Що виражає закон пропозиції?

Економісти давно встановили, що існує взаємозв’язок між ціною і поставляється товаром на ринок – це і є закон пропозиції. Висловлює він саме цю залежність. Для виробника він грає важливу роль, так як дозволяє визначити, яку кількість продукції здійснювати за поточною ціною.

Що являє собою ринкова пропозиція?

Товаровиробники орієнтуються на потреби потенційних покупців. Їх сукупність дозволяє забезпечити задоволення платоспроможного попиту, формуючи ринкова пропозиція. Закон виражає в даному випадку бажання і здатність продавців поставляти продукцію за кожною ціною в певний проміжок часу.

Можливість надавати товари стосується використання обмежених ресурсів, тому неможливо задовольнити потреби всього населення, так як вони безмежні. Обсяг пропозиції залежить від кількості виробленої продукції, але і ці величини не завжди збігаються. Певна частина виготовлених товарів споживається безпосередньо на підприємстві. Крім того, часто виникають втрати при здійсненні транспортування і зберігання.

На кількість продукції, яку спроможне здійснити підприємство, впливають різні фактори:

  • ціна самої продукції;
  • вартість використовуваних ресурсів;
  • технологічні можливості;
  • розміри податків і субсидій;
  • цілі компанії;
  • очікування виробників.

Виходить, що пропозиція являє собою функцію декількох змінних. Однак для виробників повинен бути цікавий характер залежностей безпосередньо між ціною продукції і величиною поставок.