Типи вищої нервової діяльності: опис, особливості та характеристики

При народженні всі живі організми мають вроджені реакції, які допомагають у виживанні. Безумовні рефлекси постійні, тобто на один і той же подразник можна спостерігати одну і ту ж реакцію. Але навколишнє середовище постійно змінюється, тому організму необхідно мати механізми пристосування до нових умов, а одних вроджених рефлексів для цього недостатньо. Відбувається підключення вищих відділів головного мозку, які забезпечують нормальне існування і пристосовність до постійно мінливих зовнішніх умов. Ця стаття про те, які типи вищої нервової діяльності бувають і чим вони відрізняються один від одного.

Що це таке?

Вища нервова діяльність обумовлена роботою підкірки головного мозку і кори великих півкуль. Поняття це широке і включає в себе кілька великих складових. Це психічна діяльність і поведінкові особливості. У кожної людини є свої відмінні від інших особливості в поведінці, поглядах і переконаннях, звички, що формуються протягом усього життя. Як основа цих особливостей виступає система умовних рефлексів, які з’являються при впливі навколишнього світу, а також обумовлюються спадковими особливостями нервової системи. Тривалий період часу над процесами ВНД (це і означає вищу нервову діяльність) працював академік Павлов, що розробив об’єктивну методику для вивчення діяльності відділів нервової системи. Також результати його досліджень допомагають вивчити механізми, які лежать в основі цього і експериментально доводять наявність умовних рефлексів.

Типи вищої нервової діяльності знають не всі.