Основні вимірники економічної діяльності: визначення, опис

Судити про стан господарських суб’єктів в національному масштабі можна на підставі вимірників економічної діяльності. Проведення аналізу дає можливість оцінити обсяги виробництва у певний момент часу, виділити фактори, що впливають на процеси, прогнозувати майбутню динаміку, а також планувати напрямок подальшого розвитку.

Основна мета економічної діяльності

Головне завдання будь-якої господарської структури полягає в досягненні максимального прибутку. Основні вимірники економічної діяльності допомагають ефективно контролювати процес. Вони наочно відображають справжній стан того або іншого суб’єкта в даний момент і його перспективи розвитку в майбутньому.

Під економічною діяльністю мається на увазі цілий комплекс заходів у певних сферах господарювання, націлених на задоволення людських потреб за допомогою виробництва і обміну благ. У зв’язку з браком ресурсів і безмежністю потреб робити це непросто.

Внутрішній валовий продукт

Самий головний макроекономічний індикатор економічної діяльності – ВВП. Абревіатура перекладається як “валовий внутрішній продукт”. Цей показник являє собою величину, яка відображає кінцеву вартість виробленої продукції і наданих послуг у різних галузях господарської середовища конкретної держави. Ринкова ціна розраховується за рік.

За допомогою ВВП економісти виробляють об’єктивний аналіз виробництва. Вони успішно визначають:

 • національний дохід держави;
 • рівень активності господарських суб’єктів на території країни;
 • успішність ведення економічної діяльності;
 • потенційні можливості.

Валовий внутрішній продукт може бути номінальною або реальним. Перший з них враховує вартість товарів в країні чи окремому регіоні з урахуванням поточних змін в економіці. Реальний показник ВВП залежить від напряму розвитку виробничих процесів. Його зазвичай висловлюють в цінах за останні роки.

Внутрішній національний продукт

Ще одним значущим вимірювачем економічної діяльності є валовий національний продукт (ВНП). Показник дозволяє продемонструвати загальну вартість благ, вироблених її резидентами незалежно від географічного розташування.

Дивіться також:  Чим відрізняються голонасінні рослини від покритонасінних? Будова голонасінних і покритонасінних рослин

Існує три варіанти розрахунку ВНП.

 • Розподільний метод передбачає проведення обчислень з доходів, які були отримані в конкретній державі від виробництва спільних благ у поточному році.
 • Виробничий спосіб розрахунків передбачає складання доданої вартості безпосередньо по всіх секторах національної економіки.
 • Метод кінцевого використання здійснюється безпосередньо за витратами на придбання випущеної продукції і наданих послуг у поточному році.
 • Чому ж конкретно ВНП відрізняється від поняття ВВП? Вимірювач економічної діяльності такого типу враховує рівень громадянського виробництва на території країни і за кордоном. У розрахунок не береться продукція, що випускається господарськими суб’єктами інших країн.

  Чистий національний продукт

  При аналізі не обходяться без вимірювача економічної діяльності – ЧНП. При розрахунках з валового національного продукту віднімається кількість амортизаційних відрахувань. Даний показник відображає загальний обсяг виробництва продукції у вигляді товарів та послуг у всіх галузях економіки за рік.

  Чистий національний продукт може дати зрозуміти фахівця, який обсяг виробництва здатні спожити всі сектори національного господарства держави, не знижуючи при цьому поточні темпи акумуляції благ в наступні роки. Він демонструє потенціал економічного зростання.

  Національний дохід

  При оцінці звертають увагу на ще один показник, який представляє собою знову сформовану вартість за конкретний період часу – це національний дохід. Поняття вимірювача економічної діяльності в даному випадку полягає в сукупності зароблених коштів усіма власниками господарських ресурсів певної держави.

  Розраховується національний дохід шляхом вирахування непрямих податків безпосередньо з ЧНП. Можна також скласти факторні доходи. До них відносяться:

  • заробітна плата найнятих робітників;
  • процентні платежі;
  • отримані грошові кошти і матеріальні цінності власників;
  • прибуток корпорацій.

  Існують і інші варіанти проведення обчислень національного доходу. Іноді за основу беруть ВНП, який був проведений в рамках держави. При необхідності можна зробити розрахунок прямим підсумовуванням доходів резидентів.

  Дивіться також:  Весняний образ. 15 модних тенденцій

  Особистий дохід

  Необхідно брати до уваги вимірювач економічної діяльності у формі сукупного доходу власників економічних ресурсів. Це сума, яка була отримана населенням держави особисто в руки з утриманням з валового національного доходу депозитів робітників і роботодавців у структуру соціального страхування. З ВНД також віднімаються податки на прибуток з додаванням трансфертних платежів, які громадяни отримали, але не заробили.

  Особистий дохід може бути доступних. Він знаходиться в користуванні певних господарств. Його можна розрахувати шляхом віднімання індивідуальних прибуткових податків безпосередньо з особистого доходу.

  Обсяг інвестицій

  Важливу роль відіграють фінанси, вкладені в різні види активів для одержання певної вигоди. Грамотні капіталісти, замислюються про найближчому майбутньому, регулярно вкладають грошові кошти в різноманітні фондові інструменти, різні активи та інші проекти.

  Інвестиції класифікуються за кількома критеріями:

  • географічному положенню;
  • варіанту обліку;
  • галузевим напрямом діяльності;
  • термінами вкладення;
  • переслідуваним цілям;
  • типами об’єктів.

  Кругообіг фінансових ресурсів важко переоцінити. Критично важливі господарські суб’єкти для національної економіки вимагають інвестиційних вливань. Якщо цього не буде відбуватися, то з великою часткою ймовірності можна сказати, що ВВП стане неухильно падати через зниження рівня продукції. У багатьох країнах світу держава не вкладає гроші, щоб кількість приватного капіталу постійно зростала. Європейські економісти минулого століття засудили використання національних інвестицій в якості антикризового інструменту.

  Заключна частина

  Щоб чітко визначити призначення вимірників економічної діяльності, не потрібно мати профільної освіти. Відразу стає зрозуміло, що вони необхідні для проведення зваженого аналізу рівня економік тієї чи іншої країни. З їх допомогою можна оцінити основні фактори впливу.