Поняття і види юридичних фактів. Класифікація юридичних фактів

Відносини у галузі права присутні не в кодексах і законах, а в конкретно взятому суспільстві. Вони виникають як наслідок впливу оточуючих людей і середовища, а також різних явищ.

Опис

Зміна або припинення правовідносин відбувається не саме по собі, а як наслідок дій людини та інших подій. Подібні різноманітні життєві суспільні явища фіксуються на законодавчому рівні в нормативах, щоб у конкретній ситуації відповідно реагувати. У статті розглянемо поняття і види юридичних фактів.

Юридичними фактами називають конкретне обставина життя, які згідно з правовими нормами стають причиною виникнення певних наслідків юридичного характеру.

Особливості

Особливостями юридичного факту є:

1. Певна обставина життя, яке виражене зовні і існуюче в реальності конкретний період часу.

2. Обставина, прописане в правових нормах, що визначають його властивості з юридичної точки зору.

3. Факт, який вміщує в себе інформацію про певний стан виду відносин у суспільстві. Наприклад, наявність у власності або правопорушень.

4. Наявність обставин, які призводять до певних юридичних наслідків.