Що таке наголос?

Багато людей роблять по кілька тисяч наголосів в день, але не кожен здатний дати визначення даного терміну.

Наголос – це вимова слова з більш значним напруженням органів мови, з більшою силою і довготою.

Наголос на письмі позначається спеціальним знаком ‘ в тих випадках, коли це потрібно. Ставиться він над голосною ударного (або, як його ще називають, ударяемого) складу.

Приклади: дерево, машина, комп’ютер, горизонт.

Наголос в російській мові має дві ознаки:

  • Разноместное (може припадати на будь-який склад слова). Приклади: сито, собака, борода.
  • Рухомий (при зміні слів наголос може змішатися на інший склад). Приклади: голова – голову, нога – нозі, стіна – стіни.

Варто відзначити, що не всі слова мають наголос. Відноситься це до службових слів, що складаються з одного слова. Приклади: не, над,, або, за.

У деяких випадках частка не односкладові прийменники забирають наголос з наступного самостійного слова на себе. Приклад: під ноги, на руки, не було.

У деяких словах може бути два наголоси. Стосується це складних слів, складених з двох. Наприклад: ідолопоклонник, водопостачання.

Існують слова, які пишуться однаково, але мають різні наголоси і, відповідно, різні значення. Приклади: замок – замок, вже – вже, прірва – прірва. Також в однакових словах з наголосом на різні склади можуть розливатися граматичні форми. Наприклад: вікна – вікна, зрізати – зрізати.

У деяких словах допускається двояке наголошення. Тобто можна поставити наголос одним або іншим способом, і обидва вони будуть вірні. Наприклад: сир – сир, далеко – далеко.

Пропонуємо Вам ознайомитися зі списком слів, в яких дуже часто допускаються помилки наголоси. Для цього перейдіть по посиланню.