Інтеракція – це в психології… Поняття, суть і види інтеракції

В основі організації соціуму лежить спілкування. Це особливий процес, який допомагає вирішувати побутові, ділові та наукові завдання, визначене взаємовплив індивідів, яке іменують интеракцией. Це поняття є загальним для ряду дисциплін (психології, філософії, соціології та ін). У цій статті розглянемо нюанси інтеракції і розглянемо її види.

Історія

У перекладі з англійської мови термін “інтеракція” буквально означає “взаємодія”. Його ввів чиказький вчений, основоположник соціального інтеракціонізму, Джордж Герберт Мід в 1960 році. Згідно авторської концепції, поведінку певного соціуму, розглядається не як прояв окремих індивідів, а як складна групова активність. Тому прихильників нового психологічного напряму цікавили способи взаємодії людей у групі. До таких було віднесено:

  • обмін думками та досвідом;
  • створення єдиної стратегії;
  • досягнення взаєморозуміння;
  • конфлікт, конкуренція (“неефективна інтеракція”);
  • розгляд ситуації очима протилежної сторони (співрозмовника).

В соціології

Ідею Дж. Р. Мзс підхопив російський соціолог Питирим Сорокін. Він визначив опорні точки для соціальної інтеракції:

  • Для взаємодії необхідні мінімум дві людини.
  • Щоб відчувати співрозмовника (партнера), в ході спілкування всьому слід приділяти увагу (жестах, міміці, діях).
  • Думки, почуття і думки повинні бути в резонансі у всіх учасників інтеракції.