Інтеріоризації – це… Поняття, приклади і психологічний механізм інтеріоризації

Дитина народилася, і він відразу починає контактувати зі світом, пізнавати його. Він немов губка жадібно поглинає величезну кількість інформації, що надходить від оточення. Звуки, кольори, світло й темрява, відчуття холоду і тепла, смак — все це ново і незрозуміло. Пам’ять, мислення, сприйняття, емоції — все психічні функції знаходяться в зародковому стані. Поштовхом для їх бурхливого розвитку стає процес інтеріоризації.

Интериоризация: що це?

Поняття інтеріоризації вперше було використано групою французьких соціологів для позначення елементів соціалізації. Індивідуальне розвиток людини як члена суспільства залежить від його прийняття цінностей соціуму. Формування свідомості безпосередньо залежить від запозичення культурних, ідеологічних, моральних цінностей суспільства.

Интериоризация, — це процес становлення психіки людини через асиміляцію діяльності, інтегрування суспільного досвіду та повномасштабного розвитку. Термін був утворений від двох слів: лат. interior – внутрішній і фр. intériorisation — “перехід ззовні всередину”.