Кемеровська державна медична академія: факультети, прохідні бали, відгуки

Серед медичних вузів нашої країни є чимало відомих навчальних закладів, які зробили величезний внесок у підготовку кадрів для сфери охорони здоров’я. Одна така освітня організація – Кемеровської державна медична академія. За роки роботи вона випустила більше 23 тисяч лікарів і 1600 провізорів. Адреса вузу – вулиця Ворошилова, 22а.

Як все починалося?

В минулому столітті на Кузбасі однією з актуальних проблем була нестача медичних кадрів. Для її вирішення в 1932 році висувалася пропозиція про організацію в місті Кемерово філії Томського медичного інституту. На жаль, це не було втілено в життя. Відкриття навчального закладу завадила відсутність матеріально-технічної бази.

До вирішення проблеми дефіциту медичних працівників знову повернулися в середині минулого століття. У листопаді 1955 року Рада Міністрів видав постанову про заснування державного медичного інституту в Кемерово. На цей раз вищий навчальний заклад було створено. Його першим ректором (директором) став Степан Васильович Бєляєв – випускник Томського медичного інституту, головний лікар Кемеровської обласної лікарні.

З історії Кемеровської державної медичної академії відомо, що перший набір студентів відбувся в 1956 році. У внз не було власного будинку, тому заняття проходили в корпусі ремісничого училища, який розташовувався на вулиці Назарова, 1а в Кіровському районі. Тут обладнали лекційну аудиторію, навчальні кімнати, лабораторії. Необхідні для якісного освітнього процесу підручники, анатомічні препарати надіслали медичні інститути з Томська, Омська, Красноярська і Новосибірська.

У перші роки Кемеровський медичний інститут здійснював підготовку студентів тільки на очному відділенні. У 1959 році керівництво навчального закладу вирішило організувати вечірнє відділення. Воно призначалося для осіб, які мають середню професійну освіту і бажають отримати вищу освіту. Заняття проводились в різний час. Студенти початкових курсів навчалися у вечірній час після роботи. Вдень заняття на відділенні проводилися для людей, які навчаються на 4-7 курсах.

Розвиток навчального закладу

Перші 10 років в історії Кемеровського медичного інституту – це період становлення, зародження традицій, що стали поштовхом до подальшого зростання. Розвиток вузу почалося в 1967 році, і тривало воно кілька десятків років. За цей час відкрилося кілька факультетів і кафедр в організаційній структурі, збільшилася кількість студентів.

Одні з головних подій, що відбулися за цей період, пов’язані з будівництвом. У 1970 році був складений план про зведення головного, морфологічного та другого теоретичного навчальних корпусів, 2 гуртожитків, розрахованих на 1840 місць. Все задумане було реалізовано лише частково. Вдалося побудувати головний навчальний корпус майбутньої Кемеровської державної медичної академії за адресою: вулиця Ворошилова, 22а. Для студентів він був відкритий в 1976 році. Недалеко від головного корпусу були зведені гуртожитку. Одне з них відкрилося в 1977 році, а інша – в 1982 році.

Величезна робота проводилася в напрямку вдосконалення освітнього процесу. На кафедрах Кемеровського медичного інституту розроблялися програми навчання, удосконалювалися методики. Також активно проводилися наукові дослідження. Всі досягнення в результаті посприяли підвищенню статусу – інститут став академією в 1995 році.

Загальна інформація про Кемеровської державної медичної академії в даний час

Сьогодні КГМА – це навчальний заклад, в яке прагнуть вступати абітурієнти, які мріють про професії медика. З кожним роком вуз змінюється в кращу сторону, вдосконалює свою діяльність, робить навчальний процес більш цікавим і ефективним. Приміром, у 2015 році представлена на фото Кемеровської державна медична академія змогла реалізувати наступні заходи:

 • розробку і впровадження нових освітніх програм, прогресивних освітніх технологій і методів навчання;
 • впровадження електронної бібліотеки в інноваційну освітню, науково-дослідну та науково-виробничу діяльність внз;
 • поліпшення матеріально-технічного забезпечення (придбання сучасної техніки для комп’ютерних аудиторій, створення фантомних класів, ресурсного та симуляційного центрів).

А тепер безпосередньо про освітній діяльності. В даний час їй займаються в академії-6 факультетів – лікувальний, стоматологічний, медико-профілактичний, педіатричний, фармацевтичний, післядипломної підготовки. Практично на всіх спеціальностях, пропонованих цими структурними підрозділами, очна форма навчання. В Кемеровської державної медичної академії винятком є програма додаткової професійної перепідготовки – «Економіка і управління (менеджмент) на підприємстві охорони здоров’я». Люди, які вибирають цю програму, навчаються на заочній формі.

Дивіться також:  "Час лікує": зміст і тлумачення фразеологізму

Лікувальний факультет

В Кемеровської державної медичної академії найстарішим структурним підрозділом є лікувальний факультет. Свої двері він відчинив для перших студентів 1 вересня 1956 року. На нього надійшло 250 осіб. З кожним роком кількість абітурієнтів і студентів збільшувалася. Це дозволяло факультету рости і розвиватися.

Сучасний лікувальний факультет – найбільша і базова навчально-наукове об’єднання медичної академії. На ньому ведеться підготовка за спеціальністю «Лікувальна справа», на якій не передбачено присвоєння кваліфікації лікаря всім випускникам вузу. Додатково пропонується в цьому підрозділі Кемеровської державної медичної академії програма навчання «Сестринська справа» Ця спеціальність у вузі є молодий. Вона була відкрита тільки в 2001 році. Перший набір студентів на дану спеціальність складався з 33 старших і головних медичних сестер лікувальних закладів міста. Зараз студентів на «Сестринській справі» значиться значно більше.

Навчанням студентів займається викладацький склад, який відрізняється високим інтелектуальним потенціалом. Серед співробітників Кемеровській медичної академії близько 89% осіб мають вчені ступені докторів і кандидатів наук.

Лікувальний факультет володіє всім необхідним для якісної підготовки фахівців. У його розпорядженні є різні таблиці, мультимедійні презентації, навчальні фільми, альбоми, муляжі, мікро – і макропрепараты. На факультеті функціонує анатомічний музей. У ньому зберігаються унікальні препарати, створені співробітниками кафедри анатомії людини.

Стоматологічний факультет

Серед факультетів Кемеровської державної медичної академії є стоматологічне структурний підрозділ. Воно було сформоване в 1958 році. Його створили для ліквідації дефіциту фахівців в регіоні, розвитку стоматологічної служби в Кузбасі і всієї Західної Сибіру. В перший рік існування стоматологічним факультетом було прийнято на навчання 100 осіб.

З моменту свого заснування структурний підрозділ ніколи не стояло на місці. Воно завжди розвивалося завдяки тим співробітникам, які працювали в ньому. Важливий внесок у розвиток факультету і вузу в цілому вніс М. А. Соломонов – доцент, який приїхав в Кемерово. В інституті завдяки йому були сформовані спеціалізовані кафедри в підрозділі. Також М. А. Соломонів організував клінічні бази факультету до обласної, І міської та дитячих стоматологічних поліклініках міста.

Структурний підрозділ після відкриття займалося не тільки освітньою діяльністю. Дуже активно проводилася науково-дослідна робота. Всі наукові розробки викладачів були новими, оригінальними і актуальними. Подібні досягнення дозволили стоматологічному факультету увійти в число провідних центрів по підготовці лікарів-стоматологів.

На сьогоднішній день хороша репутація у структурного підрозділу Кемеровської державної медичної академії (КГМА) не втрачена. Сюди прагнуть вступати абітурієнти на єдину пропоновану спеціальність – «Стоматологію». Навчальний процес тут дуже якісний, так як в академії є необхідне технічне обладнання та ілюстративні матеріали, фантомний клас з сучасними симуляторами, що дозволяють виробляти практичні навички.

Медико-профілактичний факультет

Існуючий зараз в академії медико-профілактичний факультет був утворений в 1963 році. У той час назву він мав інше. Це був санітарно-гігієнічний факультет. Його створили з однієї простої причини. У Кемеровській області працювало величезна кількість країн, підприємств енергетики, металургійної, вугільної, хімічної, машинобудівної промисловості, будувалися міста. У зв’язку з цим посилювався несприятливий вплив техногенного забруднення навколишнього середовища.

Для попередження виникнення захворювань і збереження здоров’я потрібні фахівці. Виникла необхідність в розвитку санітарно-протиепідемічної служби. Для вирішення цих завдань і був відкритий санітарно-гігієнічний факультет у Кемеровському медичному інституті.

У 1969 році завдання, поставлене спочатку перед санітарно-гігієнічним факультетом, почала виконуватися, адже був здійснений перший випуск кваліфікованих фахівців. З 150 чоловік, які надійшли в структурний підрозділ, що закінчили вуз 98 осіб. Половина з них залишилася працювати в Кемеровській області, а це значить, що початок формування санітарно-протиепідемічної служби було покладено.

Дивіться також:  Внутрішні війська МВС Росії: склад, завдання та структура

Розвиток санітарно-гігієнічного факультету почалося після першого випуску лікарських кадрів. До цього часу стабілізувалися колективи кафедр. Вони складалися з кваліфікованих фахівців. Доповнилися колективи та випускниками інституту. Молоді викладачі почали писати свої перші наукові роботи. У 1990 році назва структурного підрозділу змінили. Факультет став медико-профілактичним.

Сучасний структурний підрозділ пропонує одну спеціальність – «Медико-профілактична справа». Щорічно на неї подають документи понад 70 осіб. Вона як у минулому, так і сьогодні є актуальною для сучасного світу. На цій спеціальності в Кемеровської державної медичної академії студентів готують працювати гігієністами, епідеміологами, бактериологами. Але не тільки актуальність «Медико-профілактичної справи» приваблює абітурієнтів. Вступники обирають факультет з однієї причини – він входить в сімку кращих освітніх медико-профілактичних структурних підрозділів в країні.

Педіатричний факультет

У 1967 році в Кемеровському медичному інституті запрацював новий факультет – педіатричний. На ньому почалася підготовка лікарів-педіатрів. У перший рік на факультет було прийнято 150 осіб. Складнощів у їх підготовці не виникало, адже лікувальні та теоретичні бази для навчання вже були сформовані, а на посади викладачів були призначені спеціалісти з кафедри дитячих хвороб лікувального факультету.

Перший випуск педіатрів відбувся в 1973 році. Диплом лікаря був виданий 129 особам. Кожен наступний рік вуз залишали нові лікарі. Всього за період існування педіатричного факультету було підготовлено 4000 лікарів. В даний час багато з них працюють в області медицини, займаються порятунком дитячих життів, піклуються про здоров’я малюків. Серед випускників також є ті, хто вирішив після закінчення вузу залишитися на кафедрах факультету в якості викладачів. Деякі з них захистили докторські дисертації, стали професорами.

Сьогодні педіатричний факультет являє собою розвинену структурний підрозділ Кемеровської державної медичної академії. Він здійснює підготовку лікарів за спеціальністю «Педіатрія». За роки навчання тут студенти отримують хороші знання. Особлива увага приділяється практичній підготовці. Для того щоб випускати кваліфікованих фахівців, факультет залучає до навчального процесу працівників охорони здоров’я.

Фармацевтичний факультет

У Кемеровському медичному інституті фармацевтичний факультет був відкритий в 1979 році. Керівництво навчального закладу вирішило сформувати його за ініціативою аптечного управління області, яке зіткнулося з дефіцитом провізорських кадрів. У перший же рік роботи фармацевтичний факультет відкрив свої двері для 100 осіб, бажаючих здобути вищу освіту. Проблем з матеріально-технічною базою вузу не відчував. Вона була достатньою для підготовки кадрів за спеціальністю «Фармація». А ось нестача викладачів відчувався. Для вирішення цієї проблеми вуз запросив фахівців з інших навчальних закладів.

За роки існування фармацевтичний факультет виконав величезну роботу. Він випустив понад 2600 провізорів. Факультет Кемеровської державної медичної академії на сьогоднішній день – це сучасне структурний підрозділ. Навчання студентів здійснюється в новому корпусі. У ньому обладнані навчальні кімнати та лабораторії. В лекційних залах працюють мультимедійні установки, дозволили перейти на більш якісний і сучасний рівень підготовки фахівців.

Навчання на фармацевтичному факультеті цікаво. Регулярно ГБОУ ВПО «Кемеровської державна медична академія» проводить для студентів ознайомчі екскурсії. Учні відвідують аптечні організації, фармацевтичну фабрику, лабораторії, промислові підприємства, які займаються випуском ліків. В майбутньому факультет планує організувати на базі свого корпусу навчально-виробничу аптеку. У неї студенти будуть приходити на ознайомчі заняття, проходження виробничої практики.

Факультет післядипломної підготовки

Наймолодшим структурним підрозділом в Кемеровській медичної академії є факультет післядипломної підготовки. Свою роботу він розпочав у 1994 році. Завдання цього підрозділу полягали у навчанні студентів в інтернатурі, ординатурі, перепідготовки фахівців.

Дивіться також:  Складні життєві віражі в житті Олени Бережної

Сьогодні факультет післядипломної підготовки запрошує в приймальну комісію Кемеровської державної медичної академії для подачі документів в ординатуру або на професійну перепідготовку. Спеціальностей пропонується широкий перелік:

 • «Акушерство і гінекологія».
 • «Імунологія та алергологія».
 • «Бактеріологія».
 • «Сексологія».
 • «Серцево-судинна хірургія».
 • «Радіаційна гігієна».
 • «Ендокринологія».
 • «Урологія».
 • «Психіатрія-наркологія» та ін.

На факультеті післядипломна освіта отримують не тільки випускники академії та інших медичних вузів. Сюди приїжджають вчитися і іноземці. Серед них є громадяни Індії, Сирії, Монголії. Настільки висока популярність факультету післядипломної підготовки говорить про якісне освітньому процесі.

Все про прохідний бал

Кожен рік абітурієнти піднімають питання про прохідні бали. Він викликає непорозуміння. Багато хто думає, що прохідний бал Кемеровської державна медична академія визначає самостійно до початку прийому документів. Насправді це не так. Прохідні бали визначаються після завершення вступної кампанії. Вони визначаються з урахуванням кількості місць, кількості заяв, поданих абітурієнтами.

Прохідні бали вступникам надаються за минулі роки. Такі результати служать певним орієнтиром, але не більше того. Співробітники вузу радять не хвилюватися з приводу високих прохідних балів, зафіксованих після попередніх вступних кампаній. Головне – націлюватися на успішну здачу ЄДІ або іспитів у вузі, відповідально підходити до підготовки.

Кемеровська державна медична академія: прохідний бал 2016 року на основні конкурсні місця

Спеціальність Прохідний бал
«Лікувальна справа» 228
«Педіатрія» 215
«Стоматологія» 239
«Медико-профілактична справа» 199
«Фармація» 204

Відгуки про навчальний заклад

Залишено величезну кількість позитивних відгуків про Кемеровської державної медичної академії. Студенти і випускники хвалять свій вуз, говорять про високоякісному навчанні в ньому, дякують викладачів за хороше ставлення, терпіння і розуміння. Також навчаються пишаються тим, що недавно освітньої організації підвищився статус. Кемеровська медична академія стала університетом.

У позитивних відгуках студенти описують позанавчальну життя у вузі. Після занять при наявності вільного часу можна відправитися в найбільш інтересуемий клуб (дискусійне, інтелектуальний, інтернаціональний, здорового способу життя). Любителям спорту, судячи з відгуків учнів, Кемеровської державної медичної академії пропонується спортивний клуб, у складі якого постійно функціонують 8 секцій. Для бажаючих надавати допомогу іншим людям в навчальному закладі пропонуються волонтерські об’єднання. Періодично в університеті студенти беруть участь в корисних заходах, присвячених актуальним проблемам:

 • профілактиці алкоголізму, наркоманії та тютюнопаління;
 • профілактиці спроб прояви націоналізму та екстремізму під внутрішньовузівської середовищі;
 • вдосконалення системи громадського харчування в навчальному закладі;
 • поліпшення умов проживання в гуртожитках.

Але є і негативні відгуки про Кемеровської державної медичної академії, стала університетом. У них студенти скаржаться на складну навчання. Деяким не вдається справлятися з навчальним навантаженням. З-за цього у одних виникають погані оцінки, а інші і зовсім вирішують кинути навчання в медичному вузі. Наявність інших недоліків в освітній організації не відзначають.

У відгуках студенти і випускники нерідко дають поради абітурієнтам. Вони рекомендують вступником гарненько подумати про правильність вибору навчального закладу. У Кемеровській медичної академії (університеті) вчитися складно. На першому курсі студенти в подробицях вивчають анатомію і фізіологію людини, вчать латинські терміни, на старших курсах – розглядають різні патології, особливості діагностики та лікування. Пропускати заняття можна, але тільки з поважної причини. При цьому в будь-якому випадку доведеться «відпрацьовувати» пропущені теми, виконувати завдання, які однокурсники робили на парах.

ГБОУ ВПО «Кемеровської державна медична академія» (університет) – навчальний заклад, що досягла багато чого у своїй освітній діяльності. На рахунку тисячі випускників внз, які досягли значних успіхів у своєму житті, стали відомими лікарями області. Така репутація університет не зіпсується. Внз і далі буде славитися своїми випускниками, адже сюди приходять вчитися дійсно розумні і талановиті юнаки і дівчата.