Поняття, види та приклади прогресу, ознаки регресу

У розвитку людства спостерігається два види руху – вперед і назад. У першому випадку воно буде прогресивно розвиватися, у другому – регресивно. Іноді в суспільстві відбуваються обидва зазначених процесу одночасно, але в різних областях. Тому існують різні види прогресу і регресу. Так що ж таке прогрес і регрес? Про це, а також про приклади прогресу ми і поговоримо в даній статті.

Що таке прогрес і регрес?

Поняття прогресу можна охарактеризувати наступним чином. У перекладі з латинської мови прогрес – це “рух вперед”. Прогресом є така спрямованість у суспільному розвитку, якій притаманне рух від нижчих форм до вищих. Від недосконалого до досконалішого, до кращого, тобто рух вперед.

Регрес є повною протилежністю прогресу. Це слово також походить з латинської мови і означає «рух назад». Отже, регрес – це рух від вищого до нижчого, від досконалого до менш досконалого, зміни в гіршу сторону.

Далі поговоримо про те, які напрямки в області прогресу існують.

Яким буває прогрес?

У суспільстві спостерігається кілька видів прогресу. До них відносяться наступні.

  • Соціальний. Передбачає таке суспільний розвиток, яке йде по шляху справедливості, створення умов для гідної, хорошого життя, для розвитку особистості кожної людини. А також боротьбу з причинами, які вказаною розвитку заважають.
  • Матеріальна, або економічний прогрес. Це такий розвиток, у процесі якого задовольняються матеріальні потреби людей. Щоб домогтися такого задоволення, необхідно, в свою чергу, розвивати науку, техніку, підвищувати рівень життя людей.
  • Науковий. Характеризується значним поглибленням знань про навколишній світ, людину, суспільство. А також продовженням освоєння навколишнього земного і космічного простору.
  • Науково-технічний. Означає прогрес у розвитку науки, який направляється на розвиток технічної сторони, вдосконалення виробничої сфери, автоматизацію відбуваються в ній процесів.
  • Культурний, або духовний прогрес. Відзначений розвитком моральної сторони життя, формуванням альтруїзму, що має усвідомлену основу, поступовим перетворенням особистості людини. Передбачається, що просто споживача матеріальних благ людина з часом перетворюється на творця, займається саморозвитком і самовдосконаленням.