Що таке НТР в економіці? Розшифровка абревіатури, складові частини та характерні риси

Важливу роль відіграє в економіці НТР (розшифровка – “науково-технічна революція”). Протягом цього періоду часу відбувається якісний прорив у розвитку наукових і технічних сфер діяльності. Він докорінно перетворює продуктивні можливості суспільства. Особливу користь досягнення принесли розвиненим країнам, які зробили з них прискорювач НТП (науково-технічного прогресу).

Що означає поняття?

Щоб зрозуміти, що таке НТР, необхідно представити цей термін у вузькому сенсі. Докорінне перетворення технічних можливостей виробництва почалося в середині минулого століття. Наука поступово перетворилася на провідний фактор створення матеріальних благ, у результаті якого з’явилося постіндустріальне суспільство.

До науково-технічної революції дослідження вчених проводилися на рівні речовини, але в подальшому вони змогли проводити досліди безпосередньо з атомами елементів. Коли була відкрита квантова фізика, знання про елементарні частинки стали набагато ширше. Відкриття вчених дозволили абсолютно по-новому поглянути на навколишній світ. З часом люди відчули, що таке НТР.

Зародження нового періоду призвело до автоматизації виробничих процесів. Управління почало здійснюватися за допомогою електроніки. Стали створюватися й активно використовуватися зовсім інші конструкційні матеріали.