Вигодонабувач – це хто такий у страхуванні?

Сторони, які беруть участь у страховому договірному процесі, чітко визначені на законодавчому рівні. Насамперед, підписують поліс, страхувальник та страховик. Вигодонабувач і застрахована особа зазначаються у договорі, але не обов’язково його підписують. Якщо з приводу основних сторін не виникає питань, то ще залишається той, хто може отримати вигоду від укладеної угоди. Вигодонабувач – це саме той суб’єкт страхування, на користь якої підписується документ. У страхуванні чітко визначені сторони, які беруть участь в оформленні договору, його підписання та отримання виплати при настанні нещасного випадку.

Страхова компанія

Страховик – це небанківська фінансова установа, що має дозвільні документи на проведення страхової діяльності. Це обов’язково має бути юридична особа. Виходячи з вимог чинного законодавства, компанія зобов’язана створити страхові резервні фонди для своєчасної виплати компенсацій постраждалим клієнтам. Компанії з іноземним капіталом не мають права працювати на вітчизняному страховому ринку. В якості страховика також виступають товариства взаємного страхування. Однак тут конкретизовано коло учасників компанії та визначено їх бенефіціарії.

Страхувальник

Страхувальник – це будь-яка приватна особа, підприємство, державна організація, приватна фірма, велика корпорація, які виявили бажання або, виходячи з вимог закону, укладають договір страхування з профільної компанією. Це можуть бути договори по обов’язкових та добровільних видах страхування. Клієнти страхової компанії можуть застрахувати квартиру, житлове приміщення, будова, фабрику, промисловий завод, відповідальність перед третіми особами, життя і здоров’я.

Застрахована особа

Застрахована особа – це людина, яка за життя і здоров’я, а також майнові інтереси якого несе матеріальну відповідальність страховик. Нерідкі випадки, коли страхувальник і застрахована особа є одним і тим же людиною. У той же час, як приклад, при страхуванні дітей від нещасних випадків суб’єктом договору є хтось із батьків, а об’єктом страхування, або застрахованою особою, буде дитина. Згоди третьої сторони для включення її в страховий договір не потрібно.

Дивіться також:  З чим носити сірі колготки - секрети створення ідеального образу

Вигодонабувач у страхуванні

Вигодонабувач – це сторона, яка має право отримати страхову компенсацію при фіксації страхового події. Друга назва цього учасника – бенефіціар. Він має право пред’явити матеріальні вимоги до страховика, якщо страховий випадок відбувся. Відомості про вигодонабувача вносяться в страховий документ окремою графою. За договорами страхування відповідальності бенефіціар визначається виходячи з вимог закону, якщо інше не зазначене в страховій угоді.

Вигодонабувачем за договорами КАСКО

При страхуванні будинку, квартири, дачного ділянки, автомобіля страхувальник зазвичай вказує вигодонабувачам себе. Проте в цьому питанні існують деякі нюанси. При оформленні страхової події представники фінансової компанії завжди вимагають пред’явити підтвердження права власності на об’єкти нерухомості або транспортні засоби.

Бувають ситуації, коли транспортний засіб страхує людина, яка керує ним за дорученням. І в разі дорожньо-транспортної події або крадіжки автомобіля клієнта вигодонабувачем стає власник авто, на якого оформлено реєстраційне свідоцтво. Страхувальник зможе отримати страхове відшкодування тільки в тому випадку, якщо на нього оформлена генеральна довіреність із зазначеним у ній правом отримувати такі компенсаційні суми.

Вигодонабувачем за договорами страхування майна

При майновому страхуванні принцип визначення вигодонабувача аналогічний КАСКО. Проте все ж є відмінності. За такої категорії договорів вигодонабувач – це особа, яка проживає в застрахованій квартирі або будинку. Страхувальник може не мати права власника, однак якщо він має офіційну прописку або оформив договір оренди житлового приміщення, то такий клієнт може отримати страхову компенсацію, як і зареєстрований власник.

Для того щоб оформити страхове відшкодування, вигодонабувач зобов’язаний пред’явити документ, що підтверджує його право на отримання суми. Це може бути документ купівлі-продажу, обміну, спадщини, дарча. Якщо особа не володіє офіційними майновими правами, але проживає за місцем зареєстрованого майна і є страхувальником, то можна пред’явити виписку з житлової контори, що підтверджує фактичне проживання за даною адресою.

Дивіться також:  Дні фінансової грамотності в навчальних закладах

Бенефіціар по особистому страхуванню

Поняття вигодонабувача за договором страхування життя, від нещасних випадків, так і за медичними полісами, досить неоднозначне. У страховому бізнесі найбільш поширена практика, коли по страхуванню неповнолітніх дітей отримують виплату батьки, по страхуванню дружини – чоловік і навпаки.

В залежності від ступеня споріднення вигодонабувачами таких страхових документах, як правило, вказується страхувальник. Наприклад, дружина виступає в ролі страхувальника та укладає договір особистого страхування свого чоловіка. При настанні страхової події, крім смерті застрахованого, вигодонабувачем за цим полісом в рівній мірі можуть виступати будь-який із зазначених учасників угоди.

Особливою стороною слід виділити договори, де страхувальником виступає юридична особа. Для створення комфортних умов своїм співробітникам і надання оплаченого пакету соціального захисту керівники звертаються до страховиків для оформлення генерального страхового договору. Страхова організація, крім загальної інформації про клієнта, в обов’язковому порядку вимагає заповнити анкету. Вигодонабувачі зазначаються по кожному працівнику. Навіть якщо інформація відсутня в анкетних даних, страхову виплату не можуть зробити страхувальнику, юридичній особі.

Вигодонабувач зі страхування ОСЦПВ

У договорах обов’язкового страхування автовласників перед третіми особами відсутня інформація про вигодонабувача. Це пояснюється тим, що страхувальник за такими полісами не може при підписанні страхової угоди знати про те, яка саме автомашина буде пошкоджена. Тому в таких документах безглуздо намагатися вписати дані людини або організації, яка отримає страхове відшкодування в результаті дорожньої пригоди.

За полісами автоцивілки, власник пошкодженого автомобіля може стати бенефіціарієм при наявності в нього документів, що підтверджують право власності. Якщо автомобіль пошкодив будівлю або інше майно, то в таких ситуаціях також діє необхідність підтвердження права володіння. При необхідності покриття витрат на медичне обслуговування, лікувальні процедури, реабілітаційні заходи – постраждалий в ДТП пішохід або пасажир стає вигодонабувачем. Це є особливостями договорів страхування “автоцивілки”.

Права бенефіціарія

Вигодонабувач має законне право, не сплачуючи страхові внески, при страховому подію отримати компенсаційну суму. Бенефіціар має право при повній загибелі застрахованого майнового об’єкта страхування відмовитися від прав на майно і отримати страхову компенсацію в повному розмірі. При визначенні суми страхового відшкодування вигодонабувач має право відмовитися і дати можливість її отримати страхувальнику.

Дивіться також:  Софізми: приклади з відповідями

Обов’язки вигодонабувача

Існує помилкове судження, що дуже вигідно бути застрахованою особою та вигодонабувачем одночасно. Адже в такому випадку відсутня необхідність самостійно вносити страхові платежі. Однак, якщо за договором не були сплачені всі частини страхового платежу, то для одержання страхової суми бенефіціар зобов’язаний внести всі недоплачені страхові внески.

Серед обов’язків вигодонабувача виділяють необхідність самостійно заявити про страховому разі, якщо він пред’явив свої матеріальні вимоги до страхової організації без безпосереднього залучення до подачі заяви страхувальника.

Вигодонабувач повинен повідомити страхову організацію про трапилися події, які суттєво вплинули на ступінь можливого ризику, що може призвести до значних виплат.

Бенефіціар зобов’язаний надати в страхову компанію документи і доказові дані, які підтверджують його право на отримання компенсаційних страхових сум.

Найголовніша обов’язок вигодонабувача – це ощадливість по відношенню до майна, яке вказано в якості об’єкта страхування. Догляд за майновим об’єктом повинен бути спрямований на збереження авто, квартири, житлового будинку. Навмисні дії бенефіціарія, що спричинили знищення або нанесення псування майна, в подальшому можуть призвести до відмови страхової компанії нарахування страхової компенсації.

Вигодонабувач має практично рівними зі страхувальником правами на отримання страхового відшкодування за видами страхування, де об’єктом виступає майно. По особистому страхуванню бенефіціаром не може бути юридична особа, якщо воно страхує своїх працівників. А за договорами страхування відповідальності визначити вигодонабувача можна тільки при настанні страхової події. Таким чином, хто саме виступить в ролі вигодонабувача за страховим договором, залежить від виду страхування та законних підстав на отримання суми відшкодування.