Вживання артиклів в англійській мові: правила і таблиця

У даній публікації ми розглянемо певний і невизначений артикль англійської мови, їх вживання і приклади.

Всього в англійській мові два артикля – визначений і невизначений. Ставляться вони перед іменником або прикметником, яке його визначає.

Визначений артикль THE використовується, коли ми говоримо про конкретний предмет чи поняття. Приклад. The apple was wormy (яблуко було червивым). Ми говоримо про якесь конкретне яблуко.

Невизначений артикль A (AN) використовується, коли ми говоримо про абстрактний предмет чи поняття. Приклад. I took an apple with me (я взяв з собою яблуко). В даному випадку ми говоримо про абстрактний предмет «яблуко».

Існує безліч умов вживання одного чи іншого артикля, або відсутність артикля взагалі. Для зручності сприйняття ми склали таблицю.

 

Невизначений артикль a/an Визначений артикль the Відсутність артикля
Ми говоримо про один предмет з безлічі таких же предметів. Приклад: a table – (якийсь) стіл, an elephant – (якийсь) слон. Ми говоримо про конкретний предмет. Приклад: The apple rotted – яблуко (те саме) згнило. Перед іменником стоїть займенник (my – мій, her – її, one’s – чий-то, this – цей тощо). Приклад. This is my tea – це мій чай. This cow is already dead – ця корова вже метрва.
Об’єкт в оповіданні / мовлення / оповіданні вживається вперше. Приклад: I met an interesting girl – я зустрів цікаву (але мені не знайому) дівчинку. Ми говоримо про об’єкт, яке представлене в нашому світі в єдиному вигляді. Приклад: The Earth revolves around the sun – Земля обертається навколо сонця Перед іменником вжиті слова some / any – кілька, no – ні. Приклади: There is no sugar – Цукру немає. I need some money – мені треба трохи грошей.
Професії людей також вживаються з невизначеним артиклем a/an. Приклад: a lawyer – адвокат, an oculist – окуліст. Перед іменником стоїть прикметник у найвищому ступені або числівник. Приклад: I live on the first floor – я живу на першому поверсі. He’s the best player i’ve ever seen – він найкращий гравець, якого я тільки бачив Перед іменами людей. Наприклад: My name is Mary – Мене звуть Марія. I asked John about it – Я запитав Джона про це.
Перед назвою країн, утворених за допомогою нарицательных іменників. Приклад: The United States of America, The USA – Сполучені штати Америки, США. The Russian Federation, The RF – Російська Федерація, РФ. Перед континентами, островами, горами, країнами, півостровами. Приклад: Austalia – Австралія, Hawaii – Гаваї, Andes – Анди, Russia – Росія, Arabian Peninsula – Аравійський півострів.
океани, моря і ріки також вживаються з певним артиклем. Приклад: The Pacific Ocean – Тихий океан, The Black Sea – Чорне море, The Nile – Ніл. Перед назвами озер, якщо перед ними вживається слово lake (озеро). Перед назвами заток. Приклад: Lake Titicaca – Озеро Тітікака, Anadyr Gulf – Анадырский затоку.
Океани, моря і ріки також вживаються з певним артиклем. Приклад: The Pacific Ocean – Тихий океан, The Black Sea – Чорне море, The Nile – Ніл. Поняття, про яке йде мова, є неисчисляемым. Приклад: knowledge – знання, education – освіта.
Сторони світла вживаються з визначеним артиклем the. Приклад: The North – північ, The West – захід.