Нейтрализм: приклади тварин і рослин

У нашому земному світі все взаємопов’язано. Навіть там, де, на перший погляд, зв’язків між живими організмами не існує, її можна виявити придивившись уважніше. Жоден організм, жоден вид тварин або рослин не існує ізольовано від інших. Взаємозв’язки серед різноманітних форм життя різноманітні і вигадливі. У нашій статті ми розглянемо нейтрализм. Приклади цього взаємодії є абсолютно у всіх екосистемах.

Необхідна термінологія

Нагадаємо головні екологічні терміни, які будуть використані в статті.

Біогеоценоз – система біотичною (живою) і неживої матерії з усім різноманіттям зв’язків, які виникають на певній території.

Екологічна ніша – місце, яке займає вид у біоценозі. У це поняття включають просторове розташування виду і систему його трофічних зв’язків.

Популяція – сукупність особин одного виду, які тривалий час на певній місцевості живуть ізольовано (частково або повністю) від інших особин того ж виду.

Трофічні зв’язки – форми зв’язків популяцій в біоценозі, коли одні види харчуються іншими або продуктами їх життєдіяльності.