Хімія. Оксиди: їх класифікація і властивості

Серед різних класів неорганічних речовин виділяється комплекс бінарних сполук, що складається з трьох груп. Це кислотні, основні та амфотерні оксиди. Їх класифікація і властивості залежать від того, атоми якого хімічного елемента з’єднані з киснем. У нашій статті ми ознайомимося з типовими хімічними реакціями, характерними для оксидів, а також з’ясуємо генетичний зв’язок між ними та іншими класами неорганічних сполук: основами, кислотами та солями.

Особливості основних оксидів

Розглянемо сполуки, до складу яких входять атоми типових металів. Наприклад: CuO, FeO, MgO містять електронейтральні частинки міді, заліза і магнію, значить, це основні оксиди. Їх класифікація і властивості залежать від природи металевого елемента. Якщо в складі речовини присутні атоми лужних або лужноземельних металів, то його молекули здатні взаємодіяти з водою.

Продуктом реакції, що йде з виділенням великої кількості тепла, буде луг, наприклад їдкий натр або гідроксид кальцію. Деякі окисли, такі як оксид міді або заліза, безпосередньо з водою не реагують, тому їх підстави отримують непрямим шляхом: з відповідних солей, що взаємодіють з лугами. Головне ж їх властивість – реагувати з кислотами, утворюючи сіль і воду.