Герундій та інфінітив в англійській мові: правила вживання і приклади

Герундій та інфінітив в англійській мові – наріжний камінь як для початківців, так і для просунутих учнів. Правило їх вживання вважається одним з найважчих, містить у собі безліч винятків, поправок, а також труднощів, доступних не всім і не з першого разу. У цій статті, однак, будуть запропоновані шляхи найбільш простого і ефективного розуміння принципових відмінностей між герундием і инфинитивом.

Герундій: фактичний зміст

Герундій – це особлива форма дієслова, що утворилася в результаті злиття граматичних і лексичних особливостей дієслова і іменника.

У російській мові не існує чіткого аналога англійського герундія. Він може висловлювати невизначену форму дієслова:

– Excuse me, sir, but smoking is not allowed here.

– Вибачте, сер, але палити тут не дозволено.

Його також можна перевести як іменник:

– I’m sure, he will become a great artist. His voice was created for singing!

– Я впевнений, що він стане великим артистом. Його голос просто створений для співу!

Як причастя:

– I cannot live without seeing you everyday, my dear.

– Я не можу жити, не бачачи тебе кожен день, дорога.

Або навіть як ціле підрядне речення:

– I saw him running away from my neighbor’s hound. Is he an athlete?

– Я бачив, як він втік від сусідської гончака. Він що, спортсмен?

Неважко помітити, що у всіх випадках у герундія схожі значення. Він виражає дію, що відбувається з предметом або вироблене ним. Саме слово “герундій” походить від латинського gerere – діяти.

Герундій: видовременные форми

Герундій використовується в чотирьох основних видовременных формах, кожна з яких, в свою чергу, може існувати як твердження або заперечення. Розглянемо всі ці форми на прикладі дієслова to overcome – перебороти.

Simple – просте дію Perfect – досконале дію
Active voice – активний заставу (not) overcoming (not) having overcome
Passive voice – пасивний заставу (not) being overcome (not) having been overcome

Інфінітив: фактичний зміст

На відміну від герундія, інфінітив в англійській мові не є неперекладним або труднопереводимым. У російській мові його точним аналогом служить невизначена форма дієслова:

– I like to listen to music when is starts raining and I have to stay home instead of waking.

– Мені подобається слухати музику, коли починається дощ, і я змушений залишатися вдома замість того, щоб йти на прогулянку.

Зазвичай інфінітив виражає дію виключно, не називаючи ні особи, ні числа, ні роду того, хто його виробляє.

Він відповідає на питання “Що робити?” або “Що зробити?”. Проте в деякому разі його аналогом в російській мові є повна підрядне речення:

– I really want him to come to my place this weekend.

– Я дійсно хочу, щоб він прийшов до мене на цих вихідних.

Інфінітив: видовременные форми

Ця граматична конструкція володіє набагато більшою, ніж у герундія, видовременной гнучкістю: може описувати прості, тривалі, доконані і вчинені тривалі дії в активному і пасивному заставі, з запереченням або без. Розглянемо всі можливі варіанти на прикладі вже відомого нам дієслова to overcome:

Simple – простий Continuous – тривалий Perfect – досконале Perfect-continuous – досконале тривалий
Active voice – активний заставу To overcome To be overcoming To have overcome To have been overcoming
Passive voice – пасивний заставу To be overcome To be being overcome To have been overcome To have been being overcome

Взаємозамінність

У деяких випадках герундій і інфінітив є цілком взаємозамінними. Наприклад, з дієсловом to like – подобатися:

– I like swimming.

– Мені подобається плавання.

Або:

– I like to swim.

– Мені подобається плавати.

Як видно з прикладів вище, у подібних випадках відмінності незначні, і вибрати варіант можна на свій смак. Однак не варто передчасно радіти, наївно вважаючи, що вибрати відповідну граматичну конструкцію завжди буде так легко чи цей вибір не відіграватиме вирішальної ролі.

Дивіться також:  Повстання Чехословацького корпусу: дата, причини, результати та історичні факти

Загальні правила вживання

Правило герундія та інфінітива в англійській мові існує досить умовному рівні – часто потрібно докладний розбір кожного конкретного випадку. Однак, перш ніж перейти до конкретних ситуацій, розглянемо деякі правила-підказки, що допомагають визначити, яку частину мови використовувати, без заглиблення в граматичний сенс пропозиції.

 • Після дієслів з прийменниками завжди використовується герундій. Наприклад, після дієслів to wait for (чекати чогось), to depend on (залежати від чогось), to laugh at (сміятися над чимось), to speak of або to speak about (говорити про чимось), to listen to (слухати).
 • Після прикметників у реченнях, що виражають оцінку предмета або явища, завжди використовується інфінітив. ‘It is good to learn’ – “Вчитися – це добре”. ‘It is bad to lie’ – “Брехати – це погано”. ‘It is very pleasant to spend time with живий people’ – “Проводити час з життєрадісними людьми дуже приємно”. ‘It is sad to see the rain when you were going to go somewhere’ – “Сумно бачити дощ, коли збирався кудись піти”.
 • В придаткових пропозиціях, які містять питальне слово, також завжди використовується інфінітив. ‘I don’t know how to explain it, I have just pressed a button and everything broke down!’ – “Я не знаю, як пояснити це, я просто натиснула кнопку, і все зламалося!” ‘Can anyone tell me where to go?’ – “Хто-небудь може сказати мені, куди йти?” ‘I have no idea what to say.’ – “Я взагалі не знаю, що сказати”.
 • Четверте і останнє в цьому списку, але не за важливістю, правило звучить так: інфінітив використовується в пропозиціях, виражають намір що-небудь зробити, мета, умова вчинення іншої дії. ‘I came to your place not to watch TV’ – “Я прийшов до тебе додому не для того, щоб дивитися телевізор”. ‘She decided to invite him to her birthday to save their relationships’ – “Вона вирішила запросити його на свій день народження, щоб врятувати їх відносини”. ‘My friend bought this book to know more about the Middle Ages’ – “Мій друг купив цю книгу, щоб більше дізнатися про Середньовіччя”.

У розмовній мові ці правила майже завжди приходять на допомогу, і на них цілком можна засновувати все багаторівневе рішення дилеми про инфинитивах і герундиях. Однак, само собою, ґрунтуючись лише на цих правилах, зробити вірний вибір можна далеко не завжди

Підмет і/або присудок, виражені инфинитивом або герундием

У російській мові нерідкі випадки, коли функцію граматичної основи речення виконують дієслова або віддієслівні іменники. В англійській мові при перекладі таких пропозицій найчастіше використовується герундій. Наприклад, в ролі підмета:

– Living in a big city isn’t easy at all, especially for those who come from villages.

– Жити у великому місті нелегко, особливо тим, хто приїжджає з сіл.

В ролі присудка:

– The best way to help is giving a good advice.

– Кращий спосіб допомогти – дати добру пораду.

Або одночасно в обох ролях:

– Learning means working at your talent.

– Навчання – це робота над своїм талантом.

У всіх цих ситуаціях, в принципі, допустимо використовувати інфінітив:

– To live in a big city isn’t easy at all, especially for those who come from villages.

– The best way to help is to give a good advice.

– To learn is to work at your talent.

Однак цей варіант вважається менш милозвучною і малоймовірним: носій англійської мови, швидше за все, віддасть перевагу герундій, а почувши інфінітив, відразу ж зрозуміє, що перед ним-іноземець.

Дієслова, які вимагають після себе інфінітив

В англійській мові дуже популярні виду конструкції “дієслово + інфінітив” і “дієслово + герундій”. Щоб вірно і точно відрізняти одну від одної, існує спеціальний список дієслів, після яких завжди і беззастережно вживається інфінітив.

 • To afford – дозволити самому собі.
 • To allow – дозволяти кому-небудь.
 • To agree – погодитися.
 • To aim – добиватися чогось, прагнути до чого-небудь.
 • To arrange – домовитися.
 • To attempt – спробувати.
 • To ask – попросити.
 • To decide – прийняти рішення.
 • To deserve – заслужити.
 • To expect – передбачати, очікувати чого-небудь.
 • To fail – провалитися, потерпіти невдачу.
 • To guarantee – надавати гарантію.
 • To hope – сподіватися.
 • To learn – вчити/вчитися.
 • To manage – встигати, з успіхом що-небудь робити.
 • To offer – запропонувати.
 • To plan – спланувати.
 • To prepare – приготувати, підготувати.
 • To pretend – прикидатися, прагнути здаватися тим, чим насправді не є.
 • To promise – давати обіцянку.
 • To refuse – відмовитися.
 • To seem – виглядати як, здаватися.
 • To tend – слідувати тенденції.
 • To threaten – погрожувати.
 • To turn out – опинятися.
 • To volunteer – працювати добровільно.
 • To undertake – брати під свою відповідальність, забезпечувати.
Дивіться також:  Горбатий "Запорожець": фото, характеристики, відгуки

Дієслова, після яких ставиться герундій

Цей список більше попереднього, однак для досягнення ідеального, глибокого розуміння цієї складної теми не варто нехтувати його вивченням.

 • To admit – визнати щось.
 • To adore – шалено любити що-небудь.
 • To avoid – уникати чого-то.
 • To cannot stand – насилу виносити щось, бути нетерпимим до чого-небудь.
 • To carry on – продовжувати щось робити.
 • To consider – вважати, гадати.
 • To delay – відкладати щось на потім.
 • To deny – заперечувати проти чогось, спростовувати щось.
 • To discuss – брати участь в обговоренні чого-то.
 • To enjoy – отримувати насолоду від чогось.
 • To escape – уникати чого-то.
 • To fancy – сильно чогось хотіти.
 • To feel like – хотіти щось зробити.
 • To finish – закінчити.
 • To imagine – уявити.
 • To іnvolve – залучити.
 • To keep on – те ж, що і to carry on.
 • To look forward to – трепетно чекати чогось.
 • To mention – згадати щось.
 • To mind – заперечити проти чогось.
 • To miss – те ж, що і to fail – потерпіти фіаско.
 • To object to – те ж, що і to mind.
 • To postpone – те ж, що і to delay.
 • To practice – практикуватися, ставати краще в чому-небудь.
 • To quit – переставати, припиняти.
 • To recall – згадати.
 • To remember – те ж, що і to recall.
 • To resent – обурюватися.
 • To resist – противитися.
 • To risk – ризикувати чим-небудь.
 • To suggest – пропонувати щось.
 • To tolerate – виявляти толерантність до чого-небудь.
 • To understand – розуміти щось.

У цьому списку наведено не всі дієслова, а лише ті, які вживаються найчастіше.

Дієслова, значення яких змінюється

Крім перерахованих вище “вимогливих” слів та тих, після яких можна вживати будь-яку частину мови, існує також особлива категорія дієслів, що змінюють свій сенс залежно від того, варто після них інфінітив або герундій.

Подібні “метаморфози” найлегше простежити на прикладах.

Наприклад, з дієсловом to forget:

– We forgot to invite him!

– Ми забули запросити його! (дію не вчинено)

Але:

– We forgot inviting him.

– Ми забули, як запрошували його вчинено, але забуто).

За схожим принципом працюють конструкції з дієсловом to go on:

– My friend enters home and goes on to tell the story.

– Мій друг заходить у будинок і продовжує розповідати історію (дію перервано і розпочато заново).

Але:

– People enter home, but my friend goes on telling the story.

– Люди заходять в будинок, але мій друг продовжує розповідати історію. (дію нічим не перервано)

Кардинально змінюється зміст дієслова to mean:

– They meant to walk.

– Вони збиралися прогулятися.

Але:

– They meant walking.

– Вони мали на увазі прогулянку.

Незвичайні зміни відбуваються з дієсловом to need:

– I need to read this book.

– Мені треба прочитати цю книгу (дія необхідно здійснити).

Дивіться також:  Чай з молоком: користь і шкоду для організму, властивості та протипоказання

Але:

– This book needs reading.

– Цю книгу треба прочитати (дія повинна бути вчинена кимось іншим).

Схожим чином змінюється to want:

– My brother wants to repair his car.

– Мій брат хоче полагодити свою машину (мається на увазі, що дія зробить він сам).

Але:

– My brother’s car wants repairing.

– Машину мого брата потрібно полагодити (не уточнюється, хто саме повинен це зробити).

І to require:

– The chief requires to finish this project immediately.

– Шеф вимагає негайно закінчити цей проект.

Але:

– This project requires finishing immediately.

– Цей проект є обов’язковим до негайного завершення.

Ще один дуже важливий дієслово в даному списку – to regret:

– She regrets to tell him the truth.

– Їй шкода говорити йому правду (дію ще не здійснено).

Але:

– She regrets telling him the truth.

– Вона жалкує про те, що сказала йому правду (дію вже скоєно в минулому).

To remember:

– Please, remember to call him.

– Будь ласка, не забудь подзвонити йому (дію ще не відбулося).

Але:

– I don’t remember calling him.

– Я не пам’ятаю, як дзвонив йому (дію вже відбулося).

І останній у цьому списку дієслово to stop:

– Tourists stopped to rest a little.

– Туристи зупинилися, щоб відпочити трохи (називається причина, що викликала зупинку будь-якої дії).

Але:

– Tourists stopped walking.

– Туристи перервали прогулянку (називається дія, яку довелося припинити).

Інфінітив після герундія

Така конструкція зустрічається в англійській мові досить часто, вводячи в ступор тих, хто тільки починає вникати в тонкощі відмінностей цих частин мови. Насправді всіляких конструкцій з ними існує безліч, однак саме ця зазвичай створює найбільшу кількість проблем і непорозумінь. Насправді принцип дуже простий: аналогом в російській мові часто служить деепричастный оборот.

– They entered the museum hoping to see something interesting.

– Вони увійшли в музей, сподіваючись побачити щось цікаве.

Іноді, трохи рідше можна зустріти обыгранное подібним чином підрядне речення:

– We were exited when thinking to meet this actor.

– Ми були схвильовані, коли думали про те, щоб зустріти цього актора.

У подібних випадках герундій описує здійснюється дія, а інфінітив – його кінцеву мету, причину або умову.

Висновок

Підводячи підсумок, можна сказати, що в цілому тема відмінностей інфінітива і герундія досить глибока, і важко розповісти про це в одній статті. Проте будь-який з читачів, якщо раптом у нього з’явиться таке бажання, може багато засвоїти самостійно. У цьому допоможуть наступні поради:

 • Не обов’язково шукати якісь спеціально підібрані для практики вправи. Інфінітив і герундій в англійській мові цілком можна засвоїти, просто читаючи й аналізуючи тексти, знаходячи в них відповідні частини мови і намагаючись пояснювати самому собі, чому автор використав саме цю, а не якусь іншу.
 • Гарною вправою з англійським инфинитивом і герундием служить просте перестроювання пропозицій. Можна вибрати будь-яке просте речення російською мовою і постаратися сформулювати його англійською так, щоб використовувати різні граматичні конструкції, синоніми, звороти, підрядні речення.
 • Паралельно з цією темою можна одночасно вивчати складні доповнення і фразові дієслова. Всі ці теми багато в чому як би переплітаються між собою, що дозволяє багато в чому прискорити і полегшити вивчення, так як до питання доводиться підходити з різних сторін і точок зору.
 • Англійська мова дуже гнучкий і податливий. Розуміння цього, як правило, приходить далеко не відразу. Але як тільки старанний і працьовитий учень розуміє, як багато можливостей відкривається з використанням інфінітива або герундія, навчання починає приносити ні з чим не порівнянне задоволення.

І звичайно, найголовніше, що потрібно пам’ятати при вивченні не тільки цієї, але взагалі будь-якої теми: будь-яке прикладене зусилля десятикратно окупиться, як тільки прийде час застосувати знання на практиці.