовладдя).

Форми державного устрою

Для розуміння того, чим відрізняється країна від держави, важливо пам’ятати, що в різних формаціях існують розбіжності в організації одних і тих же способів правління.

Наприклад, царська влада в дореволюційній Росії абсолютно відрізнялася від правління більшовиків, встановленого після відомих подій сімнадцятого року двадцятого століття.

Великобританія відома тим, що управління і в наші дні знаходиться в руках монарха – королеви, а в Сполучених Штатах Америки кермо розділені між двома гілками – парламентом і президентом.

Дивіться також:  Типи вогнегасників - опис, застосування та характеристика

Для розуміння того, чим відрізняється країна від держави, потрібно відзначити, що обидва формування мають поліцію і чиновників, економіку і символіку. Основна невідповідність полягає в тому, що в першому випадку все це не належить народові і не служить для задоволення його прагнень і сподівань.

Існують певні відмінності і в допустимих повноваження – в деяких державах глава лише представляє їх, а прийняття рішень покладено на виборні органи. У Росії, наприклад, велика частина функцій управління знаходиться в руках президента. А в Німеччині на аналогічному посту людина займається прийомом гостей і представництвом на публічних заходах, а основні рішення приймає канцлер.

Державний суверенітет

Щоб зрозуміти, чим відрізняється країна від держави, слід розібратися в питаннях самостійності.

Суверенітет є політико-правовою властивістю, зумовленою волею народу.

Ознаки, відповідні даному поняттю:

 • верховенство – немає іншої влади вище описуваної, яка обмежувала і підпорядковувала б її собі;
 • зовнішнє рівноправність та незалежність – держава має право сама визначати і проводити свої зовнішньополітичні кроки, керуючись суто принципами співпраці на рівних з міжнародним співтовариством;
 • єдність – знаменує існування цілісної системи органів, що представляють владу, проводять її політику;
 • неподільність означає, що держава єдине і не може бути поділено на частини ні політичним, ні військовим шляхом;
 • невідчужуваність – від суверенітету не можна відмовитися, або він не може бути переданий іншим юридичним особам.

На противагу державі, країна має політичні кордони, але позбавлена суверенітету. Іншими словами, вона не може приймати самостійні рішення і підпорядкована іншій державі.

Чим країна відрізняється від держави: приклади

Країна є географічно відокремленим формуванням зі своїми історичними і культурними коренями, які проживають у ній народами, їх традиціями і менталітетом. Не маючи суверенітету, вона входить до складу іншої, більш сильної держави і є його колонією або підконтрольною територією.

Дивіться також:  Значення імені Олівія, походження, характер і доля для дівчинки

Прикладами такого симбіозу можуть служити:

 • Британська імперія – метрополія (найбільша держава), яка керувала півсотнею колоній;
 • Австро-Угорська імперія об’єднувала в своєму складі понад десятка країн.

Також має місце той факт, що в межах однієї і тієї ж країни в різні періоди часу можуть встановлюватися різні державні пристрою.

Прикладом тому може служити Росія, на території якої до сімнадцятого року двадцятого століття існувало царське правління – монархія, а після повалення ладу – народне.

Висновок

З усього вищесказаного стає ясно, що основними відмінностями держави від країни є наявність у першого суверенітету, самостійності, верховної влади та створених нею законів, а також різних формацій (залежать від способу правління, політичного режиму і територіального устрою).