Герундій та інфінітив в англійській мові: правила вживання і приклади

Герундій та інфінітив в англійській мові – наріжний камінь як для початківців, так і для просунутих учнів. Правило їх вживання вважається одним з найважчих, містить у собі безліч винятків, поправок, а також труднощів, доступних не всім і не з першого разу. У цій статті, однак, будуть запропоновані шляхи найбільш простого і ефективного розуміння принципових відмінностей між герундием і инфинитивом.

Герундій: фактичний зміст

Герундій – це особлива форма дієслова, що утворилася в результаті злиття граматичних і лексичних особливостей дієслова і іменника.

У російській мові не існує чіткого аналога англійського герундія. Він може висловлювати невизначену форму дієслова:

– Excuse me, sir, but smoking is not allowed here.

– Вибачте, сер, але палити тут не дозволено.

Його також можна перевести як іменник:

– I’m sure, he will become a great artist. His voice was created for singing!

– Я впевнений, що він стане великим артистом. Його голос просто створений для співу!

Як причастя:

– I cannot live without seeing you everyday, my dear.

– Я не можу жити, не бачачи тебе кожен день, дорога.

Або навіть як ціле підрядне речення:

– I saw him running away from my neighbor’s hound. Is he an athlete?

– Я бачив, як він втік від сусідської гончака. Він що, спортсмен?

Неважко помітити, що у всіх випадках у герундія схожі значення. Він виражає дію, що відбувається з предметом або вироблене ним. Саме слово “герундій” походить від латинського gerere – діяти.