Джерела екологічного права: види, класифікація і характеристики

Екологія як ніяка інша сфера потребує юридичному регулюванні. У Російській Федерації поняття екологічного права вбирає в себе комплекс норм і принципів, які регулюють соціальні зв’язки в галузі взаємодії природи і суспільства.

Характеристика екологічного права

Збереження та відновлення ресурсів навколишнього світу повинно регламентуватися чинним законодавством. Те ж стосується раціонального користування природними запасами, оптимізації та оздоровлення навколишнього середовища, а також екологічної безпеки людини і суспільства.

Сьогоднішня екологічна середовище містить чималу кількість проблем. Тут слід виділити:

  • посилення кризового стану російської економіки;
  • збільшення частки паливно-сировинного сектора;
  • різке зниження технічного і наукового потенціалу;
  • відсутність безвідходних та ресурсозберігаючих інструментів і т. д.

Всі ці і багато інші проблеми ведуть до загострення екологічного стану Російської держави. Одночасно підвищується значення юридичних засобів боротьби за виживання людини, відбувається поліпшення і оздоровлення існуючої природного області.

Вирішити означені труднощі можна тільки через регламентацію і якісне застосування норм екологічного права. Про його структурі буде трохи докладніше розказано далі.