Схема аналізу вірша з літератури

У величезному масиві художніх творів поезію можна назвати найбільш раціональної й менш схильною проведення такого прийому, як аналіз. Саме тому подібне завдання викликає найбільше запитань у школярів. Знання схеми аналізу вірша необхідно і студентам, які навчаються на філологічному факультеті. І якщо раніше подібне питання перебував у тіні, то на сьогоднішній день він є досить актуальним. Адже в сучасних шкільних програмах проведення аналізу вірша потрібно все частіше. Це пов’язано з необхідністю успішного проходження ЗНО, відповіді на питання якого передбачають оволодіння поетичними навички і знання термінології.

Вимоги до учнів з кожним роком ускладнюються. І вже на сьогоднішній день їм необхідно освоювати досить великий пласт інформації, а також добре орієнтуватися в різних літературознавчих нюанси.

Схема аналізу вірша може бути різною. В одних з них більше уваги приділяють формі. В інших же акцент роблять на смисловий зміст вірша. В кінцевому підсумку все буде залежати від поставленої мети.

Схема аналізу вірша в школі використовується більш проста. Тут більше уваги приділяється образам, ідеї і змістом. У вузі вона складніша і многоаспектнее. Студентам необхідно акцентувати увагу на типах строфики і ритмах, художніх засобах та лексиці.

У чому полягає складність роботи?

Незважаючи на те, що чітка схема аналізу вірша дається як учнів шкіл, так і студентам внз, все ж жорсткого алгоритму для виконання подібного завдання не існує. Адже поетичний текст досить живий і починає тьмяніти при уніфікованому підході до його розбору і прагнення загнати рядка в заздалегідь зафіксовані рамки.

Застосовувати схему аналізу вірша нелегко. Справа в тому, що зруйнувати існуючу гармонію поетичного твору простіше простого. В цьому випадку відбувається розрив тонкої тканини смислу, що виражає все найпотаємніше, сказане автором.

Сприйняття ліричних творів тісно пов’язане із суб’єктивністю. Саме тому застосування схеми розбору при аналізі вірша є справжнім мистецтвом розуміння поета.

Крім цього, виконання завдання значно ускладнюється у зв’язку з унікальністю кожного окремого поетичного твору. Адже для одних із них важливий розмір, а для інших – ліричний сюжет. Різними є і завдання поета. Так, деколи вірш покликане виразити то внутрішній стан, яке характерно для ліричного героя. Іноді ж автор прагне створити поетичну музику або донести до читача філософську думку в формі певних образів.

Саме тому будь-яка схема аналізу ліричного вірша є умовною. У зв’язку з цим дослідний текст або вільний коментар можуть починатися з різних напрямків. В кінцевому підсумку все буде продиктоване логікою міркування учня.

Основні рекомендації

Перш ніж приступати до виконання схеми аналізу ліричного вірша, необхідно вирішити для себе, навіщо ця робота виконується. Варто зазначити, що отримання відмітки педагога – мета зовсім не підходяща.

Якщо виникло бажання передати емоції та почуття, що виникають при читанні цього поетичного твору або після цього, не варто обмежувати себе. На папір має бути перекладено все те, що коїться на душі.

При бажанні уважніше розглянути літературознавчі аспекти схема аналізу вірша повинна бути логічною і послідовною. У цьому випадку важливо не відступати від плану. Повинні бути також розглянуті рима та тема, історичний контекст, а також взаємодія і зв’язок всіх цих частин.

Дивіться також:  Belvedere Royal 4* (Греція, Кріт, Херсоніссос): опис номерів, сервіс, відгуки туристів

Перед тим як застосувати схему аналізу вірша з літератури, слід зафіксувати тезу. Це твердження, яке повинно бути або доведено або спростовано. Теза слід повторювати кожен раз при розгляді нової частини аналізу. Тільки в такому випадку отриманий результат буде завершеним і цілісним.

У схемі аналізу поетичного твору можна змінювати пункти місцями, з’єднувати їх або додавати свої. Головна задача при цьому полягає в тому, щоб теоретично грамотно і естетично красиво викласти власну думку про текст, намагаючись при цьому до кінця зрозуміти автора.

При написанні аналізу слід також використовувати цитати. Це також додасть завершеність виконаній роботі.

Розглянемо схему цілісного аналізу вірша.

Назва твору

При розгляді вірша воно повинно бути зазначено в першу чергу. Тут же слід назвати й ім’я автора. Адже варто пам’ятати про те, що текст не виник сам по собі. Його хтось створив. І цей хтось є дуже важливим для нас, адже він автор. На жаль, нерідко учні цей пункт пропускають. Проте навіть у тому випадку, коли аналіз виконується у формі твори, внесення даних відомостей є обов’язковим. Адже назва твору є ключем до його розуміння. І навіть якщо його немає, то це теж дає нам поживу для роздумів.

Наприклад, при складанні схеми аналізу ліричного вірша «Дощове літо» необхідно вказати на його автора. Їм є Афанасій Фет. Цей поет у своїх творах приділяв велику увагу природним явищам. При цьому він описував їх з дивовижною точністю і майстерністю. Краса російської природи надихала Фета на створення чудових віршів, одним з яких є «Дощове літо».

Історія створення

Кожне з віршів написано в той чи інший час. І зазначення такого періоду є досить важливим для розуміння всього твору. Адже щось певне відбувалося в ці роки в культурі, і в політиці, у науці і сфері суспільних відносин. Ці події могли якимось чином вплинути на контекст праці в цілому.

У цьому ж пункті аналізу розглядається історія створення вірша, висвітлюються ті факти, які якимось чином пов’язані з ліричним сюжетом. Деколи такі твори мають посвячення. Про це також варто згадати.

Осмислення даного пункту при проведенні аналізу дозволить з’ясувати те місце, яке займає вірш у творчості поета. При цьому слід згадати, коли і де воно вперше було опубліковано.

Жанр

Схема художнього аналізу поезії неодмінно містить і цей пункт. Важливо визначити жанр поетичного твору. Це може бути ода або елегія, сатира або мадригал і т. д. При цьому слід обґрунтувати свої висновки. Після цього необхідно дати відповіді на питання про те, яке місце цей жанр посідає у творчості поета і є вона для нього типовим. Виділяють і то літературне протягом, до якого належить митець. Наприклад, вірш може бути написано у традиціях аскетизму або футуризму, модернізму, реалізму, романтизму і т. д.

Дивіться також:  С. Я. Маршак, казка "Дванадцять місяців": короткий зміст, аналіз і характеристика героїв

Тема

Наступним пунктом аналізу є виділення основи заданого тексту. Це і є тема твору. З її визначенням у учнів деколи виникають певні складності. Для початку прийнято вказати основну тему, підібравши найбільш підходящий варіант із кількох традиційних. Наприклад, це може бути опис пейзажу або розповідь про дружбу. Тема може бути також філософської і любовної, цивільного і т. д. при цьому Бажано дати опис головних мотивів твору, якими може бути ворожнеча і самотність, туга і вигнання, зустріч і розчарування.

Тільки після визначення теми твору можна буде зрозуміти його основний сенс та підтекст. Це є важливою частиною виконання завдання. Так, проведений за схемою аналіз вірша «Зимовий ранок» А. С. Пушкіна дозволяє визначити тему твору. Нею є людина і природа, а також взаємозв’язок його душі з її світом. Автором дано барвисті і достовірні образи зимового сонячного ранку. В даній роботі поетичної вони з’єднані з любовними мотивами.

Аналіз композиції та сюжету

Наступним пунктом плану є розвиток дій та конфлікту вірші. Тут варто коротко переказати сюжет (при його наявності) і виділити основні з відбуваються в ньому подій. Зробити це необхідно, навіть якщо в поетичному творі дається лише опис природи. У цьому випадку вказується на те, що «герой милується …». У ліро-епічному жанрі сюжет, як правило, розгорнутий. У ліричних віршах, навпаки, помітно ослаблений.

Ідея

Даний пункт слід після з’ясування основної теми, мотивів і розвитку конфліктів поетичного твору. Для визначення ідеї рекомендується дати відповідь на проблемні питання. При цьому важливо визначити суть вірша і його підтекст.

Проблема, як правило, рідко формулюється автором відкрито. Її слід шукати в підтексті.

Дуже часто школярі не можуть вловити відмінність ідеї від теми. Не проводять чітку межу між цими поняттями і деякі вчителі. Варто пам’ятати про те, що тема – це саме те, про що ведеться розповідь у цьому творі. Ідея вірша полягає в тому, для чого воно написано. Саме ідею автор наділяє у поетичну форму, придумуючи при цьому конкретний зміст. Саме вона і з’являється першою. Ідея у творі відіграє головну роль, визначає його форму і тему, а також художні засоби.

Настрій

Визначення даної характеристики також вважається важливим пунктом. Учням слід визначити той настрій, з яким написано поетичний твір, а також його зміни по ходу сюжету. Як правило, почуття автором описуються в динаміці.

Герой

Його виділення також важливо при аналізі вірша. Але навіть серед учених-літературознавців існує різна думка про межі даного поняття. Дуже часто герой поетичного твору проявляється через емоції. Саме тому його повністю уподібнюють автору. Однак це невірно. Автор і ліричний герой можуть мати різну зв’язок.

Деколи виділяється ліричний суб’єкт. Вважається, що описаний світ пропущений крізь призму вигаданого «я». Іноді герой вважається «двійником» автора, який допомагає розкрити його свідомість.

Що стосується філософських поетичних творів, то в них визначити ліричного героя набагато складніше. У цьому випадку на першому плані виявляється проблематика, а не почуття і емоції.

Дивіться також:  Де знаходиться озеро Чад? Добірка цікавих фактів

Композиція

Для її визначення текст знадобиться поділити на смислові частини. Після цього набагато простіше визначитися з сюжетом теми, трансформацією настрою, зрозуміти головну думку поета.

В цьому випадку слід визначитися з написанням строфи. Вона є закінченою думкою або її висловлюють кілька з них? У цьому пункті аналізу існує один нюанс. Окремо слід написати про ту роль, яку відіграє остання строфа. При цьому вказується, наскільки значимою вона є для розкриття загальної ідеї і містить висновок.

Варто відзначити те, що далеко не кожен вірш має виражену композицією. Все залежить від специфіки тексту.

При складанні схеми аналізу вірша «Море» Ст. Жуковського твір умовно ділять на три частини. Їх відмінності полягають у змісті і в інтонації. У першій частині читач бачить море спокійним, повним безтурботності і світу. Незмінним супутником такої стихії є чисте небо. У цій частині вірш має неквапливі інтонації і плавний, зачаровує ритм. Вже з п’ятого чотиривірші автор малює бурю.

Море при цьому вороже. Тривожною стає інтонація. Ритм вірша прискорюється. Третя частина показує нам море після бурі. З неба вже пішли хмари. Однак водна стихія все ще не прийшла в спокійний стан. Інтонація знову знижується, але тривожні нотки все ще чути.

Лінгвістичний аналіз

Після розгляду всіх викладених вище пунктів зазначається та лексика, яка використовується автором у своєму творі. Схема лінгвістичного аналізу вірша містить в собі перелік усіх літературних прийомів, художніх засобів і точне визначення віршованого розміру. Вказати в даному пункті варто і використані у творі архаїзми і неологізми, окказионализмы, а також лексику (побутову та публіцистичну, книжкову і повсякденне).

При проведенні аналізу школярі найчастіше обмежуються розміром рядків вірша, вказуючи на застосування ямба чи хорея, дактиля, анапеста або амфибрахия. Також вони зображують його графічний малюнок і визначають кількість стоп – одиниць поетичного твору. Також школярами зазначаються стежки, якими є порівняння та епітети, алегорії й уособлення, метафори і гіперболи.

Студентам університетів аналіз необхідний більш детальний. Вони повинні докладно розписати ті кошти, які використовуються в поетичному синтаксисі. Для виконання завдання знадобиться дати вказівку і на інтонаційні фігури, в числі яких звернення і вигук, риторичне питання і анафора, стик і градація, паралелізм і пропуск, антитеза і епіфора, бессоюзие та інверсія, зіставлення протилежностей і інвектива. Крім цього, за вимогами вузу в такому аналізі повинна бути детально розписана поетична лексика, докладно позначена рима (точна, суміжна, чоловіча), вказані ритмообразующие компоненти (кінцеві паузи, метричні наголоси, внутрішні співзвуччя та ін.).

Правильно складений аналіз твору дозволить відкрити в ньому що-небудь нове, непомічене при читанні. Також виконання подібного завдання дозволить розвивати літературні здібності і пам’ять.

Аналогічною є і схема порівняльного аналізу віршів. Тільки в цьому випадку розглядаються два твори, які порівнюються між собою по всіх вищевикладених пунктів.