Населення СРСР за роками: перепису населення і демографічні процеси

Згідно з офіційними джерелами інформації, населення СРСР постійно збільшувалася, народжуваність зростала, а смертність падала. Такий собі демографічний рай в окремо взятій країні. Але, насправді, все було не так просто.

Переписи населення в СРСР і вихідні демографічні дані

У радянський час було проведено сім всесоюзних переписів, що охопили все населення держави. Перепис 1939 року – «зайва», вона проводилася замість перепису 1937-го, результати якої були визнані помилковими, так як враховувалося лише наявне населення (кількість людей, які на день обліку знаходяться в певному населеному пункті). У середньому облік населення республік Радянського Союзу проводився кожні десять років.

Відповідно до загального перепису, що проводилася ще в 1897 році в тоді ще Російської Імперії, населення дорівнювало 129,2 млн осіб. Враховувалися тільки чоловіки, представники податних станів, так що кількість осіб неподатных станів і жіночої статі невідомо. Більш того, яке-то кількість осіб податних станів приховувалося з метою уникнути перепису, так що дані занижені.