Грамотна розстановка знаків пунктуації при причасних обороті

Для того щоб краще усвідомити для себе правила постановки розділових знаків при причасних обороті, пояснимо деякі загальні моменти. Про них – у цій статті.

З чого складається причетний оборот

Причетний оборот – це синтаксична конструкція, яка складається з причастя і залежних від нього слів. У тексті він служить визначенням для предмета (явища), виражені ім’ям іменником (займенником), тулячись до нього. Таким чином, причетний оборот варто розглядати в сукупності з означуваним словом. Це важливо і для правильного написання, і для грамотної розстановки розділових знаків при причасних обороті.

Наведемо приклад пропозиції з причетним оборотом: «Казка, прочитана останньої, була особливо цікавою».

У цьому прикладі визначуване слово – іменник «казка»; причетний оборот – «прочитана останньої».

Задаємо питання: “казка” – яка? – “прочитана останньої”.

Поширений і нерозповсюджений

Синтаксично причетний оборот можна розглядати як визначення, що відповідає на питання «який?», «яка?», «які?». Як і визначення, за кількістю членів він може бути поширеним або непоширеним. Найпростішим (непоширеним) причетним оборотом в реченні вважається словосполучення. Воно складається, як ми бачили, причастя і залежного слова (як правило, одного-двох).

Поширений причетний оборот може включати в себе два або більше причастя і, відповідно, більше двох залежних слів. Порівняйте два приклади:

«Кіра оглянула кімнату, абияк прибранную, і несподівано посміхнулася».

«Кіра оглянула кімнату, абияк прибранную і ще хранившую сліди запустіння, і несподівано посміхнулася».

У другому прикладі два причетних обороту (однорідні визначення), сполучені союзом “і”. Тому кома між ними не потрібна. У відсутності цього союзу кома ставиться:

“Кіра оглянула кімнату, абияк прибранную, ще хранившую сліди запустіння, і несподівано посміхнулася”.

Причетний оборот може складатися з одного причастя і кількох однорідних залежних слів з відповідними знаками пунктуації. Приклад такої пропозиції:

«Кіра оглянула кімнату, прибранную абияк, нашвидку, невміло, і несподівано посміхнулася».