Міська реформа 1870 року (Олександр II)

Вже в середині дев’ятнадцятого століття виникла необхідність серйозних реформ в Росії — в тому числі у сфері адміністративного управління країною. Росія займала величезні території, кількість міст і сіл поступово зростала, внутрішня економіка і промисловість у цих населених пунктах швидко розвивалася. А управлялися міста «по старинці» — з окружних центрів та столиці, тому швидкість такого адміністративного управління була вкрай низькою, а ефективність незначною.

Крім того, тільки у 1861 році було скасовано кріпосне право. Повністю змінився соціальний устрій країни, і в найближчі роки слід чекати ще більш стрімких змін в економіці. Все це підштовхнуло Олександра II до проведення міської реформи.

Суть змін

Як вже було сказано, до реформи 1870 року російські міста управлялися централізовано — що створювало певні труднощі й перешкоджало їх нормальному розвитку. Тому Олександр II кардинально змінив систему — міське управління було передане свіжоствореному місцевим органам влади. Полягали ці органи з трьох організацій:

  • виборчого зборів;
  • міської думи;
  • міської управи.

Три органу були тісно взаємопов’язані один з одним, але займалися різними справами. Наприклад, виборче збори здійснюють безпосередньо вибори в думу дума проводила управління містом в самих різних сферах і встановлювала податки, а управа займалася втіленням податкових та інших постанов у життя.

При цьому претендувати на місця в керівних організаціях могли майже всі жителі міст — а саме, ті, хто був старше 25 років і без боргів і судимостей. Був скасований становий ценз — обиратися могли люди будь-якого соціального класу, що також стало значною зміною в адміністративному устрої.

Перераховані органи міського управління займалися всіма справами населеного пункту. Вони відали доходами і витратами, транспортом, грошовими зборами, торгівлею і виробництвом.

Значення міський реформи важко переоцінити. Після її проведення міста буквально зажили «новим життям» — поліпшився їх економічний стан, пожвавилася промисловість, розпочався зростання торгівлі і транспортного розвитку. Адміністративні директиви відтепер відповідали реаліям часу і конкретного регіону — оскільки створювалися не столичними чиновниками, а місцевими жителями безпосередньо на місцях.

Також рекомендуємо Вам ознайомитися з земської реформою Олександра II (1864 року).