Співвідношення держави і суспільства: чи можна знайти баланс?

Про співвідношенні держави і суспільства замислювалися багато видатні філософи і мислителі. Досі не знайдено відповіді на важливі питання, що турбують людство багато століть. Як співвідносяться інтереси держави і суспільства? Можна знайти баланс, що влаштовує обидві сторони? Що є первинним, а що – второочередным? Всі ці питання будуть розглянуті в даній статті.

Функції держави

Держава – необхідний елемент існування цивілізованого суспільства. Можна сказати з упевненістю: поняття суспільства і держави є взаємодоповнюючими, і одне не може існувати без іншого. Держава здійснює ряд функцій, які суспільство не здатне виконати власними силами. До таких функцій відноситься:

  • Захист громадян. Багато держави витрачають величезні суми коштів на оборонну промисловість. І дані витрати є вкрай важливими для гармонійного існування всього світу в цілому: по-перше, вони зменшують ймовірність вторгнення на територію країни. По-друге, наявність озброєння в кожній країні сприяє формуванню загальносвітової системи стримувань і противаг, проведення помірної міжнародної політики і прийняття обдуманих рішень. По-третє, розвиток оборонної промисловості сприяє збільшенню внутрішнього попиту, а значить, і зростання економіки.
  • Виробництво суспільних благ. Під ними мається на увазі безкоштовну освіту та охорону здоров’я, будівництво доріг, розвиток інфраструктури, охорона культурних об’єктів. В умовах ринкової економіки будь-яка підприємницька діяльність спрямована на отримання прибутку, тому виробництвом суспільних благ може займатися виключно держава.
  • Перерозподіл доходів. Держава встановлює податки з громадян. Частина податків направляється на державні потреби, а частину отримує населення через трансфертні платежі. Таким чином, нерівність в доходах, одержуваних населенням, зменшується, а структура суспільства стає більш одноманітною.