Вигодонабувач – це хто такий у страхуванні?

Сторони, які беруть участь у страховому договірному процесі, чітко визначені на законодавчому рівні. Насамперед, підписують поліс, страхувальник та страховик. Вигодонабувач і застрахована особа зазначаються у договорі, але не обов’язково його підписують. Якщо з приводу основних сторін не виникає питань, то ще залишається той, хто може отримати вигоду від укладеної угоди. Вигодонабувач – це саме той суб’єкт страхування, на користь якої підписується документ. У страхуванні чітко визначені сторони, які беруть участь в оформленні договору, його підписання та отримання виплати при настанні нещасного випадку.

Страхова компанія

Страховик – це небанківська фінансова установа, що має дозвільні документи на проведення страхової діяльності. Це обов’язково має бути юридична особа. Виходячи з вимог чинного законодавства, компанія зобов’язана створити страхові резервні фонди для своєчасної виплати компенсацій постраждалим клієнтам. Компанії з іноземним капіталом не мають права працювати на вітчизняному страховому ринку. В якості страховика також виступають товариства взаємного страхування. Однак тут конкретизовано коло учасників компанії та визначено їх бенефіціарії.