ВВП України: мрії про зростання

У короткостроковому прогнозі економічного розвитку країни на 2019-2020 роки, зробленому Нацбанком України в 2016 році, допускаються потенційно можливими темпи зростання ВВП в межах 4-5 %, інфляції – 5 %, а облікової ставки НБУ – до 7 %. Програма економічного і соціального розвитку України на 2017-2018 роки, розроблена й опублікована Кабінетом Міністрів України за участю МВФ, пропонує 2 сценарії: позитивний і негативний. У позитивному сценарії в 2017 році очікується тривідсотковий зростання ВВП України та восьмивідсотковий зростання інфляції.

Реальні прогнози НБУ?

Більшість експертів зараз визнає, що ці прогнози з великим ступенем ймовірності не виправдаються. Як показано в таблиці, реальний ВВП збільшився в 2017 році лише на 2,5 % в порівнянні з 2016 роком, а рівень інфляції, зумовлений різким підйомом споживчих цін, вже перевищив 13 %. З початку 2018 року НБУ встановлена ставка, яка дорівнює 17 %.

ВВП країни в 2010-2017 роках [1]

Рік ВВП, млрд UAH ВВП, млрд $

ВВП ППС, млрд $

ВВП України на душу населення в факт. цінах, UAH

ВВП на особу $

Зростання ВВП (у % до поперед. року)

Зростання ВВП (в % до 1990 р.)

2010 1079,346 136,011 351,656 21491/21817* 2965,14 0,261 65,8
2011 1299,991 163,161 378,532 25852/26252* 3569,8 5,466 69,2
2012 1404,669 175,707 386,425 29637/30132* 3855,4 0,239 69,3
2013 1465,198 179,572 392,619 32090/32553* 4029,7 -0,027 69,4
2014 1586,915 132,343 373,406 21817/31841* 3104,7 -6,553 64,8
2015 1988,544 90,939 340,537 26252/33419* 2124,7 -9,773 58,5
2016 2383,182 93,263 353,345 30132/47736* 2185,7 2,441 59,9
2017 2908,233 109,321 368,784

н/д

н/д

2,525 н/д

* Розраховано Державною службою статистики України згідно з системою національних розрахунків (2008) без урахування Криму і Севастополя, а за 2014-2016 рр .. і без частині зони проведення АТО.

Дивіться також:  Чим какао корисно для організму: властивості, особливості та відгуки

Що означає абревіатура ВВП?

ВВП, або валовий внутрішній продукт, означає дуже важливий показник оцінки економічного стану країни та динаміки національного доходу. За визначенням ВВП розраховується як сума вартості всіх товарів або послуг, що вироблені країною за рік. Зазвичай розрахунок ВВП здійснюється в національній валюті, але Світовий Банк вважає це значення для всіх країн у доларах США або міжнародних доларах, співпадаючих по купівельній спроможності у відношенні до ВВП з доларом США на території Сполучених Штатів.

З-за зростання інфляції на Україні значення цього показника в доларах дуже сильно відрізняється від його значення, розрахованого в національній валюті. З наведеної таблиці видно, що ВВП в 2016 році, обрахований у національній валюті зріс на 98 % в порівнянні з 2013 роком, проте при перерахунку цього показника в доларах США виявляється його падіння за цей же період часу майже на 40 %.

З допомогою ВВП оцінюються величина і темпи економічного зростання держави. Високе значення цього показника свідчить про багатство країни, і навпаки. Щоб отримати можливість порівнювати країни, що розрізняються за рівнем розвитку економіки, так і за чисельністю населення, розраховується показник ВВП на душу населення.

В економіці розглядаються три види ВВП, а саме:

  • номінальний ВВП, розрахунок якого в поточних цінах провадиться без урахування рівня інфляції;
  • реальний ВВП, розрахунок якого здійснюється з урахуванням інфляції;
  • ВВП за ПКС – це валовий внутрішній продукт у перерахунку на міжнародні долари на основі використання паритету купівельної спроможності, тобто кількість валюти однієї країни, яка знадобиться для того, щоб придбати однакові товари або послуги на ринках цих країн, що виражається в одиницях валюти іншої країни.
Дивіться також:  Трековий велосипед: особливості, характеристики і відгуки

Динаміка ВВП України за роками

З таблиці і діаграми, в якій показано, як змінювався показник ВВП за роки незалежності України (1991-2016), видно періоди різкого падіння ВВП. Це 1999-2000 роки, 2009 р. та 2014-2015 роки.

Протягом останніх двох років, на думку експертів Світового Банку,

Економічне зростання залишається дуже слабким через незавершеність структурних реформ, необхідних для підвищення рівня довіри інвесторів. ВВП зріс на 2,5 % у 2017 році (після 2,3 % у 2016 році), що означає слабке відновлення, оскільки йому передувало спільне 16-відсоткове скорочення в 2014-2015 роках.

Рівень бідності в Україні все ще перевищує докризовий, і це відображає показник ВВП України на душу населення.

За значенням показника ВВП на душу населення в групі колишніх країн СРСР Україна займає четверте місце з кінця, випереджаючи лише Таджикистан та Киргизьку Республіку, і вже майже зрівнялась з Молдовою, Узбекистаном.

А яке місце займає Україна у світі?

Про розподіл країн за значенням показників ВВП і місце України в світі, аналізуючи останні статистичні дані Світового Банку, розповідає відомий український економіст Олександр Охріменко в наступному відеоролику.

Структура українського ВВП

Наскільки реально подолання кризових явищ на Україні найближчим часом і чи зможе вона перейти до сталого розвитку своєї економіки? Аналіз структури ВВП України може допомогти відповісти на це питання. За останні кілька років вона суттєво змінилася. У 2016 році сектор послуг займав 59,3 відсотка ВВП, промисловість – 26,3, сільське господарство – 14,4.

За винятком галузей ІТ і транспорту, сфера послуг України оцінюється експертами як неконкурентоспроможна на світовому ринку. Незважаючи на досить успішний розвиток IT-галузі (майже 20 % зростання в 2017 році і 3 % в українському ВВП), більшість українських програмістів з-за низького попиту на їх послуги на внутрішньому ринку працює з аутсорсингу на зовнішніх замовників. На глобальному IT-ринку частка України становить лише 0,35 %. При цьому у держави немає зараз досить виразної стратегії підтримки цієї галузі. За останні роки майже десята частина фахівців IT-сфери і навіть деякі компанії цілком покинули країну.

Дивіться також:  Твір на тему «Весна прийшла»

На думку ще одного українського економіста, Івана Нікітченко, в своєму розвитку Україна рухається в минуле:

Замість розвитку науки і технологій ми радіємо зростаючим врожаям. Те, що збільшується виробництво сільгосппродукції, це добре. Але паралельно хотілося б, щоб більш швидкими темпами у нас розвивалися високотехнологічні галузі. Падіння фінсектора теж погано, так як банки є невід’ємною частиною сучасної економіки, а без розвиненого кредитування темпи зростання економіки будуть набагато меншими, ніж могли б бути. Тому Україні треба терміново слідом за сельхозсектором підтягувати і інші сфери.

Якщо позиція держави по відношенню до перспективних галузей економіки не зміниться, Україна ризикує втратити свій конкурентний потенціал і упустить свій шанс технологічного зростання.

[1] Report for Selected Countries and Subjects (англ.). Міжнародний валютний фонд (March 2017).