Види моделювання та їх класифікація

У статті поговоримо про види моделювання. Їх досить багато, і кожен має безліч особливостей.

Моделювання

Перш ніж розглядати види моделювання процесів і явищ, поговоримо про їх загальній класифікації. Вона дуже складна і заплутана в силу того, що саме поняття «модель» має багато значень у різних областях науки і техніки. Класифікація можлива з упором на різні підстави. Так, вона може відбуватися:

  • за характером об’єктів моделювання;
  • за характером самих моделей;
  • за сферами використання (у фізичних науках, техніці, моделювання психіки тощо);
  • за рівнями моделювання (мікрорівень, макрорівень, мезорівень).

При цьому треба розуміти, що в цьому питанні жодна класифікація не буде достатньо повною. Треба враховувати той факт, що якихось конкретних правил, за якими відбувається розподіл груп моделювання, немає. Найчастіше це спирається на практичні, наукові або мовні традиції. Набагато частіше все вирішують певні завдання і умови в конкретному випадку.

Класифікація за характером моделей

Види методів моделювання досить різноманітні, тому ми будемо розглядати не одну, а кілька класифікацій. Найголовніша з них стосується розподілу за характером моделей:

  • Знакове моделювання, в якому об’єктом є креслення, схема або формула. Такі моделі стали досить популярні після розвитку ЕОМ.
  • Уявне моделювання, яке полягає в тому, що думки стають наочними. Для прикладу можна взяти відому модель атома, яку запропонував Нільс Бор.
  • Аналогове моделювання, при якому оригінал та сама модель описуються за допомогою одного і того ж математичного співвідношення. Для прикладу можна привести електричні моделі, які просто незамінні при дослідженні механічних явищ.
  • Предметне моделювання є найпопулярнішим. Воно полягає в тому, що в якості моделі можуть виступати фізичні, геометричні, функціональні або геометричні властивості об’єкта. Для прикладу наведемо модель корпуси швейної машинки або модель споруди.
  • Модельний експеримент. Цей вид стоїть відокремлено, так як в такому випадку в експерименті бере участь не сам об’єкт, а його модель, наділена всіма необхідними якостями. Цей метод ідеально демонструє, наскільки умовна межа між емпіричним і теоретичним пізнанням.