Архаїзми та історизми

Мова як явище піддається постійним змінам. Лексичний ряд постійно видозмінюється, слова йдуть з мови з різних причин.

Архаїзм – це слово, яке означає яке-небудь поняття або явище, яке в даний час є, але називається вже іншим словом з тих чи інших внелингвистическим причин.

Архаїзми та історизми являють собою певну застарілу лексику, яка складає пасивний мовний запас. Вони використовуються поетами і письменниками, режисерами і сценаристами при виробництві фільмів для створення тимчасового колориту описуваної епохи.

Приклади архаїзмів.

У сучасному російській мові існує великий пласт слів, які і називаються архаїзмами, приклади їх такі:

  • вітрило – парус,
  • вряди – які,
  • тать – злодій,
  • живіт – життя.

Як з’являються архаїзми?

Існує кілька способів виникнення архаїзмів:

  • при переході слів з активного вживання в пасивне: наприклад, аки – як, отрок – підліток, можна – можна; око – очей;
  • якщо застаріває одне або кілька значень слів: негідник – непридатний до несення військової служби, бовдур – статуя;
  • якщо в результаті розвитку мови змінюється звукове оформлення слова: пашпорт – паспорт, зерцало – дзеркало, осьмнадцать – вісімнадцять.

З розвитком мови можуть застарівати не тільки старослов’янізми, але й запозичені коли-то слова, що вийшли з активного вжитку і замінюються іншими.

Архаїзми – це слова, які використовуються не лише для створення урочистого високого стилю (як правило, у поетичних творах), але і для надання сатиричного відтінку твору.