Форми, способи і види спостереження в психології

Двадцять чотири. Саме стільки існує на сьогоднішній день методів, форм, способів і видів спостереження в психології. Деякі з них використовувалися тільки на початкових етапах розвитку науки, а деякі були створені зовсім недавно, але про кожного з них слід поговорити окремо.

Про спостереженні в цілому

Наглядом вважається цілеспрямоване дослідження та реєстрація поведінки якого-небудь об’єкта. Спостерігач повинен створювати умови для процесу, але вони жодним чином не повинні втручатися в життя.

Спостереження відрізняється від пасивного споглядання дійсності, оскільки має певну мету, проводиться за заздалегідь складеним планом і має спеціальні предметні засоби, що дозволяють не тільки фіксувати результати, але і підтримувати ситуацію на необхідному рівні.

Можна сказати, що спостереження – це активна форма чуттєвого пізнання. З її допомогою можна накопичувати емпіричну інформацію, формувати початкові уявлення або перевіряти заздалегідь висунуті припущення, що стосуються об’єкта дослідження. Вважається, що саме цей спосіб став першим науковим методом психологічних досліджень, за час розвитку науки утворилося кілька специфічних видів спостереження.