Евфемізми. Приклади.

Евфемізм в перекладі з грецької мови означає «благоречивый». Це поняття являє собою слово або вираз з нейтральним змістом і з таким же емоційним навантаженням, що використовується для текстів чи публічних виступів, коли не можна застосувати слова і вирази, які вважаються недоречними або не цілком пристойними.

Евфемізм – це завуальоване позначення того, що в конкретній ситуації недоречно позначати прямим найменуванням.

Часто ці вирази використовуються в політиці для того, щоб пом’якшити деякі слова або ввести аудиторію і громадськість в оману, приклад: «застосовувалися жорсткі методи ведення допиту» замість слова «тортури» або «афроамериканець» замість негр, «місця позбавлення волі» замість «тюрма».

Також евфемізми використовуються в друкованих текстах або мови, коли потрібно замінити лайливі або лайливі, вульгарні слова. Буває, що як евфемізми використовуються просторічні, авторські, жаргонні слівця, які несуть меншу негативну «навантаження», ніж лайливі або матюки. Але носій мови завжди здогадається, яке лайливе слово в тому чи іншому тексті замінюється, щоб згладити негативне забарвлення мови.

Ці вирази мають глибинну історію, сягають корінням у ті роки, коли було поширено язичництво. Людям заборонялося вголос називати небезпечні для життя предмети або явища, наприклад, хвороби, божеств, померлих, нечисту силу і т. д., бо вважалося, що згадка могло залучити саме явище.

Вивченням евфемізмів займається розділ соціальної діалектології. У сатири, гумору, іронії і інших жанрах, в творчості деяких письменників, навіть у неформальному спілкуванні люди, не бажаючи вимовляти всім відомі матюки, пом’якшують їх і замінюють іншими.