Дарвін: теорія еволюції, передумови, цікаві факти

Історія походження і подальшого розвитку людини на протязі не одного століття хвилює не тільки розуми учених, а й звичайних людей. Саме тому в різні часи це питання намагалися пояснити висунуті на той час теорії. Частково до неї можна віднести і християнську концепцію, що затверджувала, що все на Землі сталося від Бога. Існує також і теорія зовнішнього втручання. Вона стверджує, що люди з’явилися на нашій планеті завдяки позаземним цивілізаціям. Є й безліч інших теорій, але загальноприйнятою і популярною з них вважається та, яка створена Чарльзом Дарвіном.

Цей англійський натураліст і мандрівник став одним з основоположників ідеї про те, що всі живі організми пройшли складний шлях еволюції від спільних предків. І основним механізмом при цьому в теорії Дарвіна вважався природний відбір. Крім цього, вчений працював над теорією статевого відбору. Дарвіну належить і теорія про походження людини. Яким же чином англійський учений прийшов до своєї ідеї? Що стало передумовами теорії Дарвіна?

Зміни в суспільному та економічному житті

17-е століття з’явився для Англії непростим періодом. Це був час буржуазної революції, кардинально змінила засоби виробництва. У країні стало збільшуватися кількість фабрик і заводів. Підвищився при цьому і попит на продукти сільського господарства. Все це стало передумовою до бурхливого розвитку аграрного сектора економіки.

Дещо пізніше Чарльз Дарвін, грунтуючись на результатах селекції домашніх видів тварин, почав вивчати подібні процеси, що відбуваються в дикій природі.

Участь в експедиціях

У 19-му ст. Англія стала найважливішою колоніальною державою. Чарльз Дарвін брав участь в одній з експедицій як натураліста. Його основним завданням було вивчення природних ресурсів нових місць. Експедиція була спрямована в одну з колоній, де протягом п’яти років Дарвін досліджував рослини, тварин і мінерали. Їм були виявлені деякі факти, які явно суперечили креационистским поглядам, стверджував про незмінність видів. Це і навело вченого на думку про створення еволюційної теорії. Дарвін припустив, що з плином часу відбувається послідовний розвиток одних видів живих організмів з інших.

Підтвердженням даного припущення стали палеонтологічні знахідки вченого, які були зроблені ним в Південній Америці. Вони явно вказували на те, що види, що існували на планеті мільйони років тому, мали і подібними рисами з нині живуть тваринами, і мали з ними відмінності. Наприклад, вимерлі неполнозубые цілком могли бути предками сучасних мурахоїдів, лінивців і броненосців.

Також Дарвіном було зазначено, що представники фауни, які мешкали на Галапагоських островах, відрізнялися від своїх родинних видів, які проживали на американському континенті. При цьому більше ніде вони не зустрічалися.

Також вчений був здивований тим фактом, що кожен з кам’янистих островів Галапагоського архіпелагу став батьківщиною для одного з видів гігантських черепах і птахів в’юрків. І це теж суперечило креационистким поглядам. Навряд чи Творець володів настільки великою фантазією, щоб створити на дрібних островах настільки велике безліч різноманітних, мало чим відрізнялися один від одного тварин.

Теорії Т. Мальтуса і А. Сміта

Існували й деякі інші передумови, що вплинули на виникнення ідеї Дарвіна. Еволюційна теорія створювалась під враженням тверджень Т. Мальтуса і А. Сміта, які розглядали розвиток економіки у поєднанні зі зростанням народонаселення. Зокрема це стосувалося того факту, що геометричний зростання кількості жителів Землі не приводить до такого ж явища у розвитку засобів існування. Кількість останніх зростає тільки в арифметичній прогресії. В результаті засобів до існування починало катастрофічно не вистачати. Пояснення цьому Т. Мальтус і А. Сміт знаходили в природних законах природи. Нею встановлювалося рівновагу з допомогою голоду, хвороб і т. д.

Ідеї Ч. Лайєлла

Цей сучасник Чарльза Дарвіна висунув і обгрунтував припущення про мінливу поверхні Землі. На це, як стверджував Ч. Лайел, безпосередньо впливають клімат і вода, вулканічні сили та інші фактори. Їм була висловлена також думка про те, що поступової зміни схильний і органічний світ. Ця робота також стала передумовою до створення еволюційної теорії Ч. Дарвіна.

Експерименти, проведені Берцеліусом

На створення нової теорії Дарвіна надихнули і результати, отримані хіміками. Вони підтверджували єдність неживої і живої природи. Так, шведським ученим Я. Берцеліусом в кінці 18-го ст. був вивчений хімічний склад певних органічних продуктів і різних частин організму. Вченим був зроблений висновок про те, що одні й ті ж елементи складають як жива істота, так і предмет неживої природи.

Інші наукові передумови

Створити теорію еволюції Дарвіна надихнули і деякі відкриття, в результаті яких стало очевидним, що:

 • у тварин і рослин є гомологічні органи;
 • у межах своїх відділів і типів живі організми володіють схожістю будови;
 • на ранніх етапах розвитку зародки хребетних тварин мають схожість між собою (закон Бару);
 • клітинна будова організмів володіє єдністю (гіпотеза Т. Шванна і М. Шлейдена).

Яка теорія на Дарвіна справила найбільший вплив? Сказати складно. Швидше за все, всі розглянуті вище відкриття стали важливими передумовами створення теорії Дарвіна. Вони укріплювали у вченого впевненість у єдності органічного світу.

Дивіться також:  Картина Михайла Врубеля "Демон сидячий", 1890 р.: історія створення та цікаві факти

Зрозуміло, ідеї про те, що в житті все неодмінно розвивається, завдяки чому нащадки одного виду можуть мати відмінності від батьківських форм, не були новими і незвичними. Проте заслуга теорії Дарвіна полягає в тому, що в ній висловлені припущення, яким саме шляхом йшла еволюція.

Видання праць

Підсумком знайомства з усіма перерахованими вище теоріями стало створення роботи, яка була написана Чарльзом Дарвіном у 1838 р. Опубліковано ця праця була лише в 1859 р. Приводом до цього послужили деякі обставини. У 1858 р. молодим британським натуралістом, мандрівником і біологом Альфредом Уоллерсом була надіслана Дарвіну рукопис статті, яка розглядала тенденції відхилення різновидів живих істот від свого первісного типу. У цій роботі знаходилося виклад теорії, яка стверджувала походження видів шляхом природного відбору. Після цього Дарвіном було прийнято рішення не віддавати на публікацію свою працю. Однак переконати вченого в зворотному вдалося його соратникам Джозефу Долтону Гукеру і Чарльзу Лайелю. Саме тому в 1859 р. і побачила світло теорія Ч. Дарвіна. Робота носила назву «Про походження видів». Успіх публікації був приголомшливим. Теорію Ч. Дарвіна чудово прийняли і підтримали одні вчені і жорстко розкритикували інші. При цьому всі праці Дарвіна, які були опубліковані після цього, видавалися багатьма мовами, миттєво набуваючи статус бестселерів. До вченому тут же прийшла світова популярність.

Основні теорії Дарвіна стосувалися зміни рослин і тварин при їх свійських, шляхів походження людини і його статевого відбору, а також вираженості емоцій у живих організмів.

Суть ідей вченого

Як можна описати теорію Дарвіна коротко? Вченим було введено нове поняття – «природний відбір». Він стверджував, що природа залишає ті організми, які більш пристосовані до виживання. В цьому і полягає боротьба за існування.

Кожен організм володіє своїми індивідуальними особливостями. І цим він відрізняється від інших. Деякі з таких особливостей роблять організм більш здатним до виживання. Такі особини живуть значно довше. Відповідно, більше у них і потомства. Завдяки цьому і відбувається передача бажаних особливостей значного числа народжених особин.

В теорії Дарвіна про походження йдеться і про те, що поступово форми життя отримали такі відмінності від своїх предків, що біологи почали розглядати їх у якості самостійних, відмінних один від одного груп. Ця теорія видів Дарвіна і в даний час лежить в основі сучасних уявлень про еволюцію.

Дещо пізніше біологами було виявлено, що в складі живих організмів знаходяться дрібні хімічні частинки, які були названі генами. Саме вони і визначають ті особливості, які передаються від батьків до наступного покоління. Час від часу гени мутують або змінюються. Це і призводить до виникнення нових особливостей, які можуть передатися до наступним поколінням.

Принципи теорії Дарвіна

Вся суть ідеї походження видів, висунутої вченим, полягає у цілому комплексі положень, які є цілком логічними і можуть бути підтверджені фактами і перевірені експериментальним шляхом. Це і є основною причиною популярності цих праць.

Які положення теорії Дарвіна вважаються основоположними? Розглянемо їх докладніше.

 • У будь-якому з видів живих організмів існує величезний спектр індивідуальної генетичної мінливості. Вона виражається у фізіологічних, поведінкових, а також в будь-яких інших ознаках. Подібна мінливість буває безперервного кількісного характеру або ж переривчастого якісного. При цьому вона існує постійно. Саме тому просто неможливо знайти навіть двох особин, ідентичних між собою за сукупністю ознак.
 • Будь-який живий організм має здатність до швидкого збільшення популяції. І не буває виключення з правила, що говорить про те, що розмноження організмів відбувається в такій прогресії, що якщо б не їх винищення, то одна пара своїм потомством змогла накрити всю планету.
 • Будь-який вид тварин має лише обмеженими ресурсами для життя. Саме тому велике відтворення особин служить якимсь каталізатором в боротьбі за існування, яка ведеться між представниками або одного виду або різних. Що ще з цього приводу говорить нам теорія Чарльза Дарвіна? Вчений стверджував, що боротьба за існування є поняттям широким. Представники всіх видів прагнуть не тільки зберегти життя. Ще однією складовою боротьби за існування є бажання особин забезпечити себе потомством.
 • На Землі залишаються лише ті особини, які володіють особливими відхиленнями, що дозволили їм вижити і адаптуватися в конкретних умовах середовища. Причому такі індивідуальні риси виникають абсолютно випадково, а не є наслідком будь-яких зовнішніх впливів. Такі корисні відхилення особини передають своїм нащадкам на генетичному рівні. Саме тому наступні покоління більш адаптовані до навколишніх умов.
 • Сам природний відбір є не чим іншим як процесом виживання, а також переважного розмноження тих особин, які змогли швидше пристосуватися до навколишнього середовища. Теорія еволюції Ч. Дарвіна стверджує, що подібне явище схоже з діями селекціонера. Природа також відкидає погані і зберігає хороші зміни в живих організмах. Причому робить вона це постійно.
 • Якщо спостерігати окремо взяті різновиди в різних життєвих умовах, то при природному відборі неодмінно станеться розбіжність їх ознак. Це і призведе до утворення абсолютно нового виду.
Дивіться також:  Великі диктатори світу: історія та цікаві факти

Всі положення теорії Дарвіна безвинними в логічному плані. При цьому кожне з них підкріплено великим обсягом фактичного матеріалу. Описані припущення і є основою теорії еволюції Дарвіна, знайомство з якою ми починаємо в шкільні роки.

Принципи розвитку життя

Теорія Дарвіна лежить в основі сучасної біології. Тим не менш ставлення вчених до цього відкриття досі залишається далеко не однозначним. Навіть ті з них, які прийняли цю ідею, визнають, що в ній до цих пір залишається безліч питань. Чому теорія Дарвіна так остаточно не роз’яснена? Справа в тому, що деякі з її положень так і не знайшли однозначного підтвердження. Це, наприклад, стосується питання про виникнення видів тварин. Яким чином це відбувається, вченим так до кінця і не ясно.

Дарвін планував зробити свою книгу «Про походження видів» однією з частин більш фундаментального і об’ємного праці, який би зміг пролити світло на цей і багато інших питань. Однак зробити це він так і не встиг. Але при цьому вчений зазначав, що природний відбір є далеко не єдиним фактором, який визначає становлення і подальший розвиток різних форм життя. Для того щоб розмножуватися і виводити потомство, живим організмам необхідна кооперація. Іншими словами, індивіди прагнуть стати частиною якогось певного співтовариства. У результаті еволюції створюються стійкі соціальні групи, які володіють чіткою ієрархічною структурою. Життя на Землі без кооперації, за твердженнями Дарвіна, не змогла б просунутися далі своїх найпростіших форм.

Походження людини

Власна гіпотеза, яка розкриває таємницю походження людей, була висунута Дарвіном на підставі результатів, отриманих після багаторічних досліджень і спостережень. У знаменитих працях, які були написані ним у 1871-1872 рр., вчений стверджував, що людина – це частина природи. Саме тому сам факт появи людей на Землі не є винятком із тих правил, які притаманні еволюції всього органічного світу.

Відповідно до теорії Дарвіна, людина має спорідненість з нижчими на сходах еволюції предками, і він стався від мавпи. Варто відзначити, що подібна гіпотеза не прозвучала вперше. Ідея про те, що людина має близьку спорідненість з мавпами, до Дарвіна розвивалася і іншими дослідниками. Наприклад, Джеймс Бернетт у 18-му ст. працював над теорією, роз’яснює еволюцію мови.

Чарльзом Дарвіном була виконана величезна робота по збору різних порівняльних даних ембріологічних і анатомічного характеру. Саме вони і вказали на спорідненість людей з мавпами. Вченим ця ідея була в подальшому і обґрунтована. Він висловив припущення про те, що осіб, а також всі види мавп походять від одного виду живих істот. Подібне припущення і стало основою виникнення симиальной теорії. Згідно з її твердженнями, примати і сучасні люди мають спільного предка – мавпоподібну істота, яке жило в неогеновом періоді.

Дещо пізніше німецьким біологом Ернстом Геккелем було дано цій проміжній формі свою назву – «пітекантроп». В кінці 19-го ст. голландським антропологом Еженом Дюбуа на острові Ява були знайдені залишки подібного людиноподібного істоти. Учений описав його як «прямоходячої пітекантропа».

Подібні істоти з’явилися першими виявленими антропологами «проміжними формами». Завдяки таким знахідкам теорія Дарвіна про еволюцію людини отримала значну доказову базу. Але яким чином стався цей процес? Для того щоб зрозуміти це, слід повернути час назад і подивитися, що ж було на Землі мільйони років тому.

Зародження життя на нашій планеті відбулося в океані. У його водах виникли мікроорганізми, які були здатні до розмноження. Протягом довгого часу вони продовжували розвиватися й удосконалюватися. При цьому виникли багатоклітинні форми життя, такі як водорості, риби, а також інші фауна і флора.

З плином часу живі істоти почали поступово виходити на сушу, освоюючи для себе інші місця для проживання. Цілком можливо, що деякі з видів риб стали виходити на поверхню по волі банальної випадковості, а може, на це вплинула сильна конкуренція. Як би там не було, на планеті з’явилися земноводні. Це новий клас живих організмів, які могли існувати і розвиватися і в тій і в іншій середовищі. Пройшов ще не один мільйон років, і завдяки природному відбору на суші залишилися тільки найбільш пристосовані представники класу Земноводних. Вони і давали все більша кількість потомства, яке все більш і більш ставало пристосованим до життя в умовах суші. При цьому виникли такі види тварин, як ссавці, рептилії і птахи. Відбувався протягом мільйонів років природний відбір привів до того, що на Землі залишилися тільки ті популяції, які змогли найбільш пристосуватися до нових умов середовища проживання. Багато з таких видів до наших днів не збереглися. Але вони залишили після себе більш витривалих нащадків.

Дивіться також:  Алік Сахаров. Від режисера-самоучки до створення «Гра престолів»

Один з таких видів – динозаври. У свій час вони були справжніми господарями планети. Проте природні катаклізми, що відбувалися на Землі, змінили умови життя. До них динозаври пристосуватися так і не змогли. Серед їх нащадків у наші дні живуть тільки рептилії і птахи.

До тих пір поки динозаври продовжували залишатися основним виглядом, ссавці на нашій планеті були представлені лише кількома породами, розмір особин яких не перевищував тих, якими володіють сучасні гризуни. Але саме невибагливість до їжі і маленький зріст допомогли їм вижити в тих катаклізмах природи, з-за яких було знищено практично 90 % всіх живих організмів.

Пройшло не одне тисячоліття, перш ніж на Землі стабілізувалися погодні умови. У відсутність своїх конкурентів (динозаврів) ссавці стали активно розмножуватися. Таким чином, на нашій планеті виникло велика кількість різновидів живих істот. При цьому всі вони ставилися до ссавцям. Одними з них були предки людей і мавп. Дані численних досліджень підтверджують, що ці істоти мешкали в лісах і ховалися на деревах від великих хижаків. Але поступово відбувалося зміна погодних умов. Ліси зменшувалися в розмірах, і на їх місцях виникали савани. З-за цього предкам людей довелося спуститися з дерев. Подібна зміна середовища проживання призвела до прямоходіння, розвитку головного мозку, зменшення волосся на тілі і т. д.

Пройшов ще не один мільйон років. Природний відбір приводив до виживання тільки найбільш пристосованих груп. Наші предки еволюціонували, послідовно проходячи певні етапи.

Нерозуміння описаних вище процесів і призводило до того, що до виникнення теорії Дарвіна біологи довго не могли розгадати таємницю походження людини. Перші припущення про те, що його предком є мавпа, піддавалися нападкам критиків.

Теорія доказів

Незважаючи на те що ідеї Дарвіна вже більше ста сорока років, багато людей так і не готові прийняти факт свого споріднення з приматами. Вчені постійно займалися цими питаннями, намагаючись довести або спростувати еволюційну теорію.

Однак дослідниками знаходилося все більше і більше доказів на її користь. Про те, що в давнину у людини і мавпи були спільні предки, говорять наступні факти:

 • Палеонтологічні. Вчені ведуть по всьому світу численні розкопки. Однак знаходять вони тільки останки людини, що жила від 40 тис. років до н. е. і до теперішнього часу. У більш ранніх породах вчені виявляють пітекантропів, австралопітеків, неандертальців і т. д. тобто чим глибше дослідники відправляються в минуле, тим більше примітивні типи людини вони в ньому виявляють.
 • Морфологічні. Примати і людина є єдиними істотами на планеті, голова яких покрита волоссям, а не шерстю, а на пальцях нігті відростають. Схожим у них є морфологічна будова органів. Зближують людину з приматами погані, якщо розглядати представників тваринного світу, слух і нюх.
 • Ембріональні. Людський плід в організмі матері проходить всі етапи еволюції. Так, у зародків розвиваються зябра, відростає хвіст, а на тілі з’являється покрив вовни. І тільки пізніше риси ембріона стають схожими з тими, які має сучасна людина. Часом у деяких новонароджених зустрічаються рудиментарні органи та атавізми (хвіст і вовна).
 • Генетичні. Спорідненість людини з приматами доводять гени. Після мільйонів років людські гени відрізняються від тих, які виявлені у шимпанзе, всього на 1,5%. Також у людини і тварин є значним число ретровірусних інвазій. Їх налічується близько 30 000. Цей факт є одним з найяскравіших доказів спорідненості людей і шимпанзе.

Цікаві факти

Теорія еволюції Дарвіна є працею людини, який свого часу відмовився від професії лікаря, так як боявся крові. Після цього він почав вивчати богослов’я. Існує ще кілька дуже цікавих фактів. Так, відомо, що Дарвін обідав екзотичними видами тварин, які він вивчав. А фразу «виживає найсильніший» сказав зовсім не автор теорії еволюції. Належить вона його однодумцю і сучасникові Герберту Спенсеру.

Сама ідея, висунута Дарвіним, суперечить твердженням про божественне створення світу. Спочатку церква прийняла цю теорію вороже. Цікаво, що сам Дарвін в процесі створення своєї праці перестав вірити в Бога. Проте через 126 років після смерті вченого англіканська церква вибачилася перед ним. Причому зроблено це було офіційно. На сьогоднішній день багато представників релігійних напрямків прийшли до думки про можливість реального примирення. Тобто ті люди, які вірять в Бога, не можуть заперечувати еволюцію. Англіканська і католицька церкви остаточно прийняли теорію Чарльза Дарвіна. Вони пояснюють її тим, що Бог створив початок життя, а далі вона продовжувала розвиватися природним чином.

Цікаво також і те, що слава прийшла не тільки до Дарвіну. Разом з ним популярність отримали і в’юрків. Хоча з’ясувалося, що ці птахи називаються танаграми, їх до цього часу іменують «дарвинскими вьюрками».