Що таке гармонія в музиці? Визначення, поняття та особливості

Одним з найбільш значущих засобів музичної виразності в музиці є гармонія. Вона підкреслює виразність мелодії, “договорює”, доповнює думки, закладені в ній. Разом з тим, гармонія в музиці – це одна з найскладніших наук, тому її грунтовно вивчають у музичних середніх спеціальних і вищих навчальних закладах. Деякі основи гармонії входять в курс сольфеджіо дитячих музичних шкіл та дитячих шкіл мистецтв. Що таке гармонія в музиці? Визначення – це те, з чим ми постараємося розібратися спочатку.

Визначення

Гармонія – багатоплановий термін. Поняття гармонії в музиці включає в себе різні грані: це термін, що означає “милозвучність”, і наука про акордах і співзвуччях, і навчальна дисципліна. Розглянемо визначення, які даються в навчальних посібниках більш докладно.

Гармонія – невід’ємна частина художнього мислення

Гармонія – приємна для слуху злагодженість звуків у музичному творі; те ж, що “милозвучність”

Гармонія – слово грецького походження, яке означає стрункість, домірність, пропорційність, співзвучність.

Гармонія також може бути позначення гармонійного стилю композитора.

Гармонія – один або група співзвуч

Гармонія – вчення про послідовність співзвучь

Гармонія у вузькому значенні – це системні принципи організації звуковисотного співвідношень

Гармонія в широкому значенні – будь-яка звуковисотного інтонаційне спряженість, що охоплює просторово-часовий континуум по вертикалі, горизонталі, діагоналі, має структуроутворуюча значення і здатна виступати в якості елемента (або одного з рівнів) звуковисотного системи.

Гармонія – об’єднання звуків в співзвуччя і їх зв’язне послідування

Гармонія – наукова і навчально-практична дисципліна, що охоплює одну з найважливіших сторін техніки композиції, що вивчає співзвуччя і системи зв’язків між ними

Дійсно, визначення гармонії різноманітні. Але всі вони говорять про важливість цієї невід’ємної частини музики. Про важливість її для композиторів. Адже щоб писати гарну музику, потрібно вміти грамотно вибудовувати музичну думку. Хаос звуків навряд чи буде вважатися шедевром (хоча в сучасному мистецтві можливо все…). Виконавцю необхідно розуміти гармонію, адже вона – один із засобів, з допомогою яких створюється музичний образ.

У сучасному значенні термін “гармонія” почав вживатися з початку XIX століття, до цього використовувалося поняття генерал-бас.