Гуманізація освіти – це… Значення та поняття процесу

Основним напрямком розвитку сучасної науки є її спрямованість на світоглядні витоки, тобто «повернення до значущості людини».

Основні тенденції гуманізації освіти пов’язані з розвитком гармонійно розвиненої особистості.

Провідна ідея

В якості пріоритетного напрямку гуманітарних наук виділяють розвиток самостійності дитини, відродження гуманістичних традицій. Подібний підхід зумовлений реаліями життя.

Зміст шкільної освіти полягає у розкритті і розвитку духовного потенціалу дітей, вихованні патріотів і активних громадян своєї країни.

Які основні тенденції розвитку освіти?

Гуманізація на даному етапі набула першорядну важливість, так як подібний підхід сприяє формуванню індивідуальних якостей особистості:

  • інтелектуальності;
  • комунікативності;
  • самостійності;
  • відповідальності;
  • креативності;
  • самооцінки.

Актуальні проблеми сучасності

Найбільш гостро в даний час стоять питання, пов’язані з психологічним здоров’ям підростаючого покоління. Гуманізація сучасної освіти сприяє відновленню особистісно-розвиваючої і культурообразующей функції.

Такий підхід сприяв зміні уявлень про цілі виховання і навчання. Гуманізація освіти передбачає трансляцію цінностей національної і загальнолюдської культури підростаючому поколінню. Це передбачає перегляд технологій і змісту виховання і навчання, зміна структур різних навчальних закладів: дитячих садків, шкіл, університетів.

Цілі і завдання підходу

Гуманізація освіти – це система, що визнає людину як вищої цінності. І. Кант вважав, що подібний підхід сприяє формуванню людини, який зможе самостійно розвиватися, вдосконалювати свої творчі та розумові здібності.

Що вкладають в зміст даного методу сучасні дослідники? Вони вважають, що гуманізація освіти – це створення певних умов, які спрямовані на розкриття й вдосконалення здібностей дитини. Вони допомагають формувати позитивну самореалізацію. В основі підходу лежить повага до людини, віра в нього, взаємини з іншими людьми, комфортність існування в соціальному середовищі.

Думки експертів

Процес гуманізації освіти Л. С. Виготський називав еволюційним способом перетворення підростаючого покоління, спрямованим на самовизначення і саморозвиток.

Дивіться також:  Закусочний торт з лаваша: рецепти, секрети приготування

А. В. Брушлинский вважає, що при гуманістичної трактуванні людини як суб’єкта він перестає бути пасивною істотою, включається в процес розвитку суспільства.

Особливості підходу

Гуманізація і гуманітаризація освіти передбачають врахування вікових і психологічних особливостей учнів. Специфіка методики і основного змісту полягає в застосуванні особистісно-орієнтованого підходу. Це дає можливість педагогові виявляти в ранньому віці талановитих і обдарованих дітей, створювати оптимальні умови для їх розвитку.

Гуманізація освіти – це система, яка ґрунтується на етичних принципах. Такий підхід передбачає взаємодію школярів і педагогів з метою формування позитивного ставлення до себе, оточуючого світу, людям.

Важливі аспекти

Гуманізація освіти – це система, для реалізації якої необхідно складання навчальних програм, підбір книг, посібників. Вона передбачає оформлення планування по кожній галузі наукових знань.

Гуманізація освіти – це підхід, що передбачає зміну ставлення до професійної діяльності у педагогів. Вони перестають бути авторитарними особистостями, стають для своїх вихованців наставниками.

В даний час в російському шкільній освіті у педагога є право при складанні програми використовувати варіативність змісту матеріалу. Це дозволяє вчителям надавати дітям право вибору на різних етапах освітньої діяльності, можливість особистісного зростання.

Наприклад, вибравши авторський підручник з хімії, педагог вносить в нього додатково блок, спрямований на розвиток і вдосконалення практичних навичок.

Особливим видом гуманістичного навчання є створення ситуації спілкування. Під нею мається на увазі спільна діяльність вихователя і вихованця. Подібна психолого-педагогічна середовище сприяє становленню особистості.

Діалог – це варіант вербального спілкування, у результаті якого здійснюється саморозвиток, самоактуалізація дитини.

Навчання вибудовується так, щоб створювалася атмосфера творчого пошуку, учні мали «право на помилку», обмінювалися досвідом, знаходили оптимальний варіант рішення завдання.

Критерії ефективності

При гуманістичному підході результативність навчання не зводиться тільки до оцінки вмінь та знань, які виявляються контрольними зрізами та тестовими роботами. Основним елементом ефективності освітньої діяльності є використання дитиною отриманих навичок і знань у практичній діяльності.

Дивіться також:  Бурий рис: калорійність, корисні властивості

Педагог повинен створити «ситуацію успіху» для своїх вихованців на всіх етапах навчального (позаурочного) заняття, знаходити індивідуальний підхід до кожної дитини. Для ефективного рішення цієї задачі вчитель використовує наступні фактори:

  • здійснює спільну діяльність з учнями в процесі навчальної та позаурочної діяльності;
  • демонструє своє схвальне ставлення до учнів, які прагнуть самостійно набувати навички та вміння;
  • пропонує школярам захоплюючу, цікаву роботу.

Відмітні особливості гуманізації

Особистісно-орієнтовані технології припускають постановку у центр освітньої системи особистість дитини, створення для нього безконфліктних, сприятливих і безпечних умов реалізації, розвитку природного потенціалу.

Технологія співробітництва базується на рівності, демократизм, партнерство педагога і вихованця. Вони разом продумують план дій, підбирають літературу для роботи, аналізують отримані результати. Гуманізація сучасної освіти сприяла введенню в освітні установи дослідницької і проектної діяльності.

Проектна методика стала обов’язковим елементом в будь-якій навчальній дисципліні. Яка її значимість при гуманізації освіти? У рамках проведення проекту дитина вчиться самостійно ставити цілі, завдання, висувати гіпотезу (припущення), підбирати наукову літературу. У цьому процесі педагог є наставником, він коригує роботу свого підопічного.

Технологія вільного виховання сприяє творчому, різнобічному розвитку школяра. При оформленні результатів проведеного дослідження дитина набуває інформаційні компетенції. Готовий проект діти представляють в рамках науково-дослідних конференцій і конкурсів своїм одноліткам, формуючи і розвиваючи при цьому комунікативні навички.

Висновок

Гуманізація сучасної освіти сприяє формуванню шанобливого ставлення до особистості кожної дитини, віру в його творчі сили і можливості. Гуманізація є основним елементом інноваційного педагогічного мислення, яке спрямоване на розвиток психологічно здорової особистості.

Якщо в традиційній системі освіти педагог виступав у вигляді авторитарної особистості, а всю інформацію діти заучували напам’ять, то в даний час учитель є наставником, до думки якого діти прислухаються, але розвиток здійснюється за індивідуальним освітнім і розвиваючим траєкторіях.

Дивіться також:  Зворотний осмос: користь чи шкода, принцип роботи та характеристики

Після введення нових федеральних освітніх стандартів в російські школи диференційований підхід став одним з основним методів гуманізації виховного та освітнього процесу.