Що таке духовно-моральні орієнтири людини, чи потрібні вони суспільству?

Багато покоління вихователів, психологів і дослідників людської особистості дискуссируют про те, що таке духовно-моральні орієнтири людини і яка їх сила впливу на гармонійний розвиток особистості. Причому кожна група називає практично ідентичні (з незначними відхиленнями) норми поведінки. Що ж це за чинники, які суттєво впливають на якість життя людини?

Що таке духовно-моральні орієнтири?

Під цим терміном зазвичай розуміється сукупність правил взаємодії з суспільством і моральні принципи, шаблони поведінки, на які людина орієнтується для досягнення гармонії в житті чи духовному розвитку. До цих правил належать:

  • Мораль та її складові: совість, милосердя, свобода, обов’язок (патріотизм включно) і справедливість.
  • Моральність: у цей термін вкладається суть високого вимоги людини до самої себе в плані його діяльності, спрямованої як у зовнішній світ, так і у внутрішній. Основні моральні орієнтири – це потяг до добра і смирення, відмова від вчинків, що приносять шкоду як суспільству, так і собі, а також духовний розвиток своєї особистості.
  • Етика спілкування передбачає тактовність і повагу до інших, дотримання цих норм робить життя людини прийнятною в суспільстві, без осуду або гоніння.