Що таке НТР в економіці? Розшифровка абревіатури, складові частини та характерні риси

Важливу роль відіграє в економіці НТР (розшифровка – “науково-технічна революція”). Протягом цього періоду часу відбувається якісний прорив у розвитку наукових і технічних сфер діяльності. Він докорінно перетворює продуктивні можливості суспільства. Особливу користь досягнення принесли розвиненим країнам, які зробили з них прискорювач НТП (науково-технічного прогресу).

Що означає поняття?

Щоб зрозуміти, що таке НТР, необхідно представити цей термін у вузькому сенсі. Докорінне перетворення технічних можливостей виробництва почалося в середині минулого століття. Наука поступово перетворилася на провідний фактор створення матеріальних благ, у результаті якого з’явилося постіндустріальне суспільство.

До науково-технічної революції дослідження вчених проводилися на рівні речовини, але в подальшому вони змогли проводити досліди безпосередньо з атомами елементів. Коли була відкрита квантова фізика, знання про елементарні частинки стали набагато ширше. Відкриття вчених дозволили абсолютно по-новому поглянути на навколишній світ. З часом люди відчули, що таке НТР.

Зародження нового періоду призвело до автоматизації виробничих процесів. Управління почало здійснюватися за допомогою електроніки. Стали створюватися й активно використовуватися зовсім інші конструкційні матеріали.

Основні гілки розвитку

Необхідно знати не тільки, що таке НТР, але і можливі шляхи розвитку. Існує дві основні гілки: традиційна та сучасна. Перша з них вважається відносною, так як вона з’явилася в середині XX століття. Традиційний напрям властиво абсолютній більшості держав світу. Однак існує ряд країн, в яких науково-технічної революції не було.

У розвинених країнах до кінця минулого сторіччя почали розуміти, що без нової концепції не обійтися. Таким чином, з’явилася нова гілка розвитку, але вона ще не отримала широкого розповсюдження, так як для її втілення в життя необхідно вкладати величезні гроші. Однак подальше майбутнє саме за нею, адже традиційний шлях розвитку себе вичерпав.

Дивіться також:  Кращий дезодорант для чоловіків: характеристики, відгуки

Процес вдосконалення

Людство вперше дізналася, що таке НТР, коли було розроблено ядерну зброю і вироблені судна, оснащені атомними двигунами. Трохи пізніше науково-технічна революція досягла цивільного сектора. У 1954 році в Обнінську була запущена перша атомна електростанція. Дещо пізніше з’явився криголам з ядерною силовою установкою.

Дослідження космічного простору спочатку проводилися у військових цілях, але через десятиліття були створені пристрої супутникового зв’язку, які сьогодні мають практичне застосування в звичайному житті.

В кінці XX століття сформувалися більш значущі напрямки безпосередньо у виробничому розвитку. Невід’ємним атрибутом сучасності стала електроніка, застосовується в промисловості та побутовій сфері. На її прикладі чітко простежується скорочення часового інтервалу з моменту винаходу безпосередньо до застосування. Раніше проходили десятиліття до реалізації на практиці. Проте в даний час період скоротився до декількох місяців.

Особливу роль зіграв випуск обладнання комплексної автоматизації процесу виробництва. НТР в промисловості – це поява робототехніки і систем електронного управління. Сучасне виробництво у розвинених державах намагаються поєднувати з висококваліфікованим персоналом.

Традиційна галузь розділилася на свої пріоритетні напрямки. Наприклад, у хімічній промисловості ведуться роботи щодо виготовлення енергетичного сировини на базі синтетичних матеріалів. Що стосується сучасної гілки, то вона передбачає наявність наукомісткого виробництва. Вони відрізняються широким використанням новітніх технологій.

Структурні елементи

Економісти виділяють наступні складові частини НТР.

 • Першою ланкою є наука, яка представляє собою досить складний набір знань. Вона тісно пов’язана з виробничим процесом. Наукоємність можна виміряти витратами на різні дослідження і розробки.
 • В якості другої складової частини виступають технології та обладнання. Їх використання дозволяє підвищити рівень ефективності виробництва. Може изобретаться нова техніка або удосконалюватися стара.
 • Третім елементом вважається виробництво, яке проходить электронизацию, сукупну автоматизацію, модернізацію енергетичного господарства, космизацию і високошвидкісне розвиток біотехнологій.
 • Четвертим компонентом є управління, що здійснюється за на кібернетичному рівні.
 • Дивіться також:  Декоративний бетон своїми руками: склад і технологія виготовлення

  Для вдосконалення сучасної науки і технічного оснащення протягом тривалого часу застосовувалася комплексна комбінація еволюційних і революційних змін.

  Основні особливості

  Характерні риси НТР представлені нижче.

 • Універсальність пояснюється перетворенням основних галузей та сфер діяльності, характеру праці і психології людства. Всеосяжний охоплення НТР торкнувся безліч країн світу.
 • Максимальне прискорення перетворень виражається в зниженні тимчасових втрат між відкриттями і їх реалізацією. Продукція стала досить швидко оновлюватися.
 • Високі вимоги до рівня кваліфікації використовуваних трудових ресурсів пов’язані зі зміною ролі людей безпосередньо у виробничому процесі. Практично у всіх сферах діяльності збільшився відсоток інтелектуального розвитку.
 • Вдосконалення озброєння і захисної екіпіровки сталося через протистояння в період холодної війни. Спочатку наукові відкриття були орієнтовані на створення переваги над потенційним ворогом.
 • Прогрес в інформаційних комунікаціях дозволяє радикально змінювати базові аспекти людської діяльності.
 • Вплив НТР на структуру господарства

  Вище була дана загальна характеристика НТР. Однак необхідно зрозуміти, який вплив справила науково-технічна революція на господарську структуру. На макроекономічному рівні відбуваються варіації відображають зміни найбільш значних народногосподарських пропорцій.

  Один з найважливіших зрушень був зроблений, коли промисловість стала передовою частиною матеріального виробництва. В кінці минулого століття п’ята частина активного населення планети була задіяна в цій галузі народного господарства. Ця тенденція у найближчі десятиліття продовжиться.

  Другий не менш важливий зрушення в структурі господарства на макроекономічному рівні полягає у збільшенні невиробничої сфери в процентному співвідношенні. Це пояснюється підвищенням рівня продуктивності праці. Що стосується третього зсуву, то він виражається в деякому зниженні частки сільського господарства. Таким чином, здійснюється поступовий перехід до машинного виробництва.

  Форми впровадження в агропромисловість

  Всього існує два напрями, за допомогою яких здійснюється впровадження.

 • Горизонтальна інтеграція з’явилася досить рано. Вона передбачає зростання частки великого виробництва безпосередньо в одній галузі. Сам процес базується на централізації і концентрації капіталу.
 • Вертикальна інтеграція проходить не в одній галузі, а в декількох. Вплив підприємства, на якому здійснювалося впровадження, поширюється на суміжні сфери економічної і виробничої діяльності.
 • Дивіться також:  Justiniano Deluxe Resort 5* (Туреччина, Аланія/Окурджалар): фото, огляд, особливості сервісу та відгуки туристів

  В якості висновку

  Ознайомившись з розшифровкою НТР та її особливостями, багато хто замислюється про те, яку роль відіграє науково-технічний прорив в розвитку міжнародного поділу праці. Значення такого ривка в цьому сенсі досить велике. Світове господарство поступово стає всеосяжної економічної середовищем, в якій складаються науково-технологічні взаємовідносини на державному рівні.