Записка в школу від батьків: зразок

Пояснювальна записка від батьків в школу вважається діловим документом, який повинен бути написаний в особливому вигляді. Необхідно пам’ятати про те, що в ній не просто зазначається факт відсутності дитини, але і пояснюється причина. Серед приводів, після яких потрібно записка до школи від батьків: запізнення, прогули, відсутність домашнього завдання. Але не всі батьки володіють інформацією про те, як правильно скласти документ.

Стиль написання

Записка в школу від батьків складається в діловому стилі. Вона є обов’язковою при пропусках занять, запізнення на уроки. У деяких навчальних закладах розроблені зразки, за якими батьки можуть повідомити класного керівника про відсутність дитини на заняттях.

Як будь-які ділові папери, записка до школи від батьків складається з використанням стандартних правил листування ділового стилю:

  • не допускається вживання просторічних виразів і лексики, які не відповідають нормам літературної мови;
  • інформація вказується достовірно і стисло;
  • записка пишеться від першої особи.

Обов’язковим є виклад подій, які стали перешкодою для приходу дитини в навчальний заклад, чіткої хронології.

Записка в школу від батьків завершується зазначенням дати написання, особистим підписом батьків.