Інформаційне суспільство – це… Визначення, історія та цікаві факти

Сьогодні людство щоденно виробляє величезну кількість інформації і все глибше занурюється в цей інформаційний океан. Пристосовуючись до нових умов, більшість держав стрімко рухаються до суспільства нового типу: інформаційного суспільства.

Сучасний пристрій світу перебуває в перехідному стані. Але бурхливий розвиток комунікаційних і комп’ютерних технологій набуло повсюдний характер, відбувається планетарна інформаційна революція, глобальне перетворення світового співтовариства.

Технології, знання, інформація – три кити нового суспільства

Вінцем цих перетворень стане суспільство знань, у ньому державні кордони перетворяться в умовність. Світ покриє загальне інформаційне поле, зміниться структура світової економіки, яка все більше буде відповідати назві «киберэкономика», ключову роль в ній будуть грати основні ресурси інформаційного суспільства — знання та передові технології.

Інформаційні ресурси витісняють з ринку традиційні ресурси. Інформація стала реальним продуктом купівлі-продажу. Комунікаційні та комп’ютерні технології впливають на всі сфери життя суспільства: політику, економіку, фінансову систему, культуру, науку. І цей вплив стрімко зростає.

Становлення інформаційного суспільства відбувається одночасно з радикальними змінами у свідомості людей. Причому ця трансформація стосується як масової свідомості, так і індивідуального. Щоб комфортно та повноцінно існувати в новому соціумі, щоб бути конкурентоспроможним і домагатися успіху, сучасний чоловік повинен впевнено орієнтуватися в інформаційних потоках, вміти швидко і ефективно здобувати знання і освоювати з’являються технології.

Інформаційне суспільство — це глобальне і багатогранне явище, яке обіцяє людству неймовірні можливості і зовсім новий рівень розвитку. Однак з’явився він не відразу, а в результаті багатовікового розвитку людської цивілізації і низки технічних та інформаційних революцій.