Магнітні властивості речовин. Класифікація речовин за магнітними властивостями

Ферримагнетики і антиферомагнетики

Двом видам магнетиків також властива доменна структура, але магнітні моменти в них орієнтуються антипараллельно. Це такі групи, як:

  • Антиферомагнетики. Магнітні моменти доменів в цих речовинах рівні по чисельному значенням і взаємно скомпенсовані. З цієї причини магнітні властивості матеріалів антиферомагнетиків характеризуються вкрай низькою магнітною сприйнятливістю. У зовнішньому полі вони проявляють себе як дуже слабкі парамагнетики. Вище порогової температури, званої точкою Нееля, таке речовина стає звичайним парамагнетиком. Антиферромагнетиками є хром, марганець, деякі рідкоземельні метали, актиноиды. Деякі антиферромагнитные сплави мають дві точки Неєля. Коли температура менше нижнього порогу, матеріал стає феромагнітною.
  • Ферримагнетики. У речовин цього класу величини магнітних моментів різних структурних одиниць не рівні, завдяки чому не відбувається їх взаємної компенсації. Магнітна сприйнятливість їх залежить від температури та напруженості поля, що намагнічує. До ферримагнетикам відносяться ферити, до складу яких входить оксид заліза.