Додавання і віднімання чисел з різними знаками

На діях з додатними і від’ємними числами заснований практично весь курс математики. Адже як тільки ми приступаємо до вивчення координатної прямої, числа зі знаками «плюс» і «мінус» починають зустрічатися нам повсюдно, в кожній новій темі. Немає нічого простіше, ніж скласти між собою звичайні позитивні числа, неважко і відняти одне з іншого. Навіть арифметичні дії з двома негативними числами рідко стають проблемою.

Однак багато плутаються у додаванні і відніманні чисел з різними знаками. Нагадаємо правила, за якими відбуваються ці дії.

Додавання чисел з різними знаками

Якщо для вирішення задачі нам потрібно додати до деякого числа «а» від’ємне число «-b», то потрібно діяти наступним чином.

  • Візьмемо модулі обох чисел |a| і |b| — і порівняємо ці абсолютні значення між собою.
  • Відзначимо, який з модулів більше, а якого менше, і віднімемо з більшого значення менше.
  • Поставимо перед цим числом знак того числа, модуль якого більший.

Це і буде відповіддю. Можна сказати простіше: якщо у виразі a + (-b) модуль числа «b» більше, ніж модуль «а», то ми віднімаємо «а» з «b» і ставимо «мінус» перед результатом. Якщо більше модуль «а», «b» віднімається з «а» — а рішення виходить зі знаком «плюс».

Буває і так, що модулі виявляються рівними. Якщо так, то на цьому місці можна зупинитися — мова йде про протилежні числа, і їх сума завжди буде дорівнювати нулю.