Провідний інженер: освіта, категорії, особливості посади, середня зарплата

Хочемо розповісти вам про посади, яка вважається сьогодні однією з найбільш перспективних і актуальних. Це провідний інженер-проектувальник, конструктор. Познайомимо читача з посадовими обов’язками фахівця, вимоги до його утворення, відповідальністю. Розглянемо також категорії, на які поділяється посаду.

Вимоги до шукача

Освіта провідного інженера (з охорони праці, зв’язку, проектувальника) – вища професійне, суміжне з його діяльністю в компанії роботодавця. Крім того, потрібен досвід роботи за фахом – не менше 3-5 років.

Вимоги до рівня підготовки, кваліфікації спеціаліста на вітчизняних підприємствах регламентуються постановами Міністерства праці РФ. Зокрема, це документ №37, прийнятий 21 серпня 1998 року.

Вимоги до фахівця

Провідний інженер обов’язково повинен знати:

 • Обладнання, інструмент і оснащення на підприємстві.
 • Актуальні нормативи, Гости, методики та інструкції з оформлення, розробці креслень.
 • Методики проектування, принципи трудової діяльності, умови монтажу, виробничої експлуатації складних конструкцій, особливості технології їх виробництва.
 • Способи твори технічних розрахунків при конструюванні роботодавцем необхідних об’єктів.
 • Застосовуються для виготовлення конструкцій матеріали, а також їх властивості.
 • Державні технічні вимоги, що пред’являються до споруджуються конструкцій.
 • Правила техніки безпеки, приписи щодо охорони праці.
 • Російський Трудовий Кодекс.
 • Головні вимоги до наукової організації праці – до конструювання і проектування.
 • Основні правила технологічної естетики.
 • Основи художнього конструювання.
 • Організація виробництва.
 • Важливий передовий російський і зарубіжний досвід інженерів-проектувальників.

Категорії посади

Розглянемо також категорії провідних інженерів:

 • Без досвіду роботи (без категорії).
 • Третьої категорії.
 • Другої категорії.
 • Першої категорії.
 • Ведучий проектувальник-інженер.
 • Головний інженер проекту.
 • З вимогами до кожної категорії, особливостями роботи фахівців варто ознайомитися детальніше.

  Інженер без категорії

  Мінімальна вимога – наявність середнього професійної освіти. Також важливо наступне:

  • Відмінне володіння на рівні користувача персональним комп’ютером.
  • Вміння користуватися програмою AutoCAD.

  Основні обов’язки інженера без досвіду праці: промальовування об’єктів, робота з готовою базою елементів.

  Інженер третьої категорії

  Розглянемо вимоги роботодавців до цієї групи фахівців:

  • Наявність диплома про фахову вищу освіту.
  • Знання і вміле використання актуальною на сьогодні нормативної документації.
  • Впевнене користування такими комп’ютерними програмами як AutoCad і Microsoft Office.
  • Досвід роботи за фахом.
  Дивіться також:  Барельєф на стіні своїми руками: ідеї, інструкції, майстер-клас

  Основні обов’язки інженера 3-ї категорії: безпосередня участь у проектуванні конструкцій, швидке виконання креслень різної складності.

  Інженер другої категорії

  Загальні вимоги до підготовки та досвіду роботи фахівців:

  • Диплом про профільну вищу освіту.
  • Досвід роботи з необхідними додатками і програмами для ПК.
  • Досвід праці за спеціальністю (проектуванні) не менше 2 років.
  • Досвід роботи на високих технічних та інженерних посадах не менше 2 років.
  • Досвід роботи з нормативної і проектної документацією.

  Обов’язки спеціаліста другої категорії: розробка схем об’єкта, його загальна планування, побудова картограм і профілів. В обов’язки також може входити розрахунок обсягу роботи.

  Інженер першої категорії

  Вимоги до фахівця даної категорії наступні:

  • Наявність профільної вищої освіти.
  • Володіння ПК та необхідними для роботи комп’ютерними програмами.
  • Досвід роботи з нормативними документами.
  • Стаж роботи інженером 2-ї категорії не менше двох років.

  Обов’язки: вирішення питань за проектами, що закріплені за ним, підготовка технічних завдань для їх вирішення, розробка документації, складання завдань, контроль за правильністю побудови креслень, їх відповідністю нормативної документації.

  Провідний спеціаліст

  Розглянемо вимоги роботодавців тут:

  • Профільна вища освіта.
  • Вміння користуватися ПК і всіма необхідними для трудової діяльності програмами.
  • Досвід роботи з нормативними документами.
  • Досвід самостійного ведення інженерного проекту – не менше 3 років.
  • Спеціаліст розбирається в обладнанні, що використовується на підприємстві роботодавця.
  • Досвід управління колективом, спілкування з підрозділами підприємства та контролюючими органами.

  Спеціаліст (приміром, провідний інженер зв’язку) розробляє інженерні проекти, комерційні пропозиції, специфікації, кошторису, технічні завдання, контролює об’єкти, що проектуються інженерами першої категорії. Він відповідальний за терміни здачі проектів.

  Обов’язки спеціаліста на робочому місці

  А тепер уявімо посадові обов’язки провідного інженера.

 • Проведення складних технічних розрахунків за проектами, економічне обґрунтування створюються конструкцій. Інженер-проектувальник становить інструкції щодо їх подальшої експлуатації, а також паспорти, пояснювальні записки, програми випробувань та іншу техдокументацію.
 • Розробка технічних та ескізних проектів особливо складних конструкцій за останнім досягненням російської та іноземної науки. Інженер-проектувальник також забезпечує їх відповідність технічним завданням підприємства, стандартам, нормативам техніки безпеки, ергономіки, техноэстетики, вимогам економічних виробничих технологій. Стежить за використанням у конструкціях стандартизованих форм вузлів і деталей.
 • Складання загальних компоновок, теоретичних ув’язок окремих агрегатів і вузлів на базі ескізних проектів і принципових схем.
 • Вивчення і аналіз всіх надходять від інших підприємств і організацій конструкторських документів для їх подальшого використання в проектуванні і конструюванні
 • Узгодження розроблюваних виробів з іншими підрозділами, представниками замовника, а також органами нагляду.
 • Участь у виготовленні, монтажі, наладці, випробуваннях, а також здачі в експлуатацію дослідних зразків конструкцій.
 • Вивчення та аналіз конструкторської документації, проведення робіт по зниженню металоємності і трудомісткості виробів.
 • Участь у роботах з модернізації, вдосконалення, уніфікації як серійних виробів, так і їх окремих елементів.
 • Відгуки та висновки на раціоналізаторські винаходи і пропозиції, а також проекти нормативних актів і стандартів, що стосуються окремих вузлів і елементів конструкцій.
 • Керівництво і контроль за трудовою діяльністю інженерів-конструкторів першої та другої категорії, техніків за вказівкою керівника технічного відділу.
 • Розробка проектів стандартів конструкцій.
 • Здійснення авторського нагляду за серійно випускаються виробами, а також проведення робіт з уніфікації деталей і вузлів.
 • Оперативне вирішення питань, що виникають на виробництві при виготовленні деталей.
 • Дивіться також:  Хімічні і фізичні властивості алкіной

  Завдання на робочому місці

  Посада “провідний інженер” передбачає також виконання таких функцій, вирішення професійних завдань:

  • Проведення наукових досліджень, участь у науково-технічних розробках.
  • Організація збору, обробки, аналізу і систематизації наявної науково-технічної інформації.
  • Забезпечення високої якості та виконання в термін конструкторських робіт, відповідність проектів чинним стандартам, сучасним науковим і технічним здобуткам.
  • Керівництво проектуванням схем різних призначень, засобів контролю, випробування, оснастки, ряду лабораторних макетів. Фахівець складає описи пристроїв, принципів дії проектованих механізмів і об’єктів. Здійснення необхідних розрахунків і обгрунтування прийнятих при розробці технічних рішень.
  • Організація проведення супутніх випробувань.
  • Керівництво установкою і налагодженням устаткування при дослідах.
  • Дослідження дослідних партій та зразків конструкцій.
  • Забезпечення дотримання проведених робіт техніці безпеки на підприємстві.
  • Участь у впровадженні у виробництво своїх проектів, проведення авторського нагляду при їх виготовленні та використанні, монтажі, наладці, здачі в широку експлуатацію.
  • Вивчення спеціальної літератури та іншої науково-технічної інформації, досягнень світової науки, досвіду інших виробництв і підприємств.
  • Підготовка оглядів на основі узагальнення даних з власним дослідженням і розробкам.
  • Вивчення відгуків і висновків на технічну експлуатацію, яка надходить від сторонніх експертів та організацій.
  • Експертиза наукових робіт, пропаганда технічних і наукових досягнень.
  • Підготовка публікацій і заявок на відкриття та винахід.
  • Прийняття безпосередньої участі в діяльності конференцій, семінарів за темою власної діяльності.
  • Безпосереднє керівництво інженерами і техніками, з ким спільно проводить дослідження і розробки.

  Права фахівця

  Провідний інженер володіє наступними правами, що реалізуються на робочому місці:

  • Вимагати через керівника технічного відділу зупинення випуску та виготовлення окремих елементів, деталей і вузлів у разі, якщо вони відрізняються від заданих авторських конструкторських параметрів.
  • Відстоювати правильність прийнятого рішення, створеного за його проектом об’єкта або конструкції.
  • Приймати безпосередню участь у технічному обговоренні проектованих конструкцій, розробок.
  Дивіться також:  Гемороїдальні шишки: причини виникнення, способи лікування і профілактика

  Відповідальність спеціаліста

  Робота провідним інженером увазі наступну відповідальність фахівця:

  • За технічний рівень розробок, неякісну конструкторську документацію, а також її несвоєчасний випуск.
  • За дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку компанії-роботодавця, а також виконавську трудову дисципліну.
  • За виконання обов’язків, що накладає на провідного інженера його посадова інструкція.
  • За дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, санітарії на виробництві, приписам щодо протипожежної безпеки.
  • За повноцінне і якісне виконання обов’язків підвідомчими фахівця інженерами-конструкторами й техніками.

  Середня зарплата фахівця

  Наостанок дізнаємося, яка середня зарплата провідного інженера. Сума залежить від регіону, де працює спеціаліст:

  • Середня з/п по Російської Федерації – 40-60 тис. рублів.
  • Найбільш високооплачувані області – Камчатський край, Магаданська і Воронезька область. Заробітні плати тут доходять до 70-120 тис. рублів.
  • Найбільш високооплачуваний” місто – Петропавловськ-Камчатський (130 тис. рублів). Далі в списку – Химки і Салехард.

  Провідний інженер – важлива посада на виробництві, перспективна, цікава і відповідальна. Вище неї тільки головний інженер проекту. Ми розібрали посадові обов’язки фахівця, його завдання на робочому місці, права і відповідальність.