Рішення задачі «На катері і теплоході 450 місць…»

Вирішуємо задачу «На катері і теплоході 450 місць. На теплоході в 9 разів більше, ніж на катері. Скільки на катері і на теплоході місць?».

Нам відомо, що всього посадкових місць на обох судах 450. Тобто невідоме 1 (кількість місць на катері) X + невідомо номер 2 (кількість місць на теплоході) Y дорівнює 450.

Відомо, що на теплоході в 9 разів більше посадочних місць. Значить невідоме 2 ми можемо прирівняти наступним чином: Y = 9X.

Тоді ми отримуємо наступне рівняння: X + 9X = 450.

Вирішуємо:

X + 9X = 450
10X = 450

X = 450 : 10

X = 45.

Ми отримали X, тобто кількість посадкових місць на катері. На теплоході їх в 9 разів більше:

Y = 9X
Y = 9 * 45

Y = 405.

Також Y можна отримати іншим способом. Просто віднімаємо із загальної кількості місць кількість місць на катері:

Y = 450 – 45
Y = 405.

Здійснюємо перевірку рішення:

405 + 45 = 450 (загальна кількість місць на катері і теплоході 450 – правильно).

405 : 45 = 9 (кількість місць на теплоході в 9 разів більше, ніж на катері – правильно).

Відповідь: на катері 45 місць, на теплоході – 405.