Огляд способів підтримання родючості полів

Незважаючи на появу все нових і нових технологій в агропромисловій сфері, питання підвищення врожайності не втрачає своєї актуальності у всьому світі. Безумовно, головним критерієм нормального розвитку сільськогосподарських культур є висока якість ґрунту. Існують різні способи підтримання родючості полів, але всі вони спрямовані на забезпечення рослинам умов, при яких вони будуть отримувати з землі необхідну кількість поживних речовин, вологи та повітря.

Правильний баланс органічний речовин – запорука родючості ґрунтів

Головним показником при оцінці рівня родючості ґрунтів є вміст і запас в них органічних речовин, які безпосередньо впливають на їх агрономічні якості та режими. Залежно від різноманітності та кількості поживних елементів, службовців енергетичним матеріалом, визначаються фізико-хімічні та водно-фізичні властивості ґрунтів.

Всі поживні речовини поділяються на легкоразлагаемые (лабільні) і консервативні (стійкі) з’єднання.

  • Легкоразлагаемые речовини (середньо – і низькомолекулярні вуглеводи, пептиди, амінокислоти, гумінові кислоти і т. д.) досить легко і швидко мінералізуються живими організмами, що живуть у грунті, грають роль джерел живлення та енергетичного матеріалу, а також стимулюють процес фотосинтезу і відповідають за структуру грунту. Із-за дефіциту лабільних сполук різко погіршується поживний режим ґрунту і порушується його структура, тобто настає стан выпаханности.
  • Консервативні з’єднання (гумусові речовини, похідні лігніну, деякі полісахариди, різні органо-мінеральні сполуки тощо) в процесах мінералізації беруть участь слабо, за рахунок чого забезпечують стійкі властивості ґрунтів (колір, буферність, структуру, потенційні резерви поживних елементів).

Таким чином, підтримання родючості ґрунтів – це процес, перш за все спрямований на їх збагачення необхідними поживними речовинами.