Вербальні засоби спілкування людини

Вербальна частина спілкування дозволяє визначити соціальний статус співрозмовника, а також його рівень інтелекту. Наша мова здатна вплинути на інших людей, що сприяє налагодженню зв’язків і досягнення взаєморозуміння.

Мова і вербальні засоби спілкування надзвичайно важливі. Нерідко трапляється так, що зовнішність та особливості поведінки співрозмовника виробляють виключно позитивне враження, але після першої ж сказану ним фрази воно починає валитися. Для того щоб не опинитися на його місці непогано засвоїти кілька правил.

Суть спілкування та комунікації

Під спілкуванням розуміють складний механізм взаємодії людей шляхом обміну інформацією, що включає також сприйняття і розуміння співрозмовниками один одного. Структура цього спілкування, в залежності від точки зору дослідника, в науковій літературі розглядається по-різному. Так, Р. М. Андрєєва виділяє в структурі спілкування три сторони:

  • Комунікативну, що передбачає безпосередній обмін інформацією співрозмовниками.
  • Інтерактивну, яка зводиться не тільки до обміну знаннями, але і якими-небудь діями.
  • Перцептивную, яка полягає у встановленні взаєморозуміння на основі сприйняття і пізнання індивідуумами один одного.