Хімічні і фізичні властивості неметалів

Фізичні властивості неметалів

Неметали існують у різних агрегатних станах. Так, бор, вуглець, фосфор – тверді з’єднання, бром – рідина, азот, водень, кисень – гази. Всі вони не проводять електричний струм, менш міцні, ніж метали, мають низьку теплопровідність. Вид кристалічної решітки також впливає на фізичні властивості неметалів. Наприклад, сполуки з молекулярною решіткою (йод, сірка, фосфор) мають низьку температуру кипіння та плавлення, а також летких. Атомна кристалічна будова притаманне кремнію, алмазу. Ці речовини дуже міцні, їх температури плавлення і кипіння високі.

Хімічні властивості

Пряма реакція сполуки металів і неметалів призводить до отримання бінарних сполук класу солей: нітридів, карбідів, хлоридів.

Наприклад:

6Na + N2 = 2 Na3N.

Неметалічні елементи здатні взаємодіяти один з одним. Головна умова протікання таких процесів: елементи повинні мати різну электроотрицательность. Наприклад:

6Cl2 + 4P =4 Pcl 3.

Більшість неметалів, за винятком йоду, напряму окислюються киснем. При цьому утворюються бінарні сполуки – кислотні оксиди:

C + O2 = CO2 – діоксид карбону, або вуглекислий газ.

Можливі реакції неметалів з деякими оксидами. Так, вуглець застосовують в якості елемента, відновлювати метали з їх оксидів:

C + CuO = Cu + CO.

Кислоти – сильні окислювачі (наприклад, нітратна), здатні взаємодіяти з неметалами, окислюючи їх до оксидів:

C + 4HNO3 = CO2 + 4NO2 + 2H2O.