Що таке проблема? Значення слова

Про те, що таке проблема в понятійному сенсі, людина, напевно, ніколи не замислюється. Адже головне – вирішити її, а не перейматися питанням про сенс терміна. Але, насправді, “проблема” – дуже цікаве поняття, яке можна розглядати у різних аспектах.

Трохи філософії

Якщо звернутися до різних довідників і словників, то можна з’ясувати досить чітко, що переклад слова “проблема” з давньогрецької мови означає “задача”. З точки зору філософії – це поняття характеризує питання практичного або теоретичного плану, що вимагає вирішення, причому шляхів і результатів рішення може бути кілька. Саме цим проблема відрізняється від завдання, вирішення якої можна здійснити тільки одним шляхом. З цієї позиції слід враховувати вірність постановки проблеми, адже вона може бути поміщена в невірних питаннях, які отримають невірну відповідь, а результат не стане вирішенням конкретної проблеми.

Життєві ситуації

Як часто люди кажуть в серцях: “Тобі б мої проблеми!”, абсолютно не замислюючись про конкретному сенсі поняття “проблема”. Визначення слова можна розглядати в побутовому ключі, коли перед людиною стоїть певна задача, яку він з якихось причин вважає важкою або ж може вибрати правильне рішення з безлічі варіантів. Причому для кожного індивіда проблема або комплекс проблем має свій особливий характер. Для вирішення будь-якої задачі, навіть у побутовому і професійному плані, необхідно спочатку побачити мета, до якої повинно привести рішення проблеми, а потім вже можна вибирати шляхи. Активність людини, її саморозвиток, а також зміна зовнішніх умов його життя чинять свій вплив на появу проблем. Є приказка, яскраво характеризує цю особливість: “Маленькі дітки – маленькі бедки”. І справа не в розмірах проблем, а в їх характері і кількості.

Як класифікуються проблеми?

Для отримання адекватного, якісного результату необхідно правильно встановити суть проблеми. Саме цей аспект може підказати напрями її вирішення. Самі ж проблеми поділяються на кілька категорій, відповідних різним ситуаціям. По системним рівнями (масштабності в рамках людства) їх можна розділити на наступні проблеми:

 • глобальні;
 • країн;
 • регіонів;
 • міст;
 • організацій;
 • вулиць;
 • сімейні;
 • особистісні.

Кожна категорія включає в себе кілька видів, характерних для конкретного масштабу. Так, наприклад, глобальні проблеми можна розділити на наступні категорії:

 • розрив між багатими і бідними країнами, злидні, голод і неграмотність (так звана проблема “Північ-Південь”);
 • зниження біорізноманіття;
 • забезпечення миру в усьому світі (загроза термоядерної війни);
 • несанкціоноване розповсюдження ядерних технологій;
 • радіоактивне забруднення навколишнього середовища;
 • катастрофічне забруднення природи;
 • вичерпання прісної води, кольорових металів, нафти, вугілля, природного газу, деревини, кольорових металів і, як наслідок, проблема забезпечення людства цими ресурсами;
 • глобальне потепління;
 • озонові дірки;
 • проблема смертельних захворювань, таких як серцево-судинні, онкологічні хвороби та СНІД;
 • нерівномірне демографічний розвиток розвинених країн, як наслідок, можливий голод;
 • тероризм;
 • соціальна нерівність;
 • зростаюче безробіття;
 • насильство і організована злочинність;
 • забруднення морів і океанів;
 • забруднення атмосфери;
 • парниковий ефект;
 • кислотні дощі;
 • небезпека падіння або катастрофічного зближення з Землею астероїдів;
 • глобальні техногенні катастрофи;
 • розвиток недружнього людству штучного інтелекту.
Дивіться також:  Побудова викрійки жіночого піджака

Зменшення масштабності проблеми не означає збільшення простоти її рішення і зниження числа категорій, на які її можна підрозділити. З особистісних проблем складаються проблеми всього людства.

Проблема чи ні?

Синонім до слова “проблема” – завдання. Якщо ретельно підійти до розуміння цих двох термінів, то виявиться, що вони позначають різні категорії – завдання можна вирішити, пройшовши конкретним шляхом і досягнувши мети. А от проблему слід спочатку розібрати на цілі, підібрати вірний шлях рішення, тільки потім пройти його, бажано не надто сильно ухиляючись від наміченого шляху, лише потім тільки отримати результат. Якщо конкретні питання визначені невірно, то результат може бути абсолютно протилежною, ніж мало б вийти. У цьому-то і проявляється варіативність проблеми.

Проблема в проблемі

Поняття слова “проблема” трактується різними галузями науки по-різному. Так, з точки зору філософії, проблема – ставлення людини до світу в цілому і зокрема. Саме на її вирішенні ґрунтується світогляд кожного індивіда. Філософія різних епох і течій сходиться на думці, що для кожного конкретного світогляду існують свої причини. І саме у визначенні причин і основ світогляду складається проблема філософії. Звідси можна зробити висновок про те, що проблеми можна розділити по складності і можливості зробити прогноз її розвитку і потенційного рішення.

Творчість як символ епохи

Слово “проблема” можна визначити, як багатоваріантна за рішенням і результатом завдання, хоча конкретика завдання полягає, навпаки, в єдино правильному рішенні, яке, безсумнівно, може вийти різними методами рішення. Сфери науки і творчості, світогляд кожної конкретної людини стикаються з проблемами постійно. Наприклад, література – ця область творчості, яка об’єднує воєдино тему і проблему. Цей зв’язок простежується з століття в століття, об’єднуючи різні епохи розвитку людства. Для конкретного часу стоїть певна проблема і тонка натура намагається її вирішити за допомогою творчості – літератури, прози, поезії. Цим же питанням зайняті і інші галузі мистецтва – образотворче, хореографія, скульптура. Якщо задатися метою і проаналізувати твори мистецтва, то можна для себе визначити, яким шляхом була розкрита, а можливо навіть розв’язана визначена проблема. Значення слова в цьому контексті буде збігатися з темою і підтемами самого твору.

Дивіться також:  Єнот-полоскун: фото, опис, утримання в домашніх умовах і відгуки власників

Перешкоди в бізнесі як філософське поняття

Ще одна сфера життєдіяльності людини, з якою кожен обиватель зустрічається регулярно, – спосіб добування засобів до існування, тобто грошей. Що таке проблема в бізнесі? Це перешкоди, які стоять на шляху до отримання матеріального блага. Причому тут є ще один аспект – ризики. Вони ускладнюють прогнозування розвитку проблеми. Також проблема бізнесу виражається в неможливості її розв’язання використаними раніше способами у зв’язку з обставинами, що змінилися. Розуміння цих особливостей дозволяє ставити певні цілі на шляху отримання конкретного результату.

Наукові проблеми

Особливо слід пам’ятати про проблеми науки. Тут абсолютно неважливо, до якого виду належить сфера пізнання дійсності: природного, технічного, гуманітарного чи суспільного. Основна проблема цієї області – підміна понять наукового дослідження і наукового знання. Головна галузь такої роботи – незнання, пошук певних компонентів знання, здатних зробити розуміння навколишнього світу більш повним. Рішення наукової проблеми – цілий комплекс завдань, що вимагають відповіді на конкретні питання. Отримані знання попередніх поколінь не завжди сприймаються як аксіома, іноді на шляху вирішення конкретної задачі приходить розуміння помилковості попереднього знання. У цьому випадку також проявляється варіативність проблеми – прийняти нове або ж спиратися на минулі знання. Важливу роль відіграє методологія певної наукової сфери, заснована на целеуказании, проведення наукових досліджень і перевірки отриманих знань в комплексі з застосуванням їх на практиці.

Головне – питання

Якщо в якій-небудь галузі життєдіяльності виникла проблема, то слід для початку з’ясувати, наскільки вона масштабна і на які складові її можна розкласти, щоб досягти бажаної мети. Основний етап вирішення кожної проблеми, якою б масштабною вона не була, правильно сформулювати питання кожного компонента, потім необхідно дати відповідь на нього, вирішивши конкретну задачу. Тільки тоді, пройшовши всю послідовність, можна впоратися з цією проблемою. Завжди слід пам’ятати, що питання має бути поставлене максимально точно, від цього залежить кінцевий результат. У вирішенні кожного питання головна дія – розумовий процес, навіть якщо завдання прикладна, не вимагає певних знань, хоча навіть навички та вміння набуваються через певні наукові знання.

Дивіться також:  Що таке чартер? Чартерні рейси

Як вирішувати?

Що таке проблема? Це потребує вирішення завдання, що передбачає потенційну багатоваріантність результату. Щоб впоратися з такою ситуацією, необхідно виокремити конкретні завдання і вирішити їх. Кожна задача має у вирішенні три ступені:

 • постановка проблеми;
 • конкретизація завдання;
 • пошук рішення.

Завдання може бути вирішена як за допомогою розумового процесу, так і з допомогою певних фізичних дій, що залежить від поставленої мети для виходу зі сформованої ситуації.

Народна творчість про складнощі вирішення

Що таке проблема в повсякденному житті? Це певну перешкоду на шляху отримання чогось бажаного, але не має значення – матеріально відчутного або чогось духовного. Люди здавна намагалися ставитися до з’являються у щоденному житті проблем з деякою часткою іронії, поволі спираючись на часто цитовану сьогодні фразу, приписувану царя Соломона: “Все проходить, і це теж пройде”. Сьогодні найчастіше про проблеми говорять афоризмами, які отримали популярність, взятими з художніх творів, висловлювань медійних особистостей або ж приписуваних мудреців давнини. Наприклад, фраза, сказана, як кажуть, Буддою: “Якщо є проблема, її потрібно вирішити. Якщо її не можна вирішити, не варто робити з цього проблему”. Або ж слова Вольтера: “Не буває великих справ без великих проблем”, багатьма пізнаються на власному досвіді. Втім, слово “проблема” кожною людиною сприймається саме зі свого життєвого досвіду і досвіду професійної діяльності.

Синоніми

Синонім до слова “проблема” підібрати не так-то й просто. Сказати “завдання”, значить, втратити багатоваріантність вирішення проблеми. Адже задача повинна бути вирішена з конкретним результатом, навіть незважаючи на можливість декількох шляхів вирішення. Використовувати слово “труднощі” для заміни “проблема” теж не зовсім виходить, адже цим словом, швидше за все, правильніше буде позначити перешкоду на шляху досягнення певної мети, як колода поперек дороги. Це ж стосується і слова “складність”, найчастіше прикметник набуває значення, що характеризує перешкоду. Хоча в житті люди дуже часто замінюють слово “проблема” самими різними словами, не вдаючись в діалектичні особливості кожного терміна, починаючи від літературних “завдання” і “перешкода” і закінчуючи народним творчістю, мають нелітературну (можна навіть сказати непристойний) відтінок.

Так що таке проблема? Це деякий обставина матеріального або нематеріального плану, що вимагає рішення. Воно має можливість багатоваріантного результату, що залежить від бажання і можливостей людей вирішити його на свою користь.