Задатки – це… Значення слова

Задатки – це що таке? Нерідко люди, які не мають відношення до психології, ототожнюють їх зі здібностями. Але це насправді не відповідає дійсності. Щоб розібратися в тому, що це – задатки, потрібно провести маленьке дослідження, порівнявши ці два поняття і встановивши зв’язок між ними. Сьогодні ми і зробимо це в нашому огляді.

Загальне поняття

Психологи дають наступне визначення задаткам. Це притаманні нервовій системі людини особливості, що носять анатомічний та фізіологічний характер, одержувані їм при народженні. Вони є базою для того, щоб утворилися ті чи інші здібності. Серед таких задатків виділяються:

  • Ті, які визначають швидкість формування нервових зв’язків, а також їхня міцність і легкість в їх диференціації. Ці властивості нервової системи відносяться до типологічним.
  • Ті, що «завідують» будовою аналізаторів і деяких областей, з яких складається кора головного мозку. До аналізатора відносять функціональні одиниці, відповідальні за прийом і аналіз чуттєвої інформації – зоровий, нюховий, слуховий, смаковий, вестибулярний, руховий, аналізатори внутрішніх органів. Такі особливості є анатомічними.