Значення слова “географія” та історія науки

Значення слова “географія” залишається практично незмінним з моменту його появи в глибоку давнину. Два давньогрецьких слова, які перекладаються як “земля” і “описую” складають основу для розуміння основного напряму, що цікавить цю науку, яка фактично займається “землеописанием”. У словнику значення слова “географія” пропонується наступне – це наука про оболонці Землі, її структуру, розташування її компонентів та їх взаємодії. Однак не варто обмежуватися словниковим визначенням, так як сучасна наука складна і різноманітна як за методами, так і за технологіями.

Становлення географії в стародавньому світі

Походження слова “географія” і значення слова, утвореного з двох давньогрецьких коренів, не стільки змінювалося з плином часу, скільки доповнювалося новими смислами, які з’являлися по мірі винаходу людиною нових наукових методів і засобів вимірювання, а також отримання нових знань про будову Землі та її компонентів.

Спочатку, ще до появи спеціального терміна, основним методом даної науки дійсно було опис. Так ще давньоєгипетські мандрівники, які споряджалися за наказом фараона, складали описи земель Центральної Африки, берегів Середземного моря і Червоного моря. Знов отримані відомості мали й цілком практичне застосування, що виражалося у використанні нової інформації для торгівлі і ведення воєн.