Що таке дані, значення слова

Що таке дані? Коли ми чуємо це слово, то у нас, як правило, виникають асоціації з інформацією. Однак це зовсім не одне і те ж. Чим відрізняються дані від інформації? Які ще існують значення у слова «дані»? Про це розповімо в нашій статті.

Слово у словнику

У словнику є три визначення слова «дані».

 • Масив інформації, сукупність відомостей (У картотеці у дільничного була достатня кількість даних для проведення аналізу ситуації).
 • Комп’ютерне – частина програмного забезпечення, яка є пасивною, безліч значень комірок пам’яті, які перетворюються з допомогою коду. (Сьогодні комп’ютерні технології не обмежуються лише показом даних, що відображаються в графах і таблицях).
 • Сукупність певних властивостей, здібностей, які є умовою досягнення якої-небудь мети чи виконання роботи (Зовнішні дані Олени є великим козирем для досягнення нею успіхів в сфері модельного бізнесу).
 • Відмінність даних від інформації

  Що стосується першого значення, то тут необхідно зробити застереження. Хоча слова «дані» та «інформація» часто використовують як синоніми, між ними є велика різниця. Термін «дані» – похідна від латинського data – факт, тоді як термін «інформація» від informatio – повідомлення, роз’яснення. Звідси випливає, що:

  • дані є сукупністю відомостей, які зафіксовані на конкретному носії у формі, прийнятною для зберігання, обробки та передачі.
  • інформація є результат дій, що виражаються в аналізі і перетворення даних, що вживаються з метою вирішення певних завдань.

  Нижче розглянемо, що таке дані в значенні здібностей.