Форми, способи і види спостереження в психології

Індивідуальне, колективне, випадкове і навмисне спостереження

Індивідуальне дослідження – це такий вид статистичного спостереження, який здійснюється одним вченим. Спостерігач може бути єдиним, хто вивчає цей проект, але також може входити до складу групи вчених. В останньому випадку він буде вивчати об’єкт самостійно, але його робота буде входити до складу проекту.

Колективне дослідження здійснюється групою з декількох осіб. Вони мають спільний план дій, користуються однаковою методикою і переслідують одну і ту ж мету. В деяких випадку передбачається, що цей вид спостереження в психології визначається одночасністю проведення дослідження.

Випадкове дослідження не планується заздалегідь, а проводиться із-за того, що так склалися обставини. Цінність цей вид і спосіб спостереження має в дослідженні рідкісних явищ, поява яких неможливо передбачити. Наприклад, тут мова може йти про НЛО або раптових стихійних лихах. Випадкові спостереження поділяються на два види: життєві і професійні. Життєві спостереження здійснює кожна людина в повсякденному житті. Професійне випадкове спостереження відбувається ненавмисно в результаті професійної діяльності. У цьому випадку вчений вже внутрішньо готовий до проведення спостереження і може побачити щось цікаве там, де проста людина не може. Саме таким чином було скоєно безліч відкриттів минулого. Умисне спостереження є запланованим і переслідує певні цілі.