Основні види соціальних груп у суспільстві

Людина – частина суспільства. Тому впродовж свого життя він контактує або буває учасником багатьох груп. Але незважаючи на їх величезну кількість, соціології виділяють кілька основних видів соціальних груп, про які буде розказано в цій статті.

Визначення соціальної групи

Насамперед потрібно мати чітке уявлення про значення цього терміна. Соціальна група — сукупність людей, які володіють одним або кількома об’єднуючими ознаками, які мають соціальну значимість. Ще одним фактором об’єднання стає участь в якій-небудь діяльності. Потрібно розуміти, що суспільство розглядається не як неподільне ціле, а як об’єднання соціальних груп, які постійно взаємодіють і впливають один на одного. Будь-яка людина є членом хоча б декількох з них: сім’я, робочий колектив і т. п.

Причинами створення таких груп може бути схожість інтересів або переслідуваних цілей, а також розуміння того, що при створенні подібної групи можна досягти більшого результату за меншу кількість часу, ніж поодинці.

Одне з важливих понять при розгляді основних видів соціальних груп — референтна група. Це дійсно існуюче або уявне об’єднання людей, яке є ідеалом для людини. Вперше використав цей термін американський соціолог Хаймен. Референтна група є настільки важливою, так як вона впливає на індивіда:

 • Нормативне. Референтна група є прикладом норм поведінки індивіда, соціальних установок і цінностей.
 • Порівняльне. Допомагає людині визначати, яке місце він займає в суспільстві, проводити оцінку власної і чужої діяльності.

Соціальні групи та квазигруппы

Квазигруппы — це випадково виниклі і недовго по часу існуючі спільності. Інша назва — масові спільності. Відповідно, можна позначити кілька відмінностей:

 • У соціальних групах є регулярне взаємодія, яка призводить до їх стійкості.
 • Високий відсоток згуртованості людей.
 • Учасники групи мають хоча б один загальний ознака.
 • Малі соціальні групи можуть бути структурною одиницею більш широких груп.
Дивіться також:  Що таке ринкова економіка? Визначення

Види соціальних груп у суспільстві

Людина як істота соціальна взаємодіє з великою кількістю соціальних груп. Причому абсолютно різноманітних за складом, організованості і переслідуваним цілям. Тому з’явилася необхідність виділити, які види соціальних груп відносяться до основних:

 • Первинні і вторинні — виділення залежить від того, як людина взаємодіє з учасниками групи в емоційному плані.
 • Формальні і неформальні — виділення залежить від того, яким чином відбувається організація груп і регулюються взаємовідносини.
 • Ингруппа і аутгруппа — визначення яких залежить від ступеня приналежності до них людини.
 • Малі і великі — виділення в залежності від кількості учасників.
 • Реальні та номінальні — виділення залежить від ознак, які є значимими в соціальному аспекті.

Докладно всі ці види соціальних груп людей будуть розглядатися окремо.

Первинна і вторинна групи

Первинна група — це та, в якій спілкування між людьми має високий емоційний характер. Зазвичай в ній невелика кількість учасників. Вона є ланкою, що пов’язує індивіда безпосередньо з суспільством. Наприклад, сім’я, друзі.

Вторинна група — це та, в якій набагато більше учасників у порівнянні з попередньою, і де взаємодії між людьми потрібні для досягнення певної поставленої задачі. Відносини тут, як правило, носять безособовий характер, так як основний упор йде на вміння виконувати необхідні дії, а не особливості характеру і емоційні зв’язки. Наприклад, політична партія, робочий колектив.

Формальна та неформальна групи

Формальна група — це та, у якої є певний статус, закріплений юридично. Відносини між людьми регулюються певною системою норм і правил. Тут є чітко фіксована мета і присутній ієрархічна структура. Будь-які дії проводяться у відповідності з встановленим порядком. Наприклад, наукове співтовариство, спортивна група.

Дивіться також:  Дата весілля: як правильно вибрати і розрахувати сприятливі дні для святкування

Неформальна група, як правило, виникає спонтанно. Причиною може бути спільність інтересів чи поглядів. Порівняно з формальною групою в ній немає офіційних правил та юридичного статусу в суспільстві. Також не виділяється формальний лідер серед учасників. Наприклад, дружня компанія, любителі класичної музики.

Ингруппа і аутгруппа

Ингруппа — до цієї групи людина відчуває пряму приналежність і сприймає її як свою. Наприклад, “моя сім’я”, “мої друзі”.

Аутгруппа — група, до якої людина не має відношення, відповідно, йде ідентифікація як «чужого», «іншого». У абсолютно кожної людини є своя система оцінювання аутгрупп: починаючи від нейтрального ставлення, закінчуючи агресивно-вороже. Більшість соціологів вважають за краще використовувати систему оцінювання — шкалу соціальної дистанції, створеної американським соціологом Еморі Богардусом. Приклади: “чужа сім’я”, “не мої друзі”.

Мала і велика групи

Мала група — невелика група людей, об’єднання якій відбувається для досягнення якого-небудь результату. Наприклад, студентська група, шкільний клас.

Основними даної групи є форми «діада» і «тріада». Їх можна назвати цеглою даної групи. Діада — об’єднання, в якому беруть участь 2 людини, а тріада складається з трьох чоловік. Остання вважається більш стабільною, ніж діада.

Риси, властиві малій групі:

 • Невелика кількість учасників (до 30 осіб) та їх постійний склад.
 • Близькі стосунки між людьми.
 • Схожі уявлення про цінності, норми і зразки поведінки в суспільстві.
 • Ідентифікують групу як «моя».
 • Контроль не регулюється адміністративними правилами.

Велика група — це та, в якій є велика кількість учасників. Мета об’єднання і взаємодії людей, як правило, чітко фіксована і ясна кожному члену групи. Вона не обмежена кількістю людей, які входять в неї. Також тут не відбувається постійного особистого контакту і взаємовпливу між індивідами. Наприклад, селянське стан, робочий клас.

Дивіться також:  Основні види витрат, класифікація

Реальні та номінальні

Реальні групи — це групи, які виділяються за яким-небудь соціально важливим критеріям. Наприклад:

 • підлога;
 • вік;
 • дохід;
 • національність;
 • сімейне положення;
 • професія;
 • місце проживання.

Номінальні групи виділяються по одному спільною ознакою для проведення різних соціологічних досліджень або статистичного обліку певної категорії населення. Наприклад, дізнатися число матерів, які виховують дітей самотужки.

Спираючись на дані приклади видів соціальних груп, можна наочно простежити, що абсолютно кожна людина має зв’язок з ними або взаємодіє в них.