Які бувають види тестування?

Будь-яка людина хоча б раз у житті проходив якийсь тест. Видів тестування безліч, це ціла наука! В даний час ця тема активно розробляється. Для обивателя тест – це деяке тематичне завдання в конкретній формі, а ось для спеціаліста – область науки. Справжній професіонал може розповісти, які тести існують, чим вони відрізняються, для чого розроблені. Орієнтуючись в цій темі, можна навчитися застосовувати знання для своєї користі.

Актуальність питання

Вибір серед всіх можливих видів, систем тестування невдалого варіанти – запорука некоректного результату діяльності. Складання програми тіста, вибір правильної форми, вдалої системи інтерпретації інформації дозволяє досягти достовірності результатів. Неправильно підібраний тест, невірна оцінка результатів можуть позначитися як на конкретному виборі людини, так і на всій його майбутнього життя, якщо тестування було присвячено, наприклад, вибором для себе кар’єри. Результат неправильного тесту – неефективність навчання, некоректно прийняте рішення або неправильно побудована інформаційна система. Уникнути помилок можна, маючи уявлення про те, які тести існують, для чого вони призначені і як ними користуватися.

Класифікація видів тестування передбачає поділ всього існуючого масиву методів і підходів на кілька груп. Є дві системи класифікації. Перша передбачає оцінку критеріїв, друга – норм.

А якщо детальніше?

Дві зазначені групи, на які поділяються підходи до класифікації тестів, засновані на методах аналізу підсумків. Приналежність до конкретної групи визначається виходячи з того, на що орієнтується спеціаліст, інтерпретуючи отримані під час дослідження результати. Поступово тема вивчалася й розширювалася, і в даний час приналежність до конкретної групи підпорядковує собі всі етапи формування тесту та роботи з ним.

Види і типи тестування, засновані на критеріях, припускають оцінку підсумків дослідження на предмет відповідності проходить тест об’єкта заздалегідь сформованим параметрами. Для цього об’єкту дають завдання, відповіді до яких відомі заздалегідь, і оцінюють надаються ними результати.

Нормативний – основний вид тестування, в якому основна ідея – присвоєння об’єкту деякого рейтингу. Випробуваному дають завдання, відповіді на які наперед відомі. За підсумками його роботи можна оцінити, наскільки великі знання об’єкта, а отже, обчислити його рівень щодо заздалегідь обраної шкали.

Альтернативний варіант

Види і форми тестування розвивалися, тому крім двох основних груп, перерахованих вище, поступово з’явилися додаткові. Поділ на категорії передбачає аналіз процесу формування. Деякі тести стандартизовані, інші такими не є. Ще одна поширена категорія поділу на категорії – метод пред’явлення. Якщо об’єкту необхідно користуватися ручкою і олівцем, такий тест називають бланковим, а при необхідності маніпулювати деякими предметом – предметним. У цьому випадку результати визначаються тим, наскільки швидко і вірно об’єкт виконує послідовність дій.

Апаратурний вид/метод тестування – підхід, що одержав широке поширення для вивчення особистісних особливостей. Він ефективний, коли важливо оцінити когнітивні здібності об’єкта, сприйняття ним навколишнього світу або деяких окремих предметів. Ще один хороший похід, зарекомендував себе надійністю – практичне тестування. При такому варіанті об’єкт отримує інструкції, а сам процес передбачає роботу зі спеціалізованим обладнанням.

Важливий нюанс

Якщо студенту педагогічної спеціальності дають завдання: «Перерахуйте види тестування», можна сміливо згадувати всі зазначені вище. Будь-який з таких підходів застосуємо для освітніх цілей. Завдання педагога – враховувати, що один тест, представлений групі слухачів в різних формах, може дати різні результати. Порівнювати їх між собою некоректно.

Про направлення і дії

Основні види тестування, що виділяються з урахуванням цієї особливості, покликані визначати досягнення, індивідуальні особливості, інтелектуальні здібності. Спрямованість тесту передбачає вибір деякого об’єкта, який необхідно вивчити в рамках дослідження.

Види та рівні тестування, пов’язані з характером активності, існують вербальні, практичні. Перші припускають розумову активність. Об’єкт повинен брати участь у грі або діях зі словами, відповідати на запитання спеціально підібраного формату, щоб показати рівень знань. Невербальні тести припускають взаємодію з деяким об’єктом – деталлю, предметом, картою.

Дивіться також:  Готуємо просто: салат з чіпсами і крабовими паличками

Типи і категорії: які бувають?

Види тестування знань, засновані на провідній діяльності – це варіанти дослідження, покликані оцінити швидкість виконання робіт, потужність. В першому випадку об’єкт виявляється в умовах суворо обмеженого часового проміжку, недостатнього для успішного виконання всіх завдань. Оцінка потужності, в свою чергу, передбачає необмежений час на виконання роботи, але деякі завдання відрізняються рівнем складності вище середнього.

Існують змішані тести. Ці види тестування одночасно містять елементи швидкісного і мощностного дослідження. Саме такі на практиці зустрічаються найчастіше. В освітніх установах використовуються переважно швидкісні, силові або змішані.

Існують різні види тестування, серед яких розподіл на підгрупи засноване на цілях застосування тестів. Такі поширені строго в освітніх установах. Визначальні – тести, які дозволяють на початковому етапі оцінити, як студенти ведуть себе, якими знаннями вони володіють. Наступний рівень – діагностичний, в ході якого можна виявити, з якими труднощами стикаються студенти і чим вони пояснюються. Нарешті, підсумовуючі – тести, що дозволяють на фінальному етапі оцінити, які досягнення учнів.

Цікава категорія

Існують різні види тестування, і не всі вони призначені для визначення найважливіших показників, виставлення балів і визначення життєвого шляху. В останні роки широку популярність отримали тести в режимі онлайн. В такому форматі можна пройти різне дослідження – від іспиту за фахом до жартівливого визначення параметрів особистості. Всього кілька секунд після завершення тестування – і користувач отримує вичерпну інформацію за своїми результатами.

Тести в режимі онлайн широко затребувані серед користувачів Мережі у всьому світі. Як кажуть фахівці, детально вивчали це питання, відсоток застосування такого формату тестування істотно перевищує будь-які інші види і форми.

Практичне використання

Існує величезна різноманітність видів тестування. Так, деякі програми являють собою набір з декількох питань, а загальні ідеї складання опитувальника багатьом здаються очевидними і зрозумілими, і все ж скласти дійсно ефективний і точний тест може тільки справжній професіонал своєї справи. Фахівець, який розробляє тест, повинен орієнтуватися в предметі, якому дослідження присвячене особливостям групи випробовуваних.

Тести, представлені у великій кількості на просторах Всесвітньої павутини, в різних газетах і журналах – це переважно нераціональні, жартівливі програми, не заслуговують особливої довіри. Виняток – тести, розроблені спеціалізованими виданнями, освітніми установами. Пройшовши жартівливий вид тестування, не варто ставитися серйозно до його результатів.

Щоб зрозуміти, що перед очима тест, складений професіоналом, необхідно уважно оцінити всі його деталі. До матеріалу повинен бути огляд, де коротко обґрунтовано актуальність дослідження. Обов’язково має бути посилання на автора, фахівця в галузі, якій присвячено тестування.

На що розраховувати?

Всі відомі види тестування – це формалізовані дослідження, присвячені певній вузькій темі. Навіть самі грамотні програми, складені професіоналом, не можуть гарантувати абсолютної точності результату, оскільки оцінити людську особистість, здібності, навички таким методом вкрай складно. Традиційно фахівці, що займаються розробкою тестів, закликають звернути увагу: єдиний метод, що дозволяє дійсно коректно оцінити людину – це безпосереднє пряме тривале спілкування. Співрозмовники повинні знаходитися в подібних життєвих умовах, бути на рівних ситуаціях. Тестування – це лише один з додаткових методів, що застосовується для попередньої діагностики.

І все ж не варто нехтувати тестами, особливо в роботі, пов’язаної з освітою. Тестування дозволяє отримати додаткову інформацію з нагоди, але результати дослідження потрібно вміти інтерпретувати коректно. А ось для любителів проходити тести головне правило – не ставитися до них дуже серйозно. Захоплюючі, прості, недостовірні – ці програми являють собою не більше ніж спосіб провести час, розважаючись.

Технічний момент

Види тестування програм – ще одна важлива тема в області тестів. Тестування буває ручне і автоматизоване. У першому випадку відповідальний за дослідження роботи програми інженер отримує технічне завдання і вручну задає умови, перевіряючи, як програма буде відгукуватися на його дії.

Дивіться також:  Чоловічі хромосоми. Яка хромосома відповідає за стать майбутньої дитини

Автоматичний вид тестування програмного забезпечення передбачає написання такого технічного, програмного коду, який послідовно перевіряє всі функції продукту, відстежує його відповіді і порівнює їх з необхідними. В результаті у звіті програміст може бачити, за яким функцій відповіді збіглися з очікуваними, а по яких спостерігається відхилення.

Ручний вид тестування програмного забезпечення виключно актуальний при розробці невеликих ігор (такі в даний час затребувані в соціальних мережах). Автоматизований незамінний при роботі над кодом програми. Як правило, серед команди, трудящої над великим проектом, якщо інженери, які відповідають і за автоматизовану перевірку, і за ручну. Такий повний охоплення дозволяє забезпечити високо якість готового продукту.

Психологія і тестування

Всі існуючі види тестування в психології спрямовані на виявлення якісних, кількісних індивідуальних особистісних особливостей, відмінностей від інших людей. Частіше це короткі програми, випробування, для яких час суворо обмежується. Для поділу на види психологічні тести аналізують на предмет змісту і форми, а також цілі проведеного дослідження.

Два основних види психологічного тестування – індивідуальне, групове. Також бувають бланкові, покликані працювати з конкретними предметами, комп’ютерні тести і з залученням апаратури. Можливо практичне, вербальне дослідження.

Сам по собі

Індивідуальний тест передбачає роботу дослідника та досліджуваного. Взаємодія відбувається один на один. Тести такого типу застосовуються віддавна саме в них лежать корені психодіагностики. Основні переваги підходу – можливість контролю реакцій об’єкта, у тому числі мимовільних. Фахівець може чути всі відповіді, включаючи ті, що інструкціями не передбачено, і фіксувати їх, а значить, проаналізувати, як об’єкт відноситься до дослідження, в якому стані знаходиться в даний момент. Виходячи зі ступеня готовності досліджуваного, лікар може в ході роботи замінити програму тесту на іншу.

Індивідуальне тестування незамінний, коли необхідно працювати з маленькими дітьми, особами, які страждають відхиленнями у розвитку нервової системи, психіки, соматичними порушеннями, фізичними вадами. Не обійтися без індивідуального тесту, якщо чистота експерименту вимагає тісної взаємодії дослідження і досліджуваного.

Плануючи індивідуальний тест, враховують, що він потребує чимало часу, а відповідальність за роботу можна покладати тільки на висококваліфікованого фахівця. Індивідуальний варіант дослідження істотно більш витратний, ніж груповий.

Робота в групі

Групові тести дозволяють одночасно працювати з великими скупченнями людей – десятками і навіть сотнями людей. Масовість – ось основний позитивний момент такого дослідження. Як правило, групові тести припускають прості процедури і мінімальні, короткі інструкції. Проведення роботи не вимагає від випробувача володіти високим рівнем кваліфікації. Основна ідея тестування групи – підтримка однаковості умов випробування. Аналіз підсумків повинен бути об’єктивним. Нерідко для цього залучають потужності обчислювальних машин.

Груповий тест просто розробити, можна швидко зібрати дані. Це дозволяє йому бути кращим, ніж індивідуальна робота, в самих різних випадках. Стандартизовані тести, широко поширені в наші дні, нерідко припускають вибірку з сотень тисяч чоловік, а при формуванні індивідуального стандартизованого тесту навряд чи навіть сама вдала програма буде застосована для більш ніж 4 000 піддослідних.

Плюси і мінуси

Нарівні з перевагами групове дослідження має суттєві недоліки. Так, дослідник отримує мінімум інструментів для досягнення взаєморозуміння з об’єктом дослідження. Практично немає можливостей зацікавити випробуваного, закликати його до результативного співробітництва. Випадково стан (втома, хвороба, тривожність) випробуваного сильно позначається на результатах дослідження. У груповому тестуванні дуже складно виявити, наскільки такий стан вплинуло на відповіді.

Статистика показує, що незнайомі з процедурою особи у груповому тестуванні дають більш низькі результати, ніж при роботі один на один. Якщо результати тесту важливі для людини, оптимальним буде проходження і групового дослідження, і індивідуального. При неможливості такого необхідно оперувати даними з інших достовірних джерел, щоб прийняти за підсумками аналізу правильне рішення.

Дивіться також:  Що таке складносурядне речення? Визначення

Форма і метод

Виходячи з форми відповіді, всі тести в психології поділяють на письмові, усні. Перші зазвичай групові, другі – індивідуальні. Усні відповіді об’єкт дослідження формулює сам вибирає із запропонованого йому списку. При письмовій формі необхідно заздалегідь забезпечити випробуваного тестовим зошитом або бланком. Тести бувають відкритими, закритими, тобто тими, де є набір відповідей, з яких необхідно вибрати коректний, і тими, де об’єкт повинен сам написати, сформулювати відповідь.

Виходячи з матеріалу оперування, тести в психології ділять на вироблені з допомогою апаратури, бланків, комп’ютерів предметів. Бланкові вимагають наявності брошур з інструкціями, прикладами, питаннями. Тут передбачено місце для вписування відповіді. Для підліткового віку допускається використовувати самостійні бланки, при роботі з дітьми рекомендовано застосовувати тестові зошити. Бланкові тести поширені при роботі з групами та індивідуально.

Форми і прилади

Предметне тестування передбачає наявність предметів, за допомогою яких оцінюють здібності та особливості об’єкта. Можна використовувати геометричні фігури, технічні пристрої і складні конструкції. Як правило, дослідження носить індивідуальний характер.

Апаратурне тестування передбачає наявність техніки, устаткування для роботи та реєстрації інформації. Реактометры, рефлексометры – хороший приклад апаратури для оцінки часу, необхідного на реагування. Винайдені прилади для оцінки розумових можливостей, пам’яті, специфіки сприйняття навколишнього світу. Останнім часом апарати переважно будуються на базі комп’ютерів, а одержувані через них дані – база для моделювання процесів діяльності. Це стало важливим елементом професійної діагностики, якщо для конкретної галузі діяльності заздалегідь відомі основні критерії. Тестування вимагає індивідуальної роботи випробувача і випробуваного.

Комп’ютери на допомогу людині

Застосування ЕОМ стало справжнім проривом в області психології, дослідження людської психіки, пізнавальних здібностей та інших індивідуальних відмінностей. Автоматизований тест передбачає взаємодію об’єкта дослідження і машини. Дисплей відображає завдання, випробуваний вводить відповіді, які зберігаються і аналізуються за допомогою заздалегідь розробленої програми. Формується протокол даних, оброблюваних статичними математичними пакетами. Результати відображаються в зручній для людини формі – графіками, таблицями.

Комп’ютер дозволяє оперативно аналізувати дані, які вкрай складно отримати без застосування машини. Апарати точно фіксують, скільки часу у випробуваного йде на кожне завдання, як багато відповідей серед усіх – правильні, скільки разів об’єкт відмовився вирішувати завдання, скільки часу у нього пішло на прийняття рішення про відмову. При введенні складного відповіді машина фіксує тривалість часового проміжку, понадобившегося випробуваному. У подальшому отримані дані використовуються для поглибленого аналізу об’єкта.

Вербальне взаємодія і його відсутність

Приналежність до конкретної категорії визначають, аналізуючи тест на предмет стимулів. Вербальні передбачають оперування поняттями за допомогою слів, логіки. При складанні тесту необхідно розробити завдання, які б зверталися до пам’яті і уяві об’єкта, активізували розумові процеси, для чого використовують мовну форму. Такі тести виключно чутливі до особливостей мови, рівнем розвитку і освіти об’єкта, його професійним навичкам і спеціалізації. Вербальні завдання широко застосовуються, коли потрібно оцінити інтелектуальний рівень, досягнення людини, його здатності до творчості та інші.

Невербальне тестування передбачає наочне подання інформації. Об’єкт отримує креслення, малюнки, графіки. Мовні здібності необхідні, щоб зрозуміти інструкції, а виконання власне завдання обумовлено психомоторики. Класичний приклад невербального дослідження – матриця Равена. Такі тести менш чутливі до мовних відмінностей, культурним особливостям. Можна тестувати людей, які страждають порушеннями мовленнєвої, слухової функції, осіб з ослабленими інтелектуальними здібностями, а також тих, у кого виявлені проблеми з навчанням. Невербальні підходи набули поширення як методи оцінки комбінаторних розумових процесів, просторових. Нерідко невербальні тести є додатковим етапом оцінки інтелекту, здібностей, досягнень випробуваного.