Синус. Що це таке?

Тригонометрії є розділом математики, що вивчають тригонометричні функції, а також їх використання на практиці. До таких функцій належать синус, косинус, тангенс і котангенс.

Синус – це тригонометрична функція, відношення величини противолежащего катета до величини гіпотенузи.

Синус у тригонометрії.

Як вже сказано вище, синус має безпосереднє відношення до тригонометрії і тригонометричним функціям. Його функція визначається тим, щоб

  • допомагати вирахувати кут, за умови популярності величин сторін трикутника;
  • допомагати вирахувати величини сторони трикутника, за умови популярності кута.

Необхідно пам’ятати, що величина синуса буде завжди однакова для будь-яких розмірів трикутника, оскільки синус – це не вимірювання, а співвідношення.

Отже, для того щоб не вираховувати цю постійну величину при кожному рішенні тієї або іншої задачі, що були створені спеціальні тригонометричні таблиці. У них величини синусів, косинусів, тангенсів та котангенсов вже прораховані і закріплені. Зазвичай ці таблиці наводяться на форзаці підручників з алгебри та геометрії. Також їх можна знайти в Інтернеті.