Гуманізація освіти – це… Значення та поняття процесу

Основним напрямком розвитку сучасної науки є її спрямованість на світоглядні витоки, тобто «повернення до значущості людини».

Основні тенденції гуманізації освіти пов’язані з розвитком гармонійно розвиненої особистості.

Провідна ідея

В якості пріоритетного напрямку гуманітарних наук виділяють розвиток самостійності дитини, відродження гуманістичних традицій. Подібний підхід зумовлений реаліями життя.

Зміст шкільної освіти полягає у розкритті і розвитку духовного потенціалу дітей, вихованні патріотів і активних громадян своєї країни.

Які основні тенденції розвитку освіти?

Гуманізація на даному етапі набула першорядну важливість, так як подібний підхід сприяє формуванню індивідуальних якостей особистості:

  • інтелектуальності;
  • комунікативності;
  • самостійності;
  • відповідальності;
  • креативності;
  • самооцінки.

Актуальні проблеми сучасності

Найбільш гостро в даний час стоять питання, пов’язані з психологічним здоров’ям підростаючого покоління. Гуманізація сучасної освіти сприяє відновленню особистісно-розвиваючої і культурообразующей функції.

Такий підхід сприяв зміні уявлень про цілі виховання і навчання. Гуманізація освіти передбачає трансляцію цінностей національної і загальнолюдської культури підростаючому поколінню. Це передбачає перегляд технологій і змісту виховання і навчання, зміна структур різних навчальних закладів: дитячих садків, шкіл, університетів.